|joi, mai 6, 2021
  • Follow Us!

Deputaţii Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa vor majorarea timpului alocat activităţilor sportive în învăţământul preuniversitar 

Ovidiu Popa1

 

Zilele trecute, deputaţii PSD de Vâlcea, Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa, au depus la Parlament propunerea legislativă nr. 463/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului. În noua abordare legislativă, se prevede majorarea timpului alocat activităţilor sportive la nivelul învăţământului preuniversitar, antepreşcolar, preşcolar, gimnazial, liceal şi superior, precum şi diversificarea acestora pentru toţi copiii şi tinerii din România care urmează o formă de învăţământ. Proiectul legislativ prevede creşterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învăţământ şi introducerea probei practice de evaluare a competenţelor motrice ca disciplină obligatorie a examenului de bacalaureat, în vederea dezvoltării sportului de masă. Introducerea planului cadru de învăţământ şi stabilirea numărului minim de ore de sport în fiecare ciclu educaţional în această lege are rolul de a realiza un cadru stabil, predictibil şi omogen al modului de organizare a educaţiei fizice în mediul preuniversitar şi superior din România. „Dacă disciplina educaţie fizică va fi în continuare reglementată conform curriculumului stabilit prin ordin de ministru, la schimbarea conducerii ministerelor sau a Guvernului vor fi modificări şi astfel nu va exista predictibilitate în organizarea şi desfăşurarea orelor de sport. De asemenea, sportul de masă sau chiar cel de performanţă nu se pot dezvolta dacă nu se are în vedere stabilirea unui cadru general în care să funcţioneze educaţia fizică la toate nivelurile de învăţământ din ţara noastră. Iniţiativa legislativă are în vedere promovarea unei strategii concrete pentru dezvoltarea sportului de masă şi pentru a atrage tinerii să facă mişcare. Creşterea numărului de ore de sport la toate nivelurile de învăţământ din România contribuie la creşterea bazei de selecţie pentru sportul de performanţă. Dacă vom avea mai mulţi practicanţi de sport, vom reduce numărul de paturi ocupate în spitale cu diferite afecţiuni datorate lipsei de mişcare şi a vieţii sedentare. Este datoria noastră ca oameni politici şi parlamentari să modificăm actualul cadru legislativ astfel încât să scădem numărul tinerilor cu probleme de sănătate cauzate de lipsa mişcării şi activităţilor sportive. Evaluarea competenţelor motrice în cadrul examenului de bacalaureat va stimula participarea conştientă şi activă a elevilor. Susţinerea acestei probe practice reflectă dezvoltarea componentei psihomotrice a personalităţii elevului la cerinţele educaţionale actuale la nivel internaţional. Astfel se prevede ca personalul didactic din unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară să organizeze minim 2 ore de activităţi psihomotrice săptămânal pentru fiecare grupă de copii. În acelaşi timp, se introduc următoarele modificări: la învăţământul preşcolar care cuprinde grupa mică, mijlocie şi mare, organizarea a minim 3 ore de activităţi psihomotrice săptămânal pentru fiecare grupă de copii în instituţiile cu program normal sau prelungit; la învăţământul primar care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV, organizarea a minim 3 ore de educaţie fizică săptămânal în trunchiul comun pentru fiecare clasă; la învăţământul gimnazial care cuprinde clasele V-VIII, organizarea a minim 3 ore de educaţie fizică săptămânal în trunchiul comun şi 2 ore de colectiv sportiv (sport competiţional) la curriculum la decizia şcolii, care se va desfăşură sub diferite forme, în funcţie de specificul fiecărei unităţi şcolare pentru fiecare clasă; la învăţământul liceal care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, organizare a minim 3 ore de educaţie fizică săptămânal în trunchiul comun şi 2 ore de colectiv sportiv (sport competiţional) la curriculum la decizia şcolii, care se va desfăşura sub diferite forme, în funcţie de specificul fiecărei unităţi şcolare pentru fiecare clasă; la învăţământul superior, educaţia fizică este disciplină de învăţământ cu frecvenţă de minim 2 ore săptămânal pe parcursul fiecărui semestru, prevăzută în planurile de învăţământ peste numărul de ore alocat pe profiluri, şi opţional 2 ore de colectiv sportiv (sport competiţional) pe ramura de sport sau grupe sportive. Totodată, această iniţiativă legislativă prevede introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice de evaluare a competenţelor motrice formate pe durata învăţământului liceal, pentru elevii apţi din punct de vedere medical să desfăşoare activităţi de educaţie fizică şi sport. În ceea ce priveşte situaţia cadrelor didactice care susţin desfăşurarea orelor de educaţie fizică au loc următoarele modificări: orele de educaţie fizică din învăţământul primar, prevăzute în planurile de învăţământ, vor putea fi predate de învăţător/învăţătoare, institutor/institutoare, fiind incluse în norma acestora. Orele de educaţie fizică din învăţământul primar pot fi predate şi de profesorii pentru învăţământul primar de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori certificatul de competenţă. în cazul în care profesorii pentru învăţământul primar de la grupa ori clasa respectivă, nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin certificatul de competenţă, orele de educaţie fizică din învăţământul primar vor fi predate şi de profesorii cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora”, se arată în expunerea de motive.

Cocos Vasile

Leave a Response