Nurvil Vâlcea construieşte o unitate de producţie - caroserii şi alte componente auto!

vineri, 24 februarie 2017

Primaria municipiului  Ramnicu  Valcea  anunta publicul despre initierea procedurii de informare si consultarea publicului privind documentatia de urbanism :

PUZ  Unitate de productie , prelucrare, ansamblare , livrare si spatii administrative, proiectare/cercetare

Initiator : SC NURVIL SRL

Proiectant :  SC Lacudas  SRL.

Documentatia de intentie poate fi consultata la sediul primariei , Directia Urbanism , cam 9 , sau electronic , pe site-ul  institutiei la adresawww.primariavl.ro , urmand calea: Directii si servicii/ Directia Urbanism/ PUZ PUD PUG Autorizatii si Certificate / PUZ/ Intentii.

Eventualele  observatii , propuneri , sesizari se pot trimite prin :

- posta, la adresa :  Primaria mun. Rm. Valcea , str. G-ral                                        Praporgescu nr. 14

 

- electronic, la adresa de mail : [email protected]

 

MEMORIU TEHNIC EXPLICATIV IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE INITIERE A ELABORARII PUZ UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 2 / 35 s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 3 / 35 Date de recunoastere a documentatiei :

1. Proiect: UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE 2. Beneficiar SC NURVIL SRL 3. Adresa beneficiar: Str. Raureni, nr.38, Ramnicu Valcea 4. Adresa proiect: Str. Strandului, pct. Troianu, Ramnicu Valcea 5. Proiectant general : S.C. LACUDAS S.R.L. 6. Proiectant de specialitate: BIA BOGDAN GEORGE TUDOR, urbanist BOGDAN GEORGE TUDOR 1 Prevederile PUG-ului aprobat, destinatia stabilita prin PUG aprobat pentru zona / amplasamentul analizat / teritoriul care face obiectul studiului. Terenul este situat in intravilanul Municipiului Ramnicu Valcea. Conform PUG Ramnicu Valcea aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 18/30.01.2013 , zona studiata este incadrata in UTR H8 partial in subzona IS2 (subzona serviciilor) si partial in subzona M1(subzona mixta cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri. Suprafata terenului este de 6539,50mp. A fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 1748/45382 din 12.12.2016 prin care s-a solicitat intocmirea unei documentatii de urbanism PUZ deoarece obiectivul propus nu se incadreaza in conditiile de construibilitate a parcelelor (conform Regulament local de urbanism cap 5, pct. 5.5. « Pentru parcelele cu suprafata peste 3000 mp. sau cu raportul laturilor peste 1/5 se vor elabora si aproba documentatii P.U.Z. »). In conformitate cu Legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, PUZ-ul se va intocmi numai in baza unui aviz prealabil de initiere pentru care se va prezenta un studiu de initiere PUZ, care face obiectul prezentei documentatii. s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 4 / 35 2 Folosinta actuala a amplasamentului analizat Suprafata de teren aflata in proprietatea SC NURVIL SRL este compusa din trei parcele alipite :  parcela cu nr. cadastral 49854 în suprafaţă de 1500mp - categoria de folosinţă “arabil” ;  parcela cu nr. cadastral 6635 în suprafaţă de 2573mp - categoria de folosinţă “păşune” ;  parcela cu nr. cadastral 51793 în suprafaţă de 2500mp - categoria de folosinţă “arabil” . Se propune schimbarea categoriei de folosinţă din “arabil” şi “păşune” în “curţi-construcţii” a întregii suprafeţe de teren necesară realizării obiectivului. Terenul este liber de constructii. 3 Prezentarea investitiei propuse Prin prezentul proiect se propune construirea unei clădiri compusa din doua volume: - un volum tip hala, cu regim de inaltime parter, în care se vor desfaşura activitati de mica productie, prelucrare, asamblare şi livrare caroserii şi alte componente auto (activităţi de tip manufacturier ce vor ingloba tehnologii noi nepoluante), ce se încadrează în specificul predominant al zonei. - Un volum reprezentativ, amplasat in partea nordica a incintei (către strada Ştrandului), cu regim de inaltime D+P+E1+E2 partial, unde vor fi amplasate spaţii de prezentare şi desfacere tip showroom auto si spaţii administrative (birouri proiectare/ cercetare, vestiare, grupuri sanitare etc). Se vor realiza amenajări exterioare aferente obiectivului (platforme carosabile şi pietonale, spaţii de parcare, amenajări peisagistice, mobilier urban care vor avea un aspect atractiv, împrejmuire acolo unde lipseşte, e.t.c.). În incinta obiectivului nu se vor desfăşura activităţi productive poluante, cu risc tehnologic, generatoare de trepidaţii sau incomode prin traficul generat. Cu ajutorul acestui obiectiv S.C. NURVIL S.R.L. îşi va diversifica şi extinde activitatea, venind în întâmpinarea cererii pieţei. Împreună cu incinta alăturată (tot proprietatea beneficiarului) acesta va alcătui un tot unitar. Accesul pietonal se va amenaja din Strada Strandului, iar pentru accesul auto se vor folosi cele doua accese existente in cadrul restului de proprietate SC NURVIL SRL. s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 5 / 35 Incadrarea functionala solicitata este IS2, la fel ca restul proprietatii SC NURVIL SRL din vestul amplasamentului studiat ce cuprinde showroom si service AUDI si showroom si service NVT. In prezentul studiu a fost stabilita o zona de studiu extinsa formata din: - Strada Strandului (DN67) la Nord, - Incinta Nurvil (showroom si service Audi, NVT) la Vest, - Locuinte Al. Diamant la Est, - Proprietate Conphis SRL (partial) si proprietate Paslaru Ion (partial) la Sud 4 Prevederile PUG-ului aprobat privind functiunea solicitata. Conform PUG Ramnicu Valcea IS2 are urmatoarele reglementari : “ IS2 - subzona serviciilor SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ IS2 - sunt admise următoarele utilizări: -instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier; -sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; -servicii sociale, colective şi personale; -sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; -hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; -sediu de partid; -sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii autonome, fonduri etc; -sediu de birouri; -sediu de firmă sau companie -sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri; -servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi multiplicare, formare profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii de turism, agenţii imobiliare, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc. -centru de cercetare şi formare profesională; -incubator de afaceri; -comerţ cu amănuntul; -activităţi manufacturiere; -depozitare mic; -restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; -comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; -comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 6 / 35 -mall, centru comercial de factură urbană; -magazin general -piaţă agroalimentară; -comert engros -alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; -supermagazin (supermarket, hipermarket); -piaţă de vechituri, obor; -depozitare, distribuţie şi desfacere produse comerciale; -showroom auto, moto, alte produse; -spaţii pentru târguri şi expoziţii; -autoservice, spălătorie auto; -staţie de combustibili; cu conditionari -lăcaş de cult; -centru cultural; -centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe; -cinematograf, multiplex; -centru de asistenţă socială. -comerţ alimentar; -comerţ nealimentar; -locuinţe cu partiu obişnuit; -locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. -hotel * - *****, hotel apartament * - *****, motel * - **, vilă ** - *****, pensiune, hostel, youth hostel; -sport şi recreere în spaţii acoperite; -parcaje la sol şi multietajate; -spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; -spaţii plantate - scuaruri; ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. CC+IS2 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale : -funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; -se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; -pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; -se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate. -Se admit funcţiunile de locuinţe, în condiţiile în care acestea sunt existente pe teren, sau dacă s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 7 / 35 acestea nu depăşesc 30% din suprafaţa propusă. ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. CC+IS2 - se interzic următoarele utilizări: -activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; -construcţii provizorii de orice natură; -dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; -depozitare en-gros; -staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; -curăţătorii chimice; -depozitări de materiale refolosibile; -platforme de precolectare a deşeurilor urbane; -depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; -lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; -orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) IS2 – în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiţii: clădiri sub P+4 niveluri pentru funcţiunea de birouri până la P+4 niveluri = 200 metri patrati; front minim la stradă = 8,0 metri; raportul între laturile parcelei nu depăşeşte raportul 1/3; clădiri peste P+4 niveluri pentru funcţiunea de birouri – suprafaţa minimă = 350 metri patrati; front minim la stradă = 12,0 metri; raportul între laturile parcelei nu depăşeşte raportul 1/3; pentru reconstruirea zonelor destructurate, pentru terenuri libere sau cu statut juridic mixt se vor întocmi documentaţii P.U.Z., cu recomandarea unei lotizări cu parcele de minim 800 mp. şi un front la strada de minim 18.0 metri în cazul fronturilor continue şi de minim 24.0 metri în cazul fronturilor discontinue. ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT CC+IS2 - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 8 / 35 existente; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va depăşi 20,0 metri; banda de construibilitate a clădirilor retrase faţă de aliniament este de 20,0 metri de la alinierea clădirilor; serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament în cazul în care înălţimea maximă la cornişe nu depăşeşte distanţa dintre aliniamente ; dacă înălţimea clădirii în planul aliniamentului depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 4.0 metri, cu condiţia să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; fac excepţie de la aceasta regulă numai situaţiile de marcare prin plus de înălţime a intersecţiilor şi racordările de înălţime a clădirilor între străzi cu lăţimi diferite. CC+IS2 - în zonele constituite retragerea de la aliniament va fi de minim 6.0 metri de la aliniament; pentru zonele destructurate în reconstrucţie, pentru operaţiuni pe terenuri libere sau cu statut juridic mixt, retragerea clădirilor publice va fi de 10.0 metri. clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime maximă faţă de aliniament care nu va depăşi 20.0 metri. ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR IS2 - cu următoarele condiţionări; clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanţă egală cu 1/3 din înălţime, dar nu cu mai puţin de 5,0 metri; clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5,0 metri; distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi cea posterioară ale parcelei este de minim 10.0 metri; ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ. CC+IS2 - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6,0 metri numai în cazul în care faţadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activităţi permanente ce necesită lumină naturală; ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE CC+IS2–cu următoarele condiţii: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulaţie publică; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 9 / 35 în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va depăşi 30.0 metri. în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor anterioare, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. (conform anexei nr. 7, HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism: accese, spatii plantate, amplasare in oras) Construcţiile administrative vor fi prevăzute cu: - accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz; - accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează: • accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; • accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; • aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial. Construcţiile administrative vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii acestora,avându-se în vedere separarea de circulaţia publică. - Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz. Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu. Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare. - În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute: - alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului; - platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor. Pentru toate categoriile de construcţii de cultură se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare. În funcţie de destinaţia construcţiei sau a amenajării vor fi prevăzute: - alei carosabile în interiorul amplasamentului şi parcajele aferente, în cazul în care accesul se face din străzi de categoria I sau a II-a; - parcaje necesare în interiorul amplasamentului, în cazul în care accesul se realizează direct din străzi de categoria a III-a. - Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese carosabile de s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 10 / 35 legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun. - Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgenţă (cutremure, inundaţii, incendii). - Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie majoră prin două accese carosabile separate. - Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de categoria I şi a II-a vor fi realizate prin: • străzi de categoria a IV-a de deservire locală; • străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al persoanelor acţionând în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I. - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează: • cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m; • cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m. - Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi. - Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere. - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere. - Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi capacitatea obiectivului turistic. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. -Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele operatorilor economici şi ale instituţiilor, în zonele locuite, precum şi între localităţi este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR CC+IS2 - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în construcţii supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălţime; în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanţa de maxim 150 metri. ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR CC+IS2 - înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 11 / 35 pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; Lăţimea străzii între aliniamente(metri) / profile standard actuale Înălţimea maximă admisă (metri) Număr niveluri convenţionale (3.0 metri) Număr niveluri suplimentare admise *): (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 o la acesta (B) în planul faţadei la clădirile de colţ pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A) Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel 9,01 – 11,00 Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III) 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 11,01 – 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categoria III) 13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 13,01 – 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 16,01 – 19,00 19 P+5 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 19,01 – 22,00 Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4 = 22 m .(categoria II) 22 P+6 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 22,01 – 25,00 25 P+7 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 25,01 – 27,00 Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6 = 26 m. .(categoria II) 27 P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 27,01 – 30,0 30 P+9 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 30,1 – 33,00 Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6 = 33 m.(categoria I) 33 P+10 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 33,01 – 36,00 36 P+11 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 36,01 – 39,00 39 P+12 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 39,01 – 42,00 42 P+13 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 12 / 35 42,01- 45,00 şi peste Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8 metri = 44 m. 45 P+14 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri *) în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea. în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulaţie şi pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulaţie; dacă diferenţa este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte. ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR CC+IS2 - aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co-vizibilitate. ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ CC+IS2 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cabluri din fire optice; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV; cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale; dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE CC+IS2 - spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate; pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase; parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălţime; - Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25% din suprafaţa totală a terenului. -conform anexei nr. 7, HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 525/1996*) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 13 / 35 - Pentru construcţiile de sanatate vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, după cum urmează: - aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie; - parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav. -pentru crese vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate de 10-15 m2/copil. Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2 - 5% din suprafaţa totală a terenului. - Construcţii administrative şi financiar-bancare -vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 10-15% din suprafaţa terenului. - Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice. ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI CC+IS2 - gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,50 metri. CC –spre trotuare şi circulaţii pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenţei spaţiului prin diferenţe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) IS2 – POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) CC+IS2 - CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri.” “ M – ZONA MIXTĂ. GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI. Zona mixtă se caracterizează printr-o mare flexibilitate în acceptarea diferitelor funcţiuni de interes general şi public, formând în mod continuu linearităţi comerciale şi de servicii de-a lungul arterelor principale din aria cuprinsă în inelul principal de circulaţie şi segmente de linearităţi formate din diverse categorii de activităţi comerciale, servicii şi de producţie concretă şi abstractă, în lungul principalelor artere de penetraţie în oraş şi al principalelor căi de comunicatie ale municipiului. Totodată, zona mixtă prelungeşte zona centrală şi principalii poli urbani, conturează mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor (gări, autogări, zone de activităţi etc.) şi completează funcţiunea centrelor de cartier. s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 14 / 35 Formată, ca fond construit, în mare parte din clădiri colective de locuit medii şi înalte, cu sau fără parter comercial, zona mixtă permite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, în contrast cu zona de locuit (L), în care acest lucru este limitat. Conversia locuinţelor în alte funcţiuni este condiţionată de menţinerea ponderii acestora de cel puţin 30% din ADC. De asemenea, se permite completarea fronturilor existente cu spaţii comerciale şi servicii, cu condiţia elaborării unor Planuri Urbanistice Zonale care să precizeze, în lungul anumitor artere constituite – pe măsură ce apare un interes în acest sens -: (a) localizarea şi gabaritul noilor inserţii, (b) modul de asigurare a coerenţei şi calităţii imaginii urbane, (c) condiţiile de asigurare a cerinţelor funcţionale, a celor de menţinere a vegetaţiei existente, a acceselor carosabile şi pietonale către interiorul zonei, precum şi (d) modul de asigurare a intimităţii locuinţelor din proximitate. Zona este constituită din instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, recreere), mici activităţi productive manufacturiere şi locuinţe. Zona se compune din următoarele subzone şi unităţi teritoriale de referinţă: M1 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+4 niveluri. M2 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte; SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ. ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE. M1 + M2 - sunt admise următoarele utilizări: -instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier; -sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; -sediu de partid; -sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii autonome, fonduri etc; -sediu de birouri; -sediu de firmă sau companie. -sediu bancar, filială; -sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri; -servicii sociale, colective şi personale; -sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; -filială a administraţiei locale; -cabinete individuale de contabilitate, birouri şi ateliere de proiectare şi design, birouri individuale de consultanţă, ateliere -croitorie, tapiţerie, rame şi tablouri, oglinzi, tâmplărie sau alte activităţi manufacturiere s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 15 / 35 negeratoare de zgomot sau emisii -saloane de întreţinere corporală: frizerie, coafor, cosmetică, masaj, fitness, saună, solar; -servicii de deservire a locuirii: curăţătorie de haine, atelier individual de reparaţii încălţăminte. -spaţiu de întrunire pentru comunitatea locatarilor; -sediu al asociaţiilor de proprietari; centru de asistenţă socială; secţie de poliţie, sediu al poiliţiei comunitare; -incubator de afaceri; -centru de cercetare şi formare profesională; -lăcaşuri de cult; -comerţ cu amănuntul; -activităţi manufacturiere; -depozitare mic-gros; -hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; -restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; -comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; -comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; -piaţă agroalimentară; -magazin general amplasat în zona centrală, zonă rezidenţială sau într-un centru de cartier; -alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii de turism, -servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi multiplicare, formare -bibliotecă, mediatecă, centru cultural; -galeriide artă, studiouri fortografice, detectivi particulari, laboratoare individuale de tehnică dentară, ateliere individuale de orice fel şi fără depozitări; -muzeu; -centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe; -sport şi recreere în spaţii acoperite; -parcaje la sol şi multietajate; -spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; -spaţii plantate - scuaruri; -teren de sport , parc de cartier, loc de joacă. -parcaj colectiv multietajat destinat locuitorilor; -locuinţe cu partiu obişnuit; -locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. -agenţii imobiliare, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc. -supermagazin (supermarket, hipermarket); -piaţă de vechituri, obor; -depozitare, distribuţie şi desfacere produse comerciale; -hotel apartament * - *****, motel * - **, vilă ** - *****, pensiune, hostel, youth hostel; -învăţământ preşcolar; -şcoală primară; -şcoală gimnazială; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 16 / 35 -liceu; -şcoală postliceală; -şcoală profesională; -învăţământ superior; -spaţii de cazare pentru elevi sau studenţi. -spital general (judeţean, municipal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic); -spital de specialitate (maternitate, pediatrie, contagioşi, oncologie, urgenţă, reumatologie, clinici particulare); -asistenţă de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperări funcţionale, centre psihiatrice); -dispensar policlinic [(gr. 1, 2, 3) 600, 1.200, 2.400 consultaţii/zi]; -dispensar urban (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, casă de naşteri, farmacie); -alte unităţi de sănătate (centre de recoltare sânge, medicină preventivă, staţii de salvare, farmacii); -creşă sau creşă specială; -leagăn de copii, orfelinat, centru de zi; -azil de bătrâni; -centru de asistenţă socială. -loc de joacă acoperit pentru copii; -cabinete medicale individuale, cabinete de medicină veterinară, cabinete individuale de avocatură şi asistenţă juridică, -creşă, creşă specială, grădiniţă, locuri de joacă acoperite; -leagăn de copii, orfelinat, centru de zi; -azil de bătrâni, centru de asistenţă pentru vârstnici; -dispensar, centru de medicină de familie; ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. M1 + M2 - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale : funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate. ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. M1 + M2 - se interzic următoarele utilizări: s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 17 / 35 activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcţii provizorii de orice natură; dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; depozitare en-gros; staţii de întreţinere auto; curăţătorii chimice; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) M1 + M2 - cu următoarele condiţionări pentru subzona mixtă din lungul principalelor artere de circulaţie şi pentru zona de extindere: în cazul construcţiilor publice dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp, cu un front la stradă de minim 30.00 metri; pentru celelalte categorii de funcţiuni, se recomandă lotizarea terenului în parcele având minim 500 mp şi un front la stradă de minim 12.00 metri, în cazul construcţiilor înşiruite dintre două calcane laterale şi de minim 18.00 metri în cazul construcţiilor cuplate la un calcan lateral sau independente; în funcţie de necesităţi vor putea fi concesionate sau cumpărate una sau mai multe parcele adiacente; în cazul parcelarului existent suprafaţa minimă a parcelei construibile este de 300 mp. M1+M2 - terenul liber dintre construcţiile existente pe care se poate realiza inserţia unor clădiri comerciale se va delimita printr-un P.U.Z. elaborat pentru tot tronsonul străzii pentru construcţii amplasate pe arterele majore sau PUD pentru cele amplasate pe străzi secundare, prin care se va asigura coerenţa cadrului construit, respectarea distanţelor minime faţă de clădirile existente, evitarea blocării acceselor carosabile şi pietonale existente, conservarea arborilor existenţi. ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT M1+M2 - echipamentele publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 - 10 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 18 / 35 - la intersecţia dintre străzi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre străzi având o lungime de minim 12.00 metri pe străzi de categoria I, a II-a şi de 6.00 metri pe străzi de categoria a III-a. M1+M2 - în cazul străzilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile clădiri care nu sunt servicii sau echipamente publice se amplasează pe aliniament; se pot accepta retrageri de minim 5.00 metri numai cu condiţia ca clădirile adiacente să fie retrase faţă de limitele laterale ale parcelelor şi să prezinte faţade laterale; în cazul în care clădirile de pe parcelele adiacente prezintă calcane este obligatorie alipirea la acestea; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va depăşi 20 metri (aliniament posterior). M1+M2 - în cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase faţă de aliniament se va respecta o retragere de minim 5.00 metri. ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR M1+M2 - clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 6.00 metri; M1+M2 - clădirile se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanţă de maxim 20.00 metri de la aliniament; în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei şi având pe faţada laterală ferestre, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 3.00 metri; în cazul în care această limită separă zona rezidenţială, de o funcţiune publică sau de o biserică, distanţa se majorează la 5.00 metri; se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri în care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişe, dar nu mai puţin de 5.00 metri; distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioare ale parcelei este de minim 10.00 metri; clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri; se recomandă ca, pentru respectarea intimităţii locuinţelor, parapetul ferestrelor de pe faţadele laterale ale clădirilor din zona mixtă cu alte funcţiuni decât locuinţe care sunt orientate spre locuinţele de pe parcelele laterale situate la mai puţin de 10.00 metri, să aibă parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala încăperilor; în cazul clădirilor comerciale şi de producţie se admite regimul compact de construire cu condiţia respectării celorlalte prevederi ale regulamentului. s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 19 / 35 ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ. M1+M2 - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6.00 metri, numai în cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală. ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE. M1+M2 - parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate; în cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăşi 30.00 metri; se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu; în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor anterioare, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. (conform anexei nr. 7, HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism: accese, spatii plantate, amplasare in oras) - Pentru toate categoriile de clădiri financiar-bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz. Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu. Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare. - În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute: - alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului; - platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor. - Pentru toate categoriile de construcţii de învăţământ se vor asigura accese carosabile de legătură cu reţeaua de circulaţie majoră şi cu mijloacele de transport în comun. - Se vor asigura două accese carosabile separate pentru evacuări în caz de urgenţă (cutremure, inundaţii, incendii). s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 20 / 35 - Pentru toate categoriile de construcţii de sănătate se va asigura legătura cu reţeaua de circulaţie majoră prin două accese carosabile separate. - Accesele carosabile ce vor face legătura cu reţeaua de circulaţie majoră de categoria I şi a II-a vor fi realizate prin: • străzi de categoria a IV-a de deservire locală; • străzi de categoria a III-a, colectoare, care asigură accesul vehiculelor şi al persoanelor acţionând în domeniul sănătăţii, salubrităţii şi P.S.I. - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate după cum urmează: • cu o bandă de circulaţie de 3,5 m lăţime pentru cele cu o lungime maximă de 10,00 m; • cu două benzi de circulaţie de 7 m lăţime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m. - Accesul carosabil rezervat salvării sau intervenţiilor de urgenţă nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi. - Pentru construcţiile de turism vor fi prevăzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere. - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o lăţime minimă de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere. - Numărul acceselor şi conformarea lor se vor face în funcţie de categoria şi capacitatea obiectivului turistic. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. -Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele operatorilor economici şi ale instituţiilor, în zonele locuite, precum şi între localităţi este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR. M1 + M2 - staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate în cadrul centrului de cartier sau în zona adiacentă la o distanţă de maxim 250 metri; se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate. ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR. M1+ M2 - înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 21 / 35 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; M1 Lăţimea străzii între aliniamente(metri) / profile standard actuale Înălţimea maximă admisă (metri) Număr niveluri convenţionale (3.0 metri) Număr niveluri suplimentare admise *): (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 o la acesta (B) în planul faţadei la clădirile de colţ pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A) Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel 9,01 – 11,00 Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III) 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 11,01 – 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3m =13 metri (categoria III) 13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 13,01 – 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 16,01 – 19,00 19 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 19,01 – 22,00 Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4m = 22 m .(categoria II) 22 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 22,01 – 25,00 25 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 25,01 – 27,00 Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6m = 26 m. (categoria II) 27 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 27,01 – 30,0 30 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 30,1 – 33,00 Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6m = 33 m. (categoria I) 33 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 33,01 – 36,00 36 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 36,01 – 39,00 39 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 39,01 – 42,00 42 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 42,01- 45,00 şi peste Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8m = 44 m. 45 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri *) în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 22 / 35 mansardarea. în intersecţii se admit unul sau două niveluri suplimentare în planul faţadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecţia aliniamentelor, după care pot urma încă alte două niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului anterior); în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulaţie şi pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulaţie; dacă diferenţa este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte. M1+M2 - dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 5,0 metri şi cu condiţia să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate; fac excepţie de la această regulă numai întoarcerile şi racordările de înălţime ale clădirilor pe străzile laterale conform aliniatului anterior; ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR M1+M2 - aspectul clădirilor va fi subordonat cerinţelor specifice unei diversităţi de funcţiuni şi exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiţia realizării unor ansambluri compoziţionale care să ţină seama de rolul social al străzilor comerciale, de particularităţile sitului, de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co- vizibilitate; aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de “coerenţă” şi “eleganţă”; pentru firme, afişaj şi mobilier urban se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii şi avize suplimentare. ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ. M1 + M2 - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă; se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii; dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon; se interzice dispunerea pe faţade a antenelor TV-satelit şi a antenelor pentru telefonia mobilă şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV; cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale. ARTICOLUL 13 - SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE M1 + M2 - se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării construcţiilor arborii importanţi s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 23 / 35 existenţi având peste 4.00 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul unor spaţii plantate publice din apropiere; în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte; terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp; se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate; parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime; în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare. - Pentru construcţiile de sanatate vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, după cum urmează: - aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie; - parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 m2/bolnav. -pentru crese vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate de 10-15 m2/copil. Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2 - 5% din suprafaţa totală a terenului. - Construcţii administrative şi financiar-bancare -vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 10-15% din suprafaţa terenului. - Conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice. ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI. M1 - se va respecta tipul existent de împrejmuiri cu condiţia ca acestea să fie transparente şi să aibă un soclu opac de maxim 0,60 metri către stradă; în cazul unificării funcţiunilor interioare a mai multor clădiri se va menţine prin tratarea terenului amprenta parcelarului tradiţional. M1 + M2 - se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice şi bisericilor cu garduri transparente de 2,00 metri înălţime din care 0,60 metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare vor fi opace şi vor avea înălţimea de minim 2,20 metri; spaţiile comerciale şi alte servicii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard, pot fi separate cu borduri sau cu garduri vii şi pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc. SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) M1 - P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activităţi comerciale, săli de spectacole, garaje, etc. pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 24 / 35 pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) M1 - CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren în cazul existenţei accentelor peste 50 m CUT maxim se va justifica prin P.U.Z.; pentru funcţiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului. Posibilitati de depasire a CUT Proprietarii parcelelor din care prin PUZ sunt propuse fragmente spre transfer catre domeniul public beneficiaza de un spor al suprafetei desfasurate admise egal cu de 3 ori suprafata de teren transferata spre domeniul public atunci cand acest transfer este facut pe baza de act notarial si fara despagubiri din partea Primariei Municipiului Râmnicu Vâlcea” 5 Indicatori urbanistici propusi Prezentul studiu nu schimba indicatorii urbanistici ai zonei IS2 : UTR /ZONA IS2(nv) observatii POT MAXIM 70 % CUT MAXIM 2.2 Cladiri cu 3-4 niveluri 2.4 Cladiri peste 6 niveluri H MAXIM 19m In functie de distanta dintre aliniamente 6 Modul de integrare a investitiei propuse in zona 6.1Descriere situatie existenta Amplasamentul studiat este liber de constructii si are urmatorii vecini : - La Nord teren adiacent Strada Strandului (DN67) ; - La Vest proprietate privata cu nr. cad. 41931 (locuinta) si rest proprietate SC NURVIL SRL (showroom si service) ; - La Est proprietate privata Alexandru Diamant (3 locuinte) ; - La Sud proprietate privata SC Conphys SRL (hale) si proprietate privata Paslaru Ion (teren liber de constructii). Amplasamentul studiat se afla pozitionat la intretaierea a doua zone functionale propuse prin PUG : in partea de Vest zona de servicii IS2 formata in imediata vecinatate din showroom si service uri, hale tipografie si in partea de s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 25 / 35 Est zona mixta M1 destul de destructurata si formata, in principal, in imediata vecinatate, din locuinte si hale. Pe amplasamentul studiat, prin PUG in vigoare a fost prevazuta o strada de profil 4 (cu o latime de 13m, din care 7m carosabil si 3mx2 trotuar) care strabate longitudinal ,de la nord la sud, doua dintre cele trei parcele de teren ale beneficiarului. 6.2Descriere situatie propusa Prin prezentul studiu se doreste integrarea amplasamentului in zona functionala IS2 (nv) astfel incat firma sa se poata extinde cu activitatile dorite. Se vor realiza spatii tip hala unde se vor desfasura activitati tip service si spatii reprezentative pentru showroom, birouri, administratie firma, etc. De asemenea se propune renuntarea la strada de categoria 4 propusa prin PUG, care afecteaza doua din cele trei parcele de teren ale beneficiarului (o suprafata mare de teren, aprox.4000 mp) deoarece nu lasa posibilitatea edificarii unui obiectiv de dimensiunile si importanta solicitata de beneficiar. Strada este propusa a intersecta DN in imediata apropiere a unei intersectii existente (cu Strada Nistor Dumitrescu), aflata la o distanta mai mica de 100m de propunere, ceea ce ar afecta negativ traficul existent si in plus nu deserveste alte parcele in afara de cele trei ale beneficiarului. Prin PUG fusese prevazuta o continuare a acestei strazi de profil 4 si dincolo de drumul national, dar prin « rectificarea » PUG ului in vigoare s-a renuntat la acest drum propus in partea de nord a DN. Se va mentine (ca propunere pentru un studiu de trafic ulterior) strada de legatura propusa intre Str. Targului si str. Dumitrescu. In partea de est a amplasamentului studiat se va realiza o alee de incinta cu latimea de 6m care se va racorda la aceasta strada de legatura propusa (in momentul in care se va realiza aceasta). SUPRAFETE IN INTERIORUL AMPLASAMENTULUI: MP PROCENT (%) CONSTRUCTII 2650.00 40.52 CIRCULATII CAROSABILE 2060.00 31.50 CIRCULATII PIETONALE 685.00 10.48 SPATII VERZI 1144.50 17.50 SUPRAFATA TOTALA TEREN 6539.50 100 Zona IS2 (nv) va avea urmatoarele reglementari : “ IS2 (nv) - subzona serviciilor SECŢIUNEA I : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 26 / 35 IS2(nv) - sunt admise următoarele utilizări: -instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector şi de cartier; -sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale; -servicii sociale, colective şi personale; -sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.; -hoteluri, pensiuni, agenţii de turism; -sediu de partid; -sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, regii autonome, fonduri etc; -sediu de birouri; -sediu de firmă sau companie -sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane), burse de valori şi mărfuri; -servicii cu acces public: finanţe, bănci, consultanţă, proiectare, design, tipărire şi multiplicare, formare profesională, asistenţă tehnică şi reparaţii obiecte de uz casnic, comunicaţii, servicii poştale, curierat, agenţii de turism, agenţii imobiliare, întreţinere corporală, manufactură fină, croitorie, marochinărie etc. -centru de cercetare şi formare profesională; -incubator de afaceri; -comerţ cu amănuntul; -activităţi manufacturiere; -depozitare mic; -restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.; -comerţ alimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; -comerţ nealimentar având suprafaţa construită desfăşurată sub 600 mp; -mall, centru comercial de factură urbană; -magazin general -piaţă agroalimentară; -comert engros -alimentaţie publică: restaurant, bistro, fast-food, cantină, cofetărie, cafenea, bar, club; -supermagazin (supermarket, hipermarket); -piaţă de vechituri, obor; -depozitare, distribuţie şi desfacere produse comerciale; -showroom auto, moto, alte produse; -spaţii pentru târguri şi expoziţii; -autoservice, spălătorie auto; -staţie de combustibili; cu conditionari -lăcaş de cult; -centru cultural; -centru sau complex cultural, centru de congrese, centru de conferinţe; -cinematograf, multiplex; -centru de asistenţă socială. -comerţ alimentar; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 27 / 35 -comerţ nealimentar; -locuinţe cu partiu obişnuit; -locuinţe cu partiu special care includ spaţii pentru profesiuni liberale. -hotel * - *****, hotel apartament * - *****, motel * - **, vilă ** - *****, pensiune, hostel, youth hostel; -sport şi recreere în spaţii acoperite; -parcaje la sol şi multietajate; -spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; -spaţii plantate - scuaruri; ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI. IS2 (nv) - clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă şi spre traseele pietonale : -funcţiuni care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcţionare specific şi vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea; se recomandă ca activităţile în care accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă şi să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri; -se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 100 metri de servicii şi echipamente publice şi de biserici; -pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică; în zonele existente se admite conversia locuinţelor în alte funcţiuni, cu condiţia menţinerii ponderii locuinţelor în proporţie de minim 30 % din ADC; -se admite completarea cu clădiri comerciale în interspaţiile dintre blocuri cu condiţia să se menţină accesele carosabile şi trecerile pietonale necesare, vegetaţia existentă, şi să se respecte cerinţele de protecţie a clădirilor de locuit din imediata vecinătate. -Se admit funcţiunile de locuinţe, în condiţiile în care acestea sunt existente pe teren, sau dacă acestea nu depăşesc 30% din suprafaţa propusă. ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE. IS2 (nv) - se interzic următoarele utilizări: -activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; -construcţii provizorii de orice natură; -dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora; -depozitare en-gros; -staţii de întreţinere auto cu capacitate de peste 5 maşini; -curăţătorii chimice; -depozitări de materiale refolosibile; -platforme de precolectare a deşeurilor urbane; -depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice; activităţi care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice sau din instituţiile publice; -lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 28 / 35 -orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice. SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI) IS2 (nv) – în zonele constituite, parcelele sunt considerate construibile direct dacă respectă următoarele condiţii: clădiri sub P+4 niveluri pentru funcţiunea de birouri până la P+4 niveluri = 200 metri patrati; front minim la stradă = 8,0 metri; raportul între laturile parcelei nu depăşeşte raportul 1/3; clădiri peste P+4 niveluri pentru funcţiunea de birouri – suprafaţa minimă = 350 metri patrati; front minim la stradă = 12,0 metri; raportul între laturile parcelei nu depăşeşte raportul 1/3; ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT IS2 (nv) - serviciile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 10,0 metri sau vor fi dispuse pe aliniament în funcţie de caracterul străzii, de profilul activităţii şi de normele existente; clădirile care alcătuiesc fronturi continue vor avea o adâncime faţă de aliniament care nu va depăşi 20,0 metri; banda de construibilitate a clădirilor retrase faţă de aliniament este de 20,0 metri de la alinierea clădirilor; serviciile publice vor fi amplasate pe aliniament în cazul în care înălţimea maximă la cornişe nu depăşeşte distanţa dintre aliniamente ; dacă înălţimea clădirii în planul aliniamentului depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa dintre aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 4.0 metri, cu condiţia să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; fac excepţie de la aceasta regulă numai situaţiile de marcare prin plus de înălţime a intersecţiilor şi racordările de înălţime a clădirilor între străzi cu lăţimi diferite. ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR IS2 - cu următoarele condiţionări; clădirile se vor retrage de la limitele laterale la o distanţă de minim 1m, cu respectarea Codului Civil si luarea tuturor masurilor necesare de protectie impotriva incendiilor fata de vecinatati; clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5,0 metri; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 29 / 35 in situatia realizarii drumului propus prin PUG in partea de Est a amplasamentului, cladirile se vor retrage min. 4.50m din axul acestuia. ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ. IS2 (nv) - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu înălţimea la cornişă a celei mai înalte dintre ele; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6,0 metri numai în cazul în care faţadele prezintă ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi pentru alte activităţi permanente ce necesită lumină naturală; ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE IS2 (nv) –cu următoarele condiţii: parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulaţie publică; în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor; distanţa dintre aceste pasaje, măsurată pe aliniament, nu va depăşi 30.0 metri. în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. In mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor anterioare, cu avizul unitatii teritoriale de pompieri. Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei constructiei. Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu handicap si care folosesc mijloace specifice de deplasare. Construcţiile administrative vor fi prevăzute cu: - accese carosabile directe din străzi de categoria I şi a II-a, după caz; - accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează: • accesul carosabil oficial va fi prevăzut până la intrarea principală a clădirii; • accesele carosabile pentru personal şi cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; • aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fără a intersecta accesul oficial. Construcţiile administrative vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacităţii acestora,avându-se în vedere separarea de circulaţia publică. Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare. - În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevăzute: - alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului; s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 30 / 35 - platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor. În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. -Asigurarea accesului şi a circulaţiei autospecialelor de intervenţie în incintele operatorilor economici şi ale instituţiilor, în zonele locuite, precum şi între localităţi este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR IS2 (nv) - staţionarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice; locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice şi se dispun în construcţii supra / subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu gard viu de 1,20 m. înălţime; în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanţa de maxim 150 metri. ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR IS2 (nv) - înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade; Lăţimea străzii între aliniamente(metri) / profile standard actuale Înălţimea maximă admisă (metri) Număr niveluri convenţionale (3.0 metri) Număr niveluri suplimentare admise *): (A) retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri şi tangenta la 45 o la acesta (B) în planul faţadei la clădirile de colţ pe o lungime de maxim 15 metri, apoi retrase (A) Sub 9 metri 7 - 10 P+1+M, P+2 (A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel 9,01 – 11,00 Carosabil - 7 m. + trotuare 2x1,5 m. =10 metri (categoria III) 11 P+2 +M (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 11,01 – 13,00 Carosabil 7 m. + trotuare 2x 3 metri =13 metri (categoria III) 13 P+3 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel 13,01 – 16,00 16 P+4 (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 31 / 35 16,01 – 19,00 19 P+5 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 19,01 – 22,00 Carosabil – 14 m. + trotuare 2x4 = 22 m .(categoria II) 22 P+6 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 22,01 – 25,00 25 P+7 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 25,01 – 27,00 Carosabil – 14 m. + trotuare 2x6 = 26 m. .(categoria II) 27 P+8 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 27,01 – 30,0 30 P+9 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 30,1 – 33,00 Carosabil – 21 m. + trotuare 2x6 = 33 m.(categoria I) 33 P+10 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 33,01 – 36,00 36 P+11 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 36,01 – 39,00 39 P+12 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 39,01 – 42,00 42 P+13 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri 42,01- 45,00 şi peste Carosabil – 28 m. + trotuare 2x8 metri = 44 m. 45 P+14 (A) - 2 niveluri; (B) - 2 niveluri *) în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea. în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de 50,0 metri dacă strada are 6 sau 4 fire de circulaţie şi pe o lungime de 25,0 metri dacă strada are 2 fire de circulaţie; dacă diferenţa este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte. ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR IS2 (nv) - aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla în relaţii de co-vizibilitate. ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ IS2 (nv) - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice şi la sistemele moderne de telecomunicaţii bazate pe cabluri din fire optice; în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă; se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice şi dispunerea vizibilă a cablurilor TV; cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 32 / 35 dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale; dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii; ARTICOLUL 13 – SPAŢII PLANTATE IS2 (nv) - spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 100 mp. se vor identifica, păstra şi proteja în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.0 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul propriu sau în spaţiile plantate publice din proximitate; pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase; parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 maşini şi vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălţime; Pentru construcţiile comerciale vor fi prevăzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement, în exteriorul clădirii sau în curţi interioare - 2 - 5% din suprafaţa totală a terenului. - Construcţii administrative şi financiar-bancare -vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ, minimum 10-15% din suprafaţa terenului. ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI IS2 (nv) - gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălţimea de 2,00 metri, vor avea un soclu opac de circa 0,60 m., partea superioară fiind realizată din fier forjat sau plasă metalică şi vor fi dublate de gard viu; pe limitele laterale şi posterioare gardurile vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,50 metri. SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI. ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) IS2 (nv) – POT maxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 80 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) IS2 (nv) - CUT maxim = 2,4 mp.ADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 şi mai multe niveluri şi CUT maxim 2,2 pentru clădiri cu 3-4 niveluri.” 6.3 Prezentarea consecintelor economice si sociale la nivelul UTR Prin realizarea investitiei in zona se vor crea locuri noi de munca atat in faza de executie cat si in faza de exploatare, va spori atractivitatea si valoarea s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 33 / 35 terenului si a zonei, vor fi atrase fonduri noi la bugetul local si vor fi acoperite o serie de cerinte si necesitati ale populatiei in materie de activitati auto. 7 Categorii de costuri ce vor fi suportate de investitorii privati si categorii de costuri ce vor cadea in sarcina autoritatilor publice locale Costurile necesare realizarii obiectivului propus cad in sarcina investitorului privat. In cazul in care Primaria doreste realizare drumurilor propuse prin PUG, aceasta se va ocupa de exproprierea terenurilor necesare si de finantarea investitiilor necesare. Realizarea obiectivul propus prin prezentul studiu nu este conditionat de realizarea acestei trame stradale. CATEGORII DE COSTURI IN SARCINA INVESTITORULUI Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv T.V.A.) Mii Lei Mii Euro CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. Obţinerea terenului 0 0 1.2. Amenajarea terenului 0 0 1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 30 7 TOTAL CAPITOL 1 30 7 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 110 24 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 3 331 74 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1. Construcţii 5458 1215 4.2. Circulatii carosabile 760 169 4.3. Circulatii pietonale 219 49 4.4. Spatii verzi 34 8 TOTAL CAPITOL 4 6471 1441 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli 5.1. Organizare de şantier 18 4 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 183 41 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 464 103 TOTAL CAPITOL 5 665 148 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 34 / 35 6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0 0 6.2. Probe tehnologice si teste 0 0 TOTAL CAPITOL 6 0 0 TOTAL GENERAL 7607 1693 8 Echiparea edilitara - alimentare cu energie electrica Zona dispune de o retea complexa de energie electrica. - reteaua de alimentare cu apa si canalizare Zona dispune de o retea de alimentare cu apa si canalizare - rezidurile menajere se vor depozita diferentiat in spatii special amenajate si evacuate de serviciul de salubritate cu care se va incheia contract. - retea de alimentare cu gaze naturale Zona dispune de retea de gaze naturale Se vor respecta distantele de siguranta impuse de avizatori. 9 Propuneri privind metodele de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal Se va respecta legislatia in vigoare cu privire la informarea si consultarea publicului facandu-se obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului: a) etapa pregătitoare – anuntarea intentiei de elaborare; b) etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare; c) etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; d) elaborarea propunerii finale, care include toate observatiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparentă decizională. Avand in vedere ca impactul estimat al acestui PUZ propus este unul de mica intensitate, nu necesita metode speciale de informare. 10 Justificarea oportunitatii realizarii investitiilor solicitate. Obiectivul lucrarii il constituie elaborarea unor reglementari integrate care sa orienteze dezvoltarea urbanistica a zonei si sa pregateasca procesul investitional in zona cu atragerea de fonduri europene. s.c LACUDAS s.r.l. UNITATE PRODUCTIE, PRELUCRARE, ASAMBLARE SI LIVRARE (CAROSERII SI ALTE COMPONENTE AUTO) SI SPATII ADMINISTRATIVE, PROIECTARE/CERCETARE FAZA: INITIERE PUZ 35 / 35 Pe acest amplasament potentialul dezvoltarii zonei de servicii in concordanta cu necesitatile actuale ale pietei, cu legislatia în vigoare si cu tendintele de dezvoltare urbană ale orasului este crescut. De asemenea in crestere va fi si forta de munca necesara construirii cladirilor si amenajarii terenului. Solutia propusa nu afecteaza trasaturile specifice zonei urbane de servicii si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Avand în vedere cele prezentate, consideram ca prin rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si a problemelor legate de mediu, obiectivul propus se integreaza perfect în zona si ca investitia care se doreste este oportuna dezvoltarii zonei. După obţinerea Avizului de initiere se va trece la întocmirea documentaţiei faza PUZ Intocmit, arh. Ana-Maria Serban Sef proiect, urbanist Bogdan Tudor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe