SC Antares Transport SA a primit de la Consiliul Judeţean o licenţă de traseu pentru traseul „Râmnicu Vâlcea - Mihăeşti - SC Vox Profile SRL”

miercuri, 15 martie 2017

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent proiectul de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea - Mihăeşti - SC Vox Profile SRL”, operatorului de transport rutier SC Antares Transport SA. Potrivit prevederilor din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur - retur, pe rute şi cu programe de transport prestabilite de către beneficiarul transportului sau de către cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă. Potrivit prevederilor din normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a căror rază administrativă se află traseul respectiv, cu avizul Autorităţii Rutiere Române-A.R.R. În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de transport public judeţean prin curse regulate speciale, operatorii de transport rutier depun la autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean, un dosar cu un set de documente, după cum urmează: cererea; lista vehiculelor cu care se efectuează traseu! şi capacitatea de transport a acestora; copiile conforme ale licenţei de transport, într-un număr egal cu cel al vehiculelor prezentate în listă; graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă persoanele pentru începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea activităţilor/ieşirea din schimb; contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de intrare/ieşire din schimb; tabelul cu persoanele transportate, anexă la contractul de transport, vizat de beneficiar. În acest context, operatorul rutier S.C. Antares Transport S.A., a înaintat Consiliului Judeţean Vâlcea, cu adresa nr. 1201/31.01.2017, dosarul cuprinzând documentele menţionate, în vederea atribuirii licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea - Mihăesti - SC Vox Profile SRL”. Precizăm că, operatorul de transport SC Antares Transport SA a deţinut licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport prin curse regulate speciale pe traseul menţionat şi în perioada 01.02.2016-31.01.2017 pentru transportul angajaţilor SC Vox Profile SRL, la şi de la această societate. Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat prin adresa nr 1201/02.02.2017, avizul Autorităţii Rutiere Române - ARR, Agenţia Vâlcea, iar prin adresa nr. 548/07.02.2017, instituţia a acordat avizul favorabil pentru eliberarea licenţei de traseu pentru transportul public de persoane prin servicii regulate speciale operatorului de transport SC Antares Transport SA, pentru traseul „Râmnicu Vâlcea - Mihăeşti - S.C. Vox Profile SRL”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe