Consiliul Judeţean va aproba bugetul propriu pe 2017 la nivelul de 258,83 milioane de lei

miercuri, 29 martie 2017

 

Vineri, 31 martie 2017, Consiliul Judeţean Vâlcea este chemat să aprobe bugetul propriu al judeţului, lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral de la buget şi a numărului de personal şi fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate şi din instituţiile şi serviciile publice finanţate din bugetul local, pe anul 2017. Pentru anul acesta, încasările estimate la nivelul de 258,83 milioane de lei provin din: 64,7 milioane de lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor; în conformitate cu prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2017, au fost repartizate judeţului Vâlcea sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în valoare totală de 31,78 milioane de lei; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a evaluat veniturile din cota defalcată din impozitul pe venit (11,25%) încasat la bugetul de stat, la nivelul de 38,62 milioane de lei; au fost evaluate veniturile proprii, formate din impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte şi alte venituri, în sumă de 5,53 milioane de lei; subvenţiile de la bugetul de stat şi alte bugete au fost evaluate la suma totală de 94,37 milioane de lei; 11,08 milioane de lei, sume ce urmează să fie primite de la UE în contul plăţilor efectuate; 5,04 milioane de lei, sume ce se vor utiliza din excedentul bugetului local pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

La capitolul cheltuieli pe 2017, circa 15,16 milioane de lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vâlcea, respectiv pentru asigurarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile, a cotizaţiilor şi contribuţiilor CJ Vâlcea la organismele din care acesta face parte, precum şi pentru realizarea unor investiţii publice şi achiziţionarea unor dotări independente. 1,12 milioane de lei reprezintă transferuri către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, în completarea veniturilor proprii ale acestei instituţii, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. 40.000 lei reprezintă creditele necesare funcţionării activităţii Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Vâlcea. 377.0000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu indemnizaţiile de hrană şi periculozitate, precum şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, la Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Vâlcea. 300.000 lei reprezintă fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea. 2 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare plăţii dobânzilor şi comisioanelor aferente împrumuturilor contractate. 10,91 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare rambursării ratelor de capital aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Judeţean Vâlcea, în anii precedenţi pentru realizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă cât şi a obiectivelor de investiţii finanţate din veniturile proprii. 400.000 lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor cu bunurile şi serviciile şi cheltuielile de capital la Centrul Militar Judeţean Vâlcea. 2,98 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare ia aparatul propriu al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea. 4,44 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni. 3,51 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare cheltuielilor de funcţionare la Şcoala Profesională Specială Bistriţa. 6,92 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare decontării contravalorii produselor lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore. 972.000 lei, pentru asigurarea creditelor bugetare necesare implementării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii/preşcolarii, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat. 2 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare finanţării cheltuielilor de personal şi bunuri şi servicii ale Centrului de Asistenţă Medico - Socială Lădeşti (din această sumă, 453.000 lei reprezintă creditele ce se vor aloca de Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea pentru achitarea drepturilor salariale ale personalului medical şi medicamente). 3 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii precum şi pentru cofinanţare proiecte, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea. 7,12 milioane de lei reprezintă transferuri către instituţiile publice de cultură, respectiv Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu”, Memorialul Nicolae Bălcescu, Teatrul Anton Pann şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii Vâlcea. 9,63 milioane de lei pentru plata contribuţiilor personalului neclerical angajat în unităţile de cult din ţară, în conformitate cu prevederile OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 145,38 milioane de lei pentru finanţarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, drepturi şi facilităţi acordate persoanelor cu handicap şi cheltuieli de capital ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea (din suma totală, suma de 116.000 lei este alocată pentru asigurarea contribuţiei proprii în cadrul proiectului „Înfiinţare de servicii sociale aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea”). 15,25 milioane de lei pentru asigurarea creditelor bugetare necesare realizării proiectului „Sistem de management integrat de gestionare a deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”. 2,52 milioane de lei reprezintă transferuri către Fondul de înlocuire, întreţinere şi Dezvoltare, în vederea reparaţiei convertizorului de frecvenţă ACS5060, aferent Electropompei EPA 9 din cadrul obiectivului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu si creşterii eficientei energetice , faza 1”. 430.000 lei reprezintă transferuri către Serviciul Judeţean de Protecţie a Plantelor Vâlcea, acordate în completarea veniturilor proprii pentru finanţarea cheltuielilor acesteia, în anul 2017. 22,46 milioane de lei pentru asigurarea creditelor necesare efectuării cheltuielilor în domeniul transporturilor. 80.000 lei reprezintă creditele bugetare necesare realizării expertizei tehnice în cadrul proiectului „Mirajul Oltului - Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. Potrivit prevederilor din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, nivelul creditelor bugetare înscrise în bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2016, destinate stingerii plăţilor restante înregistrate la finele anului 2016 este de 632.888 lei.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe