|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, convocat să aprobe cumpărarea, inventarierea sau exproprierea unor terenuri din Râmnicu Vâlcea 

primaria_valcea_31494400

 

 

Miercuri, 31 mai 2017, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 33 de proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pe anul 2017; raport şi proiect de hotărâre privind efectuare plăţi din bugetul local; aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şl a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare iluminat public faleza râu Olăneşti”; mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA; mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea PIEŢE PREST SA; retragerea municipiului Râmnicu Vâlcea din cadrul Asociaţiei „Handbal Club Municipal” Râmnicu Vâlcea; aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor – construcţii şi terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Arteră de legătură între bulevardul Nicolae Bălcescu şi bulevardul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran, refacere şi completare”; modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi 8 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şl privat de interes local; acceptarea donaţiei unor reţele edilitare; inventarierea unor imobile-terenuri cu destinaţia de drum public; inventarierea unui Imobil-teren situat în strada Râureni nr.194, având destinaţia de teren de sport; aprobarea chiriei nominale pentru locuinţele pentru tineri destinate închirierii situate în blocurile ANL 1- ANL14; prelungirea duratei de transmitere în folosinţă a spaţiului în suprafaţă de 66,80 m.p. situat în incinta Căminului Cultural Goranu către Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea; demararea procedurilor de achiziţie a unui imobil-teren, în suprafaţă de 927 m.p; demararea procedurilor de achiziţie a unui imobil -teren, în suprafaţă de 794 m.p; transmiterea unor bunuri în administrare către Sport Club Municipal Rm.Vâlcea; exprimarea acordului Consiliului Local pentru desfăşurarea exerciţiului militar multinaţional „Saber Guardian 17”; exprimarea acordului municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acţionar majoritar al Societăţii Apavil SA, cu privire la achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a societăţii; modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 311/199 din 29.11.2016; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/63/2016 referitoare la stabilirea destinaţiei unor spaţii din incinta Pieţei Centrale; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.06.2017; participarea Municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea unui eveniment sportiv; actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, Capitolul 67 „Cultură, recreere, religie”; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia, strada Matei Basarab nr.21; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia, Calea lui Traian nr.181; inventarierea unei suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia, strada Rapsodiei nr.12; aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi RLU ’’Amplasare locuinţe colective D+P+5-6E- parţial penthouse şi spaţii libere la parter – bdul Dem Rădulescu nr.41”, investitor Dumitrescu Constantin; aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi RLU ’’Construire locuinţe 4 locuinţe individuale P+M-strada Ostroveni nr.37”, investitor SC Mondosoft Astech SRL; aprobarea Raportului informării şi consultării publicului privind documentaţia PUZ ’’Dealul Malului”; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2011, aşa cum a fost modificată prin hotărârea nr.57/2011; transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Asociaţia ’’Mămici” din Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Teatrului municipal Ariel Rm. Vâlcea; aprobarea participării a 2 (doi) consilieri locali la Seminarul LIFE Platform Meeting on Climate Action in Urban Areas organizat de Convenţia Primarilor.

One Response to Consiliul Local, convocat să aprobe cumpărarea, inventarierea sau exproprierea unor terenuri din Râmnicu Vâlcea

  1. Jurist

    Interesant de vazut ce clientela politica va fi cadorisita acum cu bani de la bugetul local.
    Sa vedem cine va lua mormane si dupa aceia poate Institutiile statului vor cerceta fara a face abuzuri.
    Daca sunt personaje care au cotizat la partide atunci se accepta cadorisirea.

     

Leave a Response