|vineri, iulie 1, 2022
  • Follow Us!

Autostrada Sibiu-Piteşti, cu trecere prin judeţul Vâlcea, va costa… dublu faţă de planul iniţial! 

autostradaa-orastie-sibiu-605x

 

 

Cel mai aşteptat proiect rutier al României, autostrada Piteşti-Sibiu, va costa 15 miliarde lei, de două ori mai mult decât preţul estimat în Master Planul General de Transport, mai multe modificări fiind aduse traseului. Proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor umflă preţul iniţial din Master Plan, de 1,67 miliarde euro, la 3,3 miliarde euro. „Faţă de studiul de fezabilitate realizat în anul 2008 s-au efectuat o serie de revizuri, principalele constând în reinvestigarea terenului şi studierea mai multor variante de coridoare posibile de traseu cât mai optime având în vedere constrângerile zonei atât din punct de vedere topografic, geografic, geotehnic, hidrografic, a declarării unor noi situri protejate natural şi cultural, cât şi a dezvoltărilor socio-economice şi a creşterii considerabile a traficului atât cel de mărfuri cât şi cel turistic şi de pasageri. A fost necesară şi alinierea proiectului cerinţelor noilor norme şi normative revizuite/actualizate, atât cele naţionale cât şi cele europene”, arată proiectul. Astfel pentru stabilirea variantei optime de traseu au fost analizate 7 alternative. Varianta selectată a fost stabilită în baza unei analize care a avut în vedere: reducerea timpului de călătorie, îmbunătăţirea cheltuirii eficiente a resurselor financiare, gestionarea impactului asupra mediului, îmbunătăţirea condiţiilor de accesibilitate şi siguranţă a traficului etc. În cadrul studiului de fezabilitate 2008 traseul autostrăzii era estimat la 116,64 km, împărţit în 3 sectoare: sector I Sibiu (Vestem) – Boiţa – Racoviţa (Cornetu) în lungime de 40,2 km; sector II Racoviţa (Cornet) – Tigveni în lungime de 38,3 km; sector III Tigveni – Curtea de Argeş – Piteşti în lungime de 38,14 km. În prezent s-a realizat revizuirea traseului la secţiunea de la capătul autostrăzii dinspre Sibiu, deoarece iniţial autostrada Sibiu – Piteşti prevedea conexarea cu viitorul Drum Expres Făgăraş – Sibiu în zona localităţii Vestem. Datorită realizării Variantei de ocolire Sibiu la profil de autostradă, s-a prevăzut ca autostrada Sibiu – Piteşti să se conexeze la actualul Nod rutier existent al variantei de ocolire Sibiu cu reconfigurarea elementelor constructive necesare, şi resectorizarea traseului revizuit al autostrăzii, a cărei lungime estimată este de aproximativ 122,95 km. În secţiunea de capăt a autostrăzii dintre Curtea de Argeş şi Piteşti traseu se menţine relativ apropiat de cel stabilit în anul 2008 cu corecţii locale, în general datorate evitării la maxim a siturilor protejate.

Explicaţiile CNAIR privind costurile pentru construcţia autostrăzii Sibiu-Pitești

Referitor la informațiile din spațiul public privind prețul estimat pentru Autostrada Sibiu-Pitești, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere face următoarele precizări: între valoarea de 3,3 miliarde euro și cea de 1.673 miliarde euro nu există termen de comparație deoarece valoarea de 3,3 miliarde se referă la Valoarea totală de investiție care, pe lângă costurile de proiectare și de execuție, include valoarea TVA, costul aferent exproprierii terenurilor necesare acestui proiect și alte costuri privind proiectarea și execuția proiectului. Această valoare este calculată conform Devizului General și a rezultat în urma unei analize detaliate, nu doar pe baza standardelor de cost. Valoarea de 1.673 miliarde euro din MPGT (Master Planul General de Transport) privește doar cheltuielile cu investiția de bază și se referă la un traseu mai scurt cu aprox 6 km, fără a include TVA. Această valoare se bazează pe estimarea unor standarde de cost, care nu ține cont de constrângerile reale din teren și care nu se raportează la o analiza de detaliu a proiectului. Este important de precizat că în cadrul referinței privind Situația costurilor pe km de autostradă din proiectele în curs de execuție nu este cuprinsă nicio evaluare privind o autostradă care să traverseze o zona montană, întrucât la momentul evaluării nu exista o astfel de referință la nivel național. Spre deosebire de valoarea de 3,3 miliarde prezentată în Devizul General, estimarea de 1,673 miliarde aferentă MPGT nu include următoarele costuri: costuri cu obținerea terenurilor; 10% diverse și neprevăzute; 5.5% costuri cu proiectarea, asistența tehnică și consultanța; costurile suplimentare legate de constrângerile din teren, privind relieful accidentat și aspectele de mediu. Având în vedere situația reală din teren, respectiv o zonă muntoasă cu relief foarte accidentat, referința standardelor de cost uzitate în MPGT, care se raportează la valoriile medii de costuri, nu prezintă o fundamentare corespunzătoare în cazul unei autostrăzi care traversează Munții Carpați. Constrângerile de traseu, în special pe secțiunea 1 și 5, care au fost confirmate inclusiv de consultantul Jaspers, au condus la modificări de traseu și la soluții tehnice mai complexe. Aceste constrângeri vizează în principal Siturile Natura 2000 și ponderea aspectului de mediu în analiza multicriterială care a stat la baza alegerii traseului, din nou sub indrumarea Jaspers. Subliniem faptul că toate aceste constrângeri nu puteau fi reflectate în evaluarea  pe baza standardelor de cost. Mai mult decât atât Lucrările de consolidare prin natura terenului sunt mult mai numeroase și din nou este mai puțin justificata utilizarea unor costrucții medii de referință la stabilirea unor standarde de cost aplicate la nivelul MPGT. La rândul lor ucrările de artă, prin natura terenului sunt de asemenea mult mai numeroase și nu pot fi estimate în mod corespunzător prin raportarea la costurile medii de referință, vizate în standardele de cost aplicate la nivel de MPGT. Subliniem faptul că toate aceste aspecte specifice au fost evidențiate în anul 2008, când s-a realizat Studiul de fezabilitate al proiectului. Comparând cele două momente, 2008 și 2017, rezultă o majorare de sub 3% față de costul estimat inițial, diferență care rezultă în principal din rata inflației din acest interval de timp: valoarea costurilor cu investiția de baza în anul 2008 a fost de 2.431.610.000 euro fără TVA; valoarea costurilor cu investiția de bază în anul 2017 este de 2.494.568.140 euro fără TVA

Leave a Response