|miercuri, iulie 6, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean a alocat noi fonduri pentru înlocuirea de conducte de termoficare 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent introducerea în lista de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii pe anul 2017 a lucrării „Înlocuire conductă tur termoficare cu ţeavă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) – Nod 105 (stâlp 447 – racord Gara Râureni) în sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic”, judeţul Vâlcea. Lucrarea menţionată este necesară în scopul alimentării în condiţii optime cu agent termic a Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a asigura încălzirea şi prepararea apei calde de consum a consumatorilor şi având în vedere caracterul social al acestor servicii, se impune reabilitarea circuitelor de alimentare cu căldură a populaţiei. Scopul principal al realizării lucrării constă în utilizarea eficientă a combustibilului în CET Govora prin reducerea pierderilor de energie termică livrată de centrală pentru acoperirea aceleiaşi sarcini urbane utile şi corelarea producţiei cu nivelul şi variaţia reală a cererii de energie termică şi apă caldă de consum la nivel de Municipiu Râmnicu Vâlcea. Valoarea estimată a proiectului este de 8.664.400 lei (inclusiv TVA), conform devizului general din documentaţia tehnico-economică elaborată de SC Pipesupport Consult SRL Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 97/19.08.2014. Fondurile necesare pentru lucrare vor fi asigurate astfel: de la bugetul de stat, alocate prin Programul „Termoficare 2006-2020 Căldură şi confort, după aprobarea cererii de finanţare 60% – 5.198.640 lei; contribuţie din bugetul propriu al judeţului 40% – 3.465.760 lei. Suma necesară pentru anul 2017 este de 450.000 lei, sumă ce se va sigura din redevenţa datorată de CET Govora în acest an şi reprezintă contribuţia Consiliului Judeţean Vâlcea la realizarea proiectului menţionat. Valoarea netă a activelor imobilizate ale CET Govora a scăzut în exerciţiul financiar 2016, cu suma de 22 milioane de lei. Această scădere se datorează, pe de o parte, înregistrării amortizării lunare a imobilizărilor corporale şi, pe de altă parte, facturării către Consiliul Judeţean Vâlcea a lucrărilor de mentenanţă preventivă la Cazanul 7, instalaţie preluată în concesiune şi cu investiţii efectuate în anii 2015-2016 din surse proprii de către CET Govora. În exerciţiul financiar 2016, s-au efectuat investiţii în sumă totală de 11,3 milioane de lei şi s-a pus în funcţiune un volum de investiţii în sumă de 17,73 milioane de lei. În categoria imobilizărilor financiare, erau înregistrate titlurile de participare deţinute de CET Govora în capitalul social al SC Ciech Soda România SA, ca urmare a conversiei în acţiuni a unei creanţe în anul 2007. La 31 decembrie 2016, CET Govora deţinea la CSR un număr total de 24,57 milioane de acţiuni în valoare de 6,14 milioane de lei, adică un procent de 1,17% din capitalul social. Această participaţie a fost redusă la data de 31 decembrie 2016, prin înregistrarea unei ajustări de depreciere în sumă de 3,6 milioane de lei, ca urmare a scăderii valorii capitalurilor proprii ale SC Ciech Soda România SA la data de 31 decembrie 2015. La sfârşitul anului trecut, valoarea netă a stocurilor de combustibili, materiale, produse finite ale CET Govora au crescut cu 5,29 milioane de lei faţă de sfârşitul anului 2015. În ceea ce priveşte evoluţia creanţelor, se înregistra la 31 decembrie 2016 o diminuare a valorii nete a acestora faţă de sfârşitul anului 2015, cu suma de 56,75 milioane de lei.

(Petre Coman)

One Response to Consiliul Judeţean a alocat noi fonduri pentru înlocuirea de conducte de termoficare

  1. Pingback: Consiliul Judeţean a alocat noi fonduri pentru înlocuirea de conducte de termoficare – Stiri Online 24

Leave a Response