|marți, martie 9, 2021
  • Follow Us!

Alin Pavelescu, noul manager interimar al Centrului pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Vâlcea 

Alin Pavelescu

 

Cu 18 voturi pentru şi 12 împotrivă, Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 aprilie 2017, a aprobat numirea lui Alin Pavelescu, ca manager interimar, pentru cel mult 120 de zile calendaristice, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, începând cu data de 28 aprilie 2017, până la începerea executării contractului de management al managerului care va fi numit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură. În maximum 120 de zile calendaristice de la desemnarea managerului interimar se va organiza un nou concurs de management. Conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management. Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul să efectueze toate actele de gestiune curentă. Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curentă se poate face cu aprobarea expresă a ordonatorului principal de credite. S-a mai aprobat contractul de management, pe perioada asigurării interimatului. Tot CJ Vâlcea a mai aprobat rezultatul final al evaluării pe anul 2016 a managementului lui Sabin Lungoci, fost manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Comisia de evaluare, ca urmare a rezultatului slab, a recomandat Consiliului Judeţean Vâlcea încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management încheiat cu Sabin Lungoci. Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 88 din 28 februarie 2017 s-a numit comisia de evaluare, pe anul 2016, a managementului realizat de Sabin Lungoci, fostul manager al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 27 din 13 ianuarie 2017, a fost aprobat regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului tuturor instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, pentru anul 2016. Sabin Lungoci a depus raportul de activitate pe anul 2016 nr. 92/15 februarie 2017 înregistrat la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 1953 din 15 februarie 2017. În data de 28 februarie 2017, conform calendarului aprobat, membrii secretariatului comisie au întocmit referatele-analiză privind aspectele juridice, economice, legate de resurse umane şi de management ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Membriilor comisiei de evaluare le-au fost puse la dispoziţie, în vederea analizei individuale, următoarele documente: raportul de activitate pe anul 2016 depus, pentru evaluarea anuală, de managerul CJCPCT Vâlcea; referate – analiză întocmite de către membrii secretariatului comisiei de evaluare; proiectul de management şi programul minimal de activităţi, negociat pentru 2016, asumate de Sabin Lungoci; programul minimal multi-anual propus de Sabin Lungoci, începând cu 2017, pentru întreaga perioadă pentru care s-a încheiat contractul de management. În data de 13 martie 2017 s-a întrunit comisia de evaluare, împreună cu secretariatul comisiei, în vedere desfăşurării lucrărilor de evaluare, pe anul 2016 (primul an de management), a managementului realizat de Sabin Lungoci, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea. Înainte de începerea lucrărilor, fiecare membru al comisiei de evaluare şi al secretariatului au completat şi semnat declaraţia privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, declaraţii care sunt anexate la dosarul de evaluare a managementului la CJCPCT Vâlcea. În cadrul primei etape, analiza raportului de activitate depus de manager, comisia de evaluare a validat ponderea criteriilor şi subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare din cadrul celor două etape de evaluare, fiind întocmit procesul-verbal nr. 3330 din 13 martie 2017. În urma analizării documentelor puse la dispoziţie, membrii comisiei de evaluare au acordat note, fiind întocmit procesul-verbal nr. 3331 din 13 martie 2017.

Leave a Response