|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Trei firme din Rm. Vâlcea au depus la Primărie plângeri privind modul de „calcul” al preţului deşeurilor menajere 

romprest_222

 

Luna trecută, firmele Geko SRL, Jo Li Com SRL şi Tanilau Serv SRL din Râmnicu Vâlcea au depus la Primăria Râmnicului plângeri prealabile prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 332/220/2017 privind modificarea tarifelor pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat şi activitatea de colectare şi transport al deşeurilor din locuinţe generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora. „Nu au fost emise avizele comisiei de specialitate înainte de a se face invitaţia la şedinţă şi nici nu au fost convocate şedinţele pe comisii de specialitate, fiind încălcat regulamentul de funcţionare al Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea şi dispoziţiile OG 35/2002 şi respectiv ale art. 44 alin. 1 din Legea 215/2001. În acest sens nu există procese verbale de şedinţă ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea întocmite în conformitate cu OG 35/2002. Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nu sunt înregistrate la Registratura municipiului Râmnicu Vâlcea în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu Regulamentul de Funcţionare al Consiliului Local. Din documentaţia înaintată de operator lipsesc fisele de fundamentare a cheltuielilor cu reparaţiile. Conform Ordinului ANRSC nr 109 din 2007, în baza căruia s-au făcut si aprobat aceste majorari de tarife, atunci cind cheltuielile cu reparaţiile depasesc 10% din valoarea cheltuielilor materiale se va intocmi obligatoriu si va face parte din documentaţie, fisa de fundamentare separata pentru acest tip de cheltuieli. Notele de fundamentare sunt dolozive, false prin alterarea conţinutului, existând multe neconcordante cu realitatea la diverse capitole, un exemplu fiind numărul de persoane la care se calculează prestarea serviciului atât în fişa iniţială cât şi în caietul de sarcini este de 90.917. În noua fişă numărul de persoane la care se calculează costurile este de 74.190 cu 16.727 persoane mai puţin. Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Vâlcea, populaţia municipiului Râmnicu Vâlcea este de 98.776, în mod normal preţul trebuia calculat pentru o populaţie de 98.776, astfel ca faţă de preţul licitaţiei în mod normal preţul trebuia să scadă, nu să crească. Prin notele de fundamentare se împart costurile acestui serviciu la un număr mai mic de persoane, ceea ce generează o creştere artificială a costurilor pentru fiecare persoană în loc să le scadă. Un alt exemplu il reprezintă creşterea cu aproape 100% a cheltuielilor cu închirierea utilajelor in condiţiile in care activitatea este aceeaşi, neintervenind nicio schimbare. În baza celor expuse mai sus şi a considerentelor apreciem că sunt vătămate interesele mele si ale tuturor utilizatorilor serviciilor publice de salubritate din municipiul Râmnicu Vâlcea, deopotrivă persoane fizice si juridice, solicitându-vă revocarea în tot a Hotărârilor Consiliului Local nr 332/220 din 27.12.2016 si nr. 52 din 28.02.2017. Prezenta reprezintă procedura prealabilă în conformitate cu art. 7 din Legea nr. 554/2004”, se arată în plângerea celor trei firme.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response