|duminică, mai 9, 2021
  • Follow Us!

Cristian Jianu, singurul candidat acceptat pentru funcţia de director general Apavil 

CristiJianu-site1

 

Având în vedere că în data de 8 noiembrie 2017 a avut loc etapa a II-a din procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director general, director comercial şi contabil şef la Apavil, consiliul de administraţie a comunicat că s-a evaluat singurul dosar depus conform anunţului pentru funcţia de director general. Lista scurtă a candidaţilor pentru funcţia de director general îl cuprinde doar pe Cristian Jianu, actualul director al Apavil. Luna trecută, Consiliul de Administraţie al SC Apavil SA a anunţat public organizarea procedurii de selecţie şi evaluare pentru ocuparea posturilor de director general, director comercial şi contabil şef, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, prin selecţia sau evaluarea candidaţilor. Candidaţii trebuiau să depună dosarele cu documentele necesare depunerii candidaturii până în data de 6 noiembrie 2017, la sediul societăţii din Rm. Vâlcea. Procedura de selecţie a cuprins: etapa I – publicarea anunţului de selecţie în două ziare economice de circulaţie naţională în forma prezentată (4 octombrie 2017); etapa II – perioada de depunere a dosarelor de candidatură (4 octombrie 2017 – 06 noiembrie 2017, ultima zi de depunere până la ora 15:00); etapa III – evaluarea dosarelor depuse (8 noiembrie 2017); etapa IV – stabilirea şi afişarea listei scurte a candidaţilor (10 noiembrie 2017). Conform condiţiilor, candidaţii la conducerea Apavil trebuie sa aibă experienţă de minimum cinci ani în funcţii de conducere şi un minim de zece ani experienţă profesională generală de la data obţinerii diplomei de licenţă; candidaţii să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare, in ultimii 3 ani; candidaţii să fie cunoscători a cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională la nivel de utilizator mediu; candidaţii să aiba o stare de sănătate corespunzătoare atestată pe baza de documente medicale; candidaţii să deţină cunoştinţe de management specifice sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare şi cunoaştinţe aprofundate de legislaţie şi de reglementare a serviciilor în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare.

Numirea noului director general al Apavil se va realiza în data de 29 noiembrie

Procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director general al Apavil va continua după următorul calendar: derularea etapei de interviu, în care candidaţii vor susţine în faţa comisiei de examinare declaraţia de intenţie depusă şi vor răspunde întrebărilor adresate de aceasta (20 noiembrie 2017); etapa VI – comunicarea rezultatelor (23 noiembrie 2017 ora 15:00); etapa VII – perioada de depunere a contestaţiilor (24 noiembrie 2017 ora 13:00, contestaţiile depuse la sediul APAVIL SA se analizează de către comisia de contestaţii); etapa VIII – afişarea rezultatelor finale (27 noiembrie 2017); etapa IX – numirea, de către consiliul de administraţie, a directorului general al Apavil (29 noiembrie 2017). Alte condiţii de participare pentru directorul general al SC Apavil SA au fost: candidaţii trebuie să fie cetăţeni români sau cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi cu domiciliul în România; candidaţii trebuie să cunoască limba română (scris şi vorbit); candidaţii nu trebuie să fie persoane care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate sau sunt în curs de cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasa, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; candidaţii trebuie sa fie absolvenţi de studii superioare tehnice de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul: construcţii hidrotehnice, instalaţii, construcţii civile, ingineria mediului, mecanică, electrotehnică, energetică; candidaţii trebuie să demonstreze competenţe profesionale (planificare strategică, managementul riscului, management de proiect, operarea şi dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare); experienţă în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative şi participarea în implementarea unor proiecte de investiţii cu finanţare internă şi externă reprezintă un avantaj.

(Petre Coman)

One Response to Cristian Jianu, singurul candidat acceptat pentru funcţia de director general Apavil

  1. Mitaru Anton

    Domnul Jianu este un f. bun profesionist f,bun organizator f, bun conducator cu o gindire matura si de viitor un conducator de colaborare cu toti angajatii si alti conducatori de societati lind decizii immediate corecte In concluzie Este f. bine sa fie in continuare Director General SUCCES A MITARU

     

Leave a Response