|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

DEZASTRU ECOLOGIC LA MĂLDĂREȘTI! Reacția Ministerului Mediului! 

groapa-de-gunoi-de-la-maldaresti-2

Ministerul Mediului intervine în scandalul dezastrului ecologic din comuna Măldăreşti

În urma unei sesizări venite de la un parlamentar vâlcean, referitoare la dezastrul ecologic din comuna Măldăreşti, ministrul Mediului, Graţiela Gravilescu, a venit cu nişte precizări importante despre depozitul neconform de deşeuri municipale şi asimilabile din Măldăreşti. „În urma verificărilor efectuate de către comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul General, au fost constatate neconformităţi cu privire la scurgeri de levigat în afara sistemului de colectare, direct în pârâul Gorunet. În data de 16.11.2016 reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Olt au prelevat probe de apă, în vederea stabiliri calităţii apelor din zona riverana depozitului. Măsurile impuse au fost, de transmitere a documentelor cu privire la ultima ridicare topo a depozitului de deşeuri, cantităţile de deşeuri depozitate în anul 2016, dovada alimentării fondului de închidere şi punctul de vedere al Administraţiei Naţionale Apele Române în privinţa procedurii de reglementare a depozitului de deşeuri, interzicerea scurgerilor de levigat în apele de suprafaţă, interzicerea depozitării orcărui tip de deşeu periculos, dar şi a deşeurilor nepericuloase care nu sunt specificate în autorizaţia de mediu. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, societatea a fost sancţionată contravenţional, pentru neconformităţile constatate, fiind înaintată şi solicitare, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, de emitere a Notificării în vederea suspendării Autorizaţiei de mediu. În urma verificărilor efectuate în perioada 30.01 – 31.01.2017, s-a constatat faptul că, măsurile impuse prin Notificarea nr 10080/09.12.2016 au fost realizate. Ca urmare a acţiunii de inspecţie şi control Garda Naţională de Mediu, a impus măsuri pentru conformare, respectiv: nivelarea deşeurilor municipale şi asimilabile pe toată suprafaţa coronamentului depozitului de deşeuri; efectuarea de măsurători topografice pentru evidenţierea volumelor de deşeuri depozitate; relocare a deşeurilor abandonate în afara amplasamentului reglementat din punct de vedere al protectiei mediului; demararea procedurii în vederea realizării proiectului de închidere finală şi de alimentare a fondului de rezervă pentru închiderea depozitului de deşeuri. În urma acţiunii de inspecţie şi control din perioada 20-21.02.2017, s-a constatat că au fost descărcate deşeuri în afara spaţiului reglementat din punct de vedere al protecţiei mediului, cu acceptul reprezentanţilor SC SACOMET SA. în zona unde au fost descărcate deşeurile, au fost identificate şi alte cantităţi semnificative de deşeuri depozitate direct pe sol,existând posibilitatea scurgerii de levigat direct în Pârâul Gorunet. SC SACOMET SA, a depus documentaţia necesară în vederea obţinerii Autorizaţiei de gospodărire a apelor. Măsurile impuse în urma verificărilor au fost: continuarea procedurii de obţinere a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor; acoperirea cu un strat de material inert pe toată suprafaţa depozitului de deşeuri; interzicerea depozitării de deşeuri municipale şi asimilabile în afara perimetrului autorizat din punct de vedere al protecţiei mediului; respectarea Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, pentru dotările şi sistemul de supraveghere; menţinerea în stare de funcţionare a drumurilor de acces către depozit şi de eliminare a scurgerilor de levigat ce provin din depozitarea deşeurilor identificate în afara amplasamentului. Garda Naţională de Mediu a sesizat organele de cercetare penală pentru scurgerile de levigat în Pârâul Gorunet, fapte confirmate şi de rezultatele analizelor efectuate de către reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române şi pentru depozitarea de deşeuri în afara amplasamentului autorizat. Având în vedere neconformităţile constatate, datorate exploatării necorespunzătoare a depozitului de deşeuri municipale şi asimilabile din sat Ciupa, comuna Măldăreşti, Garda Naţională de Mediu a transmis solicitări către Administraţia Bazinală de Apă Olt pentru de a lua toate măsurile de avertizare a locuitorilor privind riscul utilizării apei din zona riverană depozitului de deşeuri, precum şi către Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea în vederea verificării calităţii apei din puţurile gospodăriilor, aflate în vecinătatea depozitului de deşeuri, existând riscul infestării apei freatice. Garda Naţională de Mediu – Comisariatul General va verifica modul de realizare a tuturor măsurilor impuse”, se arată în adresa Ministerului Mediului.

Conform Legii privind regimul deşeurilor şi a Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.870/2013, revede că, autorităţile publice locale şi judeţene au responsabilitatea gestionării deşeurilor precum şi obligaţia să folosească orice pârghii necesare, inclusiv realizarea unui parteneriat public-privat, pentru a asigura gestionarea deşeurilor în condiţiile prevăzute de lege, închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme, dar şi identificarea unor surse de finanţare. Totodată, în conformitate cu prevederile din aceeaşi lege, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii: asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană; urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PRGD şi PJGD; elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege; asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale în vigoare; asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor; acţionează pentru refacerea, şi protecţia mediului. De asemenea, Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor prevede că autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi controlează aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legislaţiei în vigoare, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.

(Petre Coman)

One Response to DEZASTRU ECOLOGIC LA MĂLDĂREȘTI! Reacția Ministerului Mediului!

  1. Popescu Gheorghe

    Domnilor de la Ministerul Mediului si Garda de Mediu Valcea,de ce nu a faceti datoria?Chiar sunte-ti orbi si nu vedeti dezastrul ecoligic de la groapa de gunoi? Oare chiar sunt considerati prosti de catre aceste doua instititii?De la o suprafata de 6000 m.p. acest individ a ajuns la 6 hectare,depoziteaza ce vrea si unde vrea.Cum colecteaza deseuri de la localitatile din Gorj fara autorizatii ? In aceasta gropa vin zeci,sute de camioane ziua si mai ales noapte cand aduc tot felul de reziduri chimice si petroliere si doamna ministru n-e spune ca acest excroc s-a conformat si a pus in aplicare masurile de mediu trasate? Domna Ministru chiar n-e credeti prosti?Deplasati-va sa vedeti dezastrul cu ochii dumneacvoastra.

     

Leave a Response