|vineri, septembrie 17, 2021
  • Follow Us!

Primăria Drăgoeşti face cunoscut că s-a procedat la delimitarea islazului comunal în zona Lunca 

melente gheorghe

 

În cadrul unui anunţ pe Facebook, primarul comunei Drăgoeşti, Gheorghe Melente, face cunoscut că recent s-a procedat la delimitarea islazului comunal în Lunca, zona Canal (Niţu Constantin) – Brutărie (Linia Blejanoii). Această acţiune a fost făcută în urma măsurătorilor cadastrale efectuate de o firmă specializată în topometrie contractată de Primăria Drăgoeşti în vederea stabilirii limitelor şi a suprafeţei islazurilor comunale conform cu patrimoniul domeniului public al localităţii. Necesitatea acestei delimitari a fost impusa de: Legea inventarierii patrimoniului; Legea nr. 2015/2001 actualizata, cu privire la Administratia Publica Locala; gestionarea mai corecta si legala a domeniului public; obtinerea subventiei de la APIA; aplicarea OUG nr. 34/2013 cu privire la organizarea, exploatarea si administrarea pajistilor. Aceasta actiune va continua si la celelalte suprafete de izlaz de pe raza localitatii. Primarul comunei Drăgoeşti, Gheorghe Melente, a întocmit recent documentaţiile necesare pentru obiectivul „Modernizare drumuri comunale, săteşti şi uliţe pe o lungime de 11.666 metri”. Proiectul va fi înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru cuprinderea în programul PNDL – Ordonanţa Guvernului nr. 28. Primarul Melente este de părere că accesarea fondurilor europene a fost pragul de dezolare a localităţii: „Dorim accesarea fondurilor europene în vederea asfaltării drumurilor comunale, dar vom depune un astfel de proiect şi prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare din care facem parte împreună cu localităţile Vitomireşti, Dobroteasa şi Sâmbureşti. Atragerea fondurilor europene este singura noastră şansă de dezvoltare rapidă a localităţii, dar accesarea unor astfel de proiecte este aproape imposibilă, pentru că multe localităţi mici, din punctul de vedere al numărului de locuitori nu îndeplinesc condiţiile impuse de Uniunea Europeană. Printr-o înţelegere, ne-am asociat astfel cu alte trei localităţi, formând o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, deşi, pentru înfiinţarea unui astfel de organism este nevoie de sute de drumuri, zeci de documente întocmite şi dosare de depus, într-un cuvânt, este foarte multă muncă”.

Leave a Response