De la primarul din Govora, Mihai Mateescu „fără număr”: trei firme au primit păsuire de la plata redevenţelor sau chiriilor

duminică, 26 februarie 2017

 

 

Curtea de Conturi a prezentat recent sinteza rezultatelor acțiunii de verificare desfășurată la Primăria orașului Băile Govora, condusă de liberalul Mihai Mateescu, în urma unui audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale pe anul 2015. Astfel, la finele anului 2015, Primăria Băile Govora nu are înregistrată în evidența contabilă suma de 55 mii lei ce reprezintă redevență și chirie de la un număr de trei firme și o persoană fizică, suma fiind restantă pentru perioade cuprinse între 1 an și 5 ani, pentru care entitatea verificată nu a luat întotdeauna măsuri pentru încasarea acestor obligații. Nu s-a calculat, evidențiat și încasat impozitul pe clădiri, pentru persoanele fizice, care nu au declarat construcțiile noi, în sumă totală de 1,732 mii lei din care: 1,345 mii lei impozit pe cladiri și 0,387 mii lei majorări de întârziere. Primăria Govora are prevăzut, în organigramă, compartiment de audit intern cu un post de auditor, dar postul este vacant astfel că sistemul de control intern al entității nu funcționează corespunzător. La nivelul instituției auditate nu s-au întocmit „Fişa activităţii zilnice” (FAZ) - cod 28-41-14 A și foile de parcurs pentru autoturismul aparţinând parcului propriu. Deși operațiunea de inventariere a fost organizată și s-a desfășurat, rezultatele acesteia nu au fost valorificate și înregistrate în evidența contabilă. Nu s-a realizat comparația între situația scriptică și cea faptică. Nu s-au inventariat toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Primăria Govora nu a procedat la reevaluarea activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor odată la 3 ani. La nivelul Primăriei Băile Govora organigrama aprobată de Consiliul Local nu include compartiment sau o persoană specializată în protecția mediului. Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Vâlcea au fost: efectuarea demersurilor legale pentru asigurarea activității de audit intern, pentru îmbunătăţirea activităţilor entităţii, îndeplinirea obiectivelor, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluarea şi îmbunătăţirea eficientă şi eficace a managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernanţă. Luarea măsurilor necesare pentru înregistrarea în evidența contabilă a sumei reprezentând redevențe și chirii de încasat, încasarea sumelor restante provenite din redevențe și chirii, acționarea în instanță a persoanelor care nu respectă contractul , rezilierea contractelor dacă este nevoie; calcularea și evidențierea impozitului pe clădiri și a majorărilor de întârziere aferente pentru toate construcțiile realizate la care termenul de execuție a lucrărilor a expirat; stabilirea de către ordonatorul de credite a persoanei răspunzătoare de utilizarea autoturismului din dotarea entității, completarea şi conducerea documentelor tehnic-operative și contabile, respectiv a foilor de parcurs și a „Fişei activităţii zilnice” (FAZ) - cod 28-41-14A, cu respectarea consemnării tuturor rubricilor din acestea, astfel încât să poată fi realizată analiza consumului de combustibil și a lubrifianților (reconstituirea consumurilor de combustibil şi lubrifianţi aferente autoturismului, de la dobândire până în prezent, verificarea încadrării acestora în normative şi, în cazul înregistrării unor depăşiri, luarea măsurilor de recuperare a eventualelor prejudicii de la persoanele răspunzătoare); luarea măsurilor necesare pentru finalizarea evidenţei analitice a patrimoniului entităţii, efectuarea unei misiuni de inventariere a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, compararea situaţiei scriptice cu cea faptică şi înregistrarea în evidenţa contabilă a eventualelor diferenţe; luarea măsurilor necesare pentru reevaluarea activelor fixe de natura terenurilor și construcțiilor; efectuarea demersurilor legale pentru includerea în structura organizatorică a Primăriei a unui compartiment de protecția mediului și angajarea unei persoane specializată în acest domeniu, includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor necesare finanțării activității de protecție a mediului.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe