Fostul primar din Diculeşti, Sabin Cupăreanu, a „uitat” să încaseze redevența de la firma care presta serviciul de salubrizare

joi, 9 februarie 2017

 

Camera de Conturi Vâlcea a efectuat anul trecut un control la Primăria comunei Diculești, fiind realizat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale pe anul 2015, atunci când primar era Sabin Cupăreanu. Astfel, inspectorii Camerei de Conturi au descoperit că nu a fost efectuată reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, ultima reevaluarea patrimonială fiind efectuată în anul 2009. În anul 2015, entitatea nu a stabilit și încasat redevență în urma delegării serviciului public de salubrizare. Alte abateri constatate la Primăria comunei Diculești au fost: sistemul de control intern este proiectat parțial și nu funcționează în conformitate cu prevederile legale, nefiind identificate proceduri scrise pentru toate activităţile derulate în entitate; Primăria comunei Diculești nu și-a îndeplinit toate obligațiile care îi reveneau în legătură cu instituirea taxei speciale (de salubrizare) pentru contribuabilii care nu au încheiat contracte de salubrizare cu operatorul care prestează servicii de salubrizare în localitatea Diculești; în perioada 2011-2016 nu s-a calculat, evidențiat și încasat impozit pe mijloace de transport persoane fizice, în cazul a 10 contribuabili care au înmatriculate pe localitatea Diculești autoturisme, autoutilitare și o remorcă, fiind stabilit un debit suplimentar în cuantum total de 7 mii lei; în perioada 2011-2016 nu s-a calculat, evidențiat și încasat taxa pe terenuri închiriate, în cazul a 2 persoane (o persoană fizică, o persoană juridică) care au încheiate contracte de închiriere suprafețe terenuri aflate în proprietatea Primăriei comunei Diculești; nu a fost efectuată inventarierea elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, deși prin Dispoziția nr. 199/30 octombrie 2015 emisă de ordonatorul principal de credite, au fost aprobate perioada de desfășurarea a operațiunii de inventariere, respectiv componența comisiei de inventariere a bunurilor patrimoniale. Primăria comunei Diculești, în baza Contractului de execuție lucrări nr.1931/22 februarie 2014 - lucrare în continuare, a efectuat plăți pentru lucrări la obiectivul de investiții „Prima înființare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Diculești, județul Vâlcea”, deși cantitățile facturate de executant pe baza situațiilor de lucrări întocmite, nu corespundeau cu cele existente în teren. Primăria comunei Diculești, în baza Contractului de execuție lucrări nr. 577/24 martie 2015, a efectuat plăți pentru lucrări la obiectivul de investiții „Refacere platformă drumuri de interes local Colelia, Bârzani I, Bârzani II și Cacaina, comuna Diculești, județul Vâlcea” , deși cantitățile facturate de executant pe baza situațiilor de lucrări întocmite nu corespundeau cu cele existente în teren. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi: luarea măsurilor legale ce se impun în vederea elaborării procedurilor scrise pentru toate activităţile derulate în entitate şi aducerea acestora la cunoştinţa personalului implicat în conformitate cu prevederile legale în vigoare; luarea măsurilor legale privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din localitatea Diculești, în vederea asigurării sumelor de plată a prestațiilor realizate de operator pentru utilizatorii fără contract; monitorizarea utilizatorilor care nu au contract cu operatorul, dar și a cantităților de deșeuri raportate de operator ca fiind ridicate pentru beneficiarii fără contract; calcularea, evidențierea fiscală și contabilă, precum și încasarea impozitului pe mijloacele de transport și a majorărilor de întârziere aferente calculate la data încasării; calcularea, evidențierea fiscală și contabilă, precum și încasarea taxei pe teren și a majorărilor de întârziere aferente calculate la data încasării; efectuarea acţiunii de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale Primăriei comunei Diculești, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; efectuarea cu celeritate a demersurilor legale pentru demararea acţiunii de reevaluare a patrimoniului public-privat al unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; luarea măsurilor legale în vederea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, în care să fie cuprinse clauze privind termenul de plată a redevenței, respectiv calculul de majorări de întârziere pentru neplata la termen a redevenței de către concesionar; referitor la prejudiciile constatate cu ocazia misiunii de audit financiar, respectiv 12 mii lei reprezentând lucrări de investiții decontate și neefectuate la obiectivul „Prima înființare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Diculești, județul Vâlcea”, 4 mii lei aferent lucrărilor de investiții decontate și neefectuate la obiectivul „Refacere platformă drumuri de interes local Colelia, Bârzani I, Bârzani II și Cacaina, comuna Diculești, județul Vâlcea”, s-a dispus extinderea verificărilor, determinarea întregii întinderi a acestora, stabilirea persoanelor răspunzătoare și luarea măsurilor de recuperare a acestor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe