|miercuri, iunie 23, 2021
 • Follow Us!

Consiliul Local a decis exproprierea imobilului-ruină „Donca Simo” la valoarea de 175.000 euro 

Donca Simo

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 19 mai 2017, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reţea stradală zona Şcolii Gimnaziale Take Ionescu” la valoarea totală de 1.527.080 lei cu TVA. De asemenea, s-a mai aprobat declanşarea procedurii de expropriere a imobilului (construcţie şi teren), cuprins în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiţii „Reţea stradală zona Şcolii Gimnaziale Take Ionescu” la valoarea de 175.000 euro. Despăgubirile privind exproprierea imobilului afectat de realizarea obiectivului de investiţii se suportă din resurse proprii ale bugetului local, iar sumele aferente exproprierii vor fi virate într-un cont deschis pe numele expropriatorului (municipiul Râmnicu Vâlcea) în termen de maxim 30 de zile de la data adoptării hotărârii. Plata despăgubirilor se va efectua în lei, la cursul de referinţă al euro, comunicat de BNR din ziua plăţii. Pentru verificarea dreptului de proprietate asupra imobilului afectat de realizarea obiectivului de investiţii „Reţea stradală zona Şcolii Gimnaziale Take Ionescu” şi constatarea acceptării sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietarul imobilului expropriat, s-a constituit o comisie a cărei componenţă va fi numită prin dispoziţie a primarului. Prin PUZ Organizare reţea stradala in zona Scolii Gimnaziale Take Ionescu, elaborat de Horia Ciurus Birou de Arhitectura SRL, s-a propus reorganizarea spaţiului public din imediata vecinatate de nord a Scolii Gimnaziale Tache Ionescu, prin largirea carosabilului străzii Constantin Brancoveanu. Amplasarea Scolii Gimnaziale Take Ionescu in imediata vecinatate a străzii Constantin Brancoveanu creaza disconfort si nesiguranţa pentru participanţii la trafic. Prin demolarea clădirilor, se crează condiţiile pentru deschiderea frontului spre str. Constantin Brancoveanu, Calea lui Traian şi str. General Praporgescu, pentru realizarea lărgirii carosabilului pe str. C-tin Brancoveanu, a trotuarelor şi amenajarea intersecţiei cu Str. General Praporgescu cu un sens giratoriu si spaţiu verde. Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului Râmnicu Valcea si cuprinde porţiunea din strada Constantin Brancoveanu aflată între intersecţia acesteia cu strada General Praporgescu şi Calea lui Traian. Realizarea obiectivului de investitii descris mai sus, afecteaza atat teren apartinand domeniului public al municipiului cat si un imobil constructie si teren aferent proprietate privata – fosta grădiniţă „Donca Simo”, azi ruină abandonată de proprietar, care necesita expropriere pentru cauza de utilitate publică. Largirea str. Constantin Brancoveanu se va face catre limita nordica, fara a afecta trotuarul amplasat la limita sudica a amplasamentului. Supralargirile necesare vor fi amenajate pe domeniul public al municipiului si parţial pe proprietati private. Terenul este amplasat in zona protejata cu valoare istorica, conform Lista Monumentelor Istorice – anexa nr. 8/2004. Pentru a spori atractivitatea zonei şi a atrage investitorii, primăria municipiului desfăşoară conform strategiei existente activităţi pentru dezvoltatarea zonei din punct de vedere economic şi social, prin mai buna valorificare a resurselor locale şi naturale, revigorarea tradiţiilor, crearea-reabilitarea infrastructurii de tip local şi punerea în valoare a poziţionării geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător. Amenajarea reţelei stradale zona Solii Gimnaziale Take Ionescu va cuprinde: largirea trotuarului adiacent scolii la latimea de 3.00 m; extinderea pârtii carosabile a străzii Constantin Brancoveanu prin crearea a patru benzi de circulaţie cu latimea de 4.50 m fiecare si a unei zone verzi mediane, cu latimea de 2.50 m; refacerea trotuarului pe partea opusa scolii cu latimea de 3.00 m Amenajarea spaţiului ramas intre trotuar si limita nordica a amplasamentului Amenajarea unui sens giratoriu la intersectia str. Constantin Brancoveanu cu str. General Praporgescu; asigurarea iluminatului public in zona, canalizatie Net City in subteran; preluarea si colectarea apelor pluviale de pe suprafaţa str. Constantin Brancoveanu si a zonelor adiacente, in reţeaua de canalizare existenta in zona (zonele verzi vor fi prevăzute cu sistem de irigaţii); refacerea stratului de uzura beton asfaltic pe toata zona afectata de lucrări; refacerea semnalizării rutiere orizontale şi verticale.

One Response to Consiliul Local a decis exproprierea imobilului-ruină „Donca Simo” la valoarea de 175.000 euro

 1. Laurian C.

  Trebuie vazut cine sta in spatele acestei darimaturi , pentru ca daca era un simplu cetatean , nu primea “mormanul” de Euro.
  Sigur este un milog subordonat politic si cel mai probabil din partidele din majoritatea la putere.
  Eusinica , sa le fie tuturor celor care mentin mafia la nivelul de virf al politicii.
  Institutiile statului de ce dorm?

   

Leave a Response