|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Atenție, părinţi! S-ar putea ca acei copii care nu au toate vaccinurile să nu fie primiţi la grădiniţă! 

NU-VACCINA-COPIII

Până pe 9 iunie, copiii care nu au mai urmat niciodată cursuri în învățământul preșcolar pot fi înscrişi la grădiniță. Reprezentanții Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) atrag şi în acest an atenţia părinţilor, dar şi directorilor de grădiniţe că înscrierea copiilor se poate face numai cu dovada completă a imunizării obligatorii menționează gds.ro

În urmă cu câteva zile s-a încheiat reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2017 – 2018.

Avizul epidemiologic şi fişa medicală – acte necesare înscrierii la grădiniţă

Fiecare grădiniță are obligaţia să afişeze un orar propriu pentru înscrieri la loc vizibil pentru toți cei interesați, inclusiv pe site-ul grădiniței, în situaţiile în care există. Ministerul Educaţiei impune grădinițelor să aibă afișate următoarele informații: capacitatea instituţiei, număr de copii pentru care a fost proiectată; numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018, pe grupe de vârstă; criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic în perioada stabilită din totalul disponibil. În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4464/2000 privind Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preșcolar, actele necesare înscrierii copiilor la grădiniță sunt: cererea de înscriere; adeverinţe cu veniturile părinților sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale; copie după certificatul de naștere al copilului; fișa medicală; aviz epidemiologic, eliberat conform prevederilor legale. Transferarea copilului de la o grădiniță la alta se face la cererea părinților sau a susținătorilor legali, cu avizul celor două unități, în limita locurilor planificate.

Există Hotărârea de Guvern nr. 857/2011, care la articolul 55 specifică clar că reprezintă contravenție primirea în unitățile pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor fără dovada efectuării imunizărilor profilactice obligatorii și fără documentele medicale eliberate de medicul de familie care atestă starea de sănătate a copiilor și tinerilor.

O decizie de a interzice copiilor nevaccinaţi să vină la grădiniţă sau şcoală ar contrazice Legea educaţiei, prin care învăţământul este obligatoriu.

Leave a Response