|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat faza a doua a proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Râmnicului” 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

 

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II”. Toate obligaţiile privind conformarea CET Govora la cerinţele de mediu se regăsesc în master-planul privind reabilitarea sistemului de încălzire centralizată din municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 156/30 noiembrie 2009. În acest sens, s-a aplicat pe Axa prioritară 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, obţinându-se finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, prin intermediul căruia au fost realizate instalaţia de desulfurarea şi instalaţiile pentru denoxare la cazanul nr. 7, reabilitarea a 2,25 km reţea primară, reabilitarea unor echipamente şi utilaje aferente activităţii de termoficare din centrală. Având în vedere că prin acest proiect au fost realizate doar o parte din investiţiile necesare conformării la cerinţele de mediu, aprobarea finanţării pentru această investiţie s-a făcut sub condiţia asumării de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a realizării investiţiilor complementare proiectului menţionat, aşa cum rezultă ele din master-planul aprobat. Având în vedere că pe axa prioritară 3 a POS Mediu 2007-2013 au fost identificate economii, generate de blocarea proiectelor pentru alte CET-uri din ţară şi din derularea proiectelor aprobate, Ministerul Mediului, după aprobarea Comisiei Europene, a selectat firma de consultanţă Relians Corp pentru pregătirea unor aplicaţii de finanţare pentru accesarea fondurilor disponibile identificate. Obiectivul general al proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II” îl reprezintă creşterea eficienţei energetice prin reducerea pierderilor în reţelele termice de transport şi distribuţie şi, ca urmare, reducerea consumului de combustibil ars. Reducerea consumului de combustibil ars determină reducerea cantităţilor de gaze cu efect de seră, deci a impactului negativ al emisiilor poluante şi minimizarea efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din Râmnicu Vâlcea. Proiectul a fost încadrat în Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), ca urmare a faptului că reţelele termice au pierderi de căldură peste ţinta propusă la nivel naţional de către ANRSC, deci eficienţa energetică este scăzută, iar sursele care produc energie electrică şi căldură şi care fac parte din sistemul centralizat de alimentare cu căldură din municipiul Râmnicu Vâlcea reprezintă surse majore de poluare. Lungimea totală de traseu reţea termică primară de reabilitat este de 3,25 km. Limitele reţelei termice secundare supusă reabilitării sunt: 1 metru după intrarea în punctele termice; la consumatori până la tronsonul de contorizare, inclusiv înlocuirea acestuia şi montarea buclei de echilibare hidraulice pe circuitul de încălzire. Lungimea totală de traseu reţea termică secundară de reabilitat va fi de 10 km.

(Petre Coman)

Leave a Response