|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba transferul sumei de 1,5 milioane euro la proiectul „Amenajarea spaţiului public central din Râmnic” 

primaria_valcea_31494400

 

 

Vineri, 14 iulie 2017, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, va aproba transferul sumei de 6.856.000 lei (1,5 milioane de euro) de la proiectul „Reabilitare şi modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Rm. Vâlcea” la proiectul „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Rm. Vâlcea”. În anul 2017, prin HCL 112/29 martie 2017 privind aprobarea bugetului local pentrul anul 2017 a fost aprobată lista de investiţii (fonduri externe nerambursabile), care are are ca sursă de finanţare un credit bancar intern, repartizat pe obiective de investiţii, asfel: 6.856.000 lei pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”; 8.000.000 lei pentru proiectul „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicul Vâlcea”. Deoarece, din suma repartizata în anul 2017 pentru finanţarea proiectului „Reabilitare şi modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea” nu s-au efectuat trageri, iar prin adresa nr. 1599/23 iunie 2017, Unitatea de Implementare a Proiectului a notificat constructorul pentru rezilierea contractului de execuţie lucrări nr. 33268/3 octombrie 2014, se va decide transferul sumei de 6.856.000 lei alocată pentru acest proiect la proiectul „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 231/26 noiembrie 2014, Consiliul Local a împuternicit primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să demareze procedurile legale în vederea contractării unui împrumut intern pe 10 ani, pentru completarea surselor proprii de finanţare privind realizarea unor investiţii publice de interes local, incluse în portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Rm. Vâlcea, din care 1 an perioadă de tragere şi 9 ani perioadă de rambursare, în sumă de 20.000.000 lei. Prin contractul din 4 iunie 2015 încheiat cu Banca de Export Import a României – Eximbank, s-a semnat contractul de credit pentru asigurarea cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene pentru administraţii publice locale, contract valabil pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 04 iunie 2015 şi pana la data de 04 iunie 2025. În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 103/02 iunie 2015 şi a documentaţiei înaintate Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia de Trezorerie şi Datorie Publică, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale prin Hotarârea nr. 4147/25 iunie 2015 a avizat favorabil contractarea de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanţări rambursabile în valoare de 20.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes local prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Tot prin aceaste hotărâri, s-a aprobat să se efectueze integral tragerea în anul 2015. Ulterior, prin Hotarârea nr. 4799/03 februarie 2016 şi nr. 5034/19 ianuarie 2017, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale a modificat art. 2 din Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale nr. 4147/25 iunie 2015 şi are următorul cuprins: ,,Articolul 2 – tragerile din finanţarea rambursabilă în valoare de 20.000.000 lei se efectuează după cum urmează pentru realizarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe neramburasbile în anul 2015 – 388.209 lei; în anul 2016 – 4.756.071 lei; în anul 2017 – 14.855.719 lei”.

(Petre Coman)

 

Leave a Response