Consiliul Local a aprobat demararea procedurilor de licitaţie pentru închirierea lacurilor de agrement Nord şi Ostroveni

luni, 13 februarie 2017

 

Consiliul Local al municpiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent demararea procedurilor legale pentru închirierea, prin licitaţie publică, a bunurilor „Lac baza de agrement Nord” şi „Lac Ostroveni”, pentru desfăşurarea activităţii de pescuit sportiv-recreativ, pe o perioadă de 10 ani, prin întocmirea unui raport de expertiză tehnică de evaluare privind preţul minim de pornire la licitaţie. Caietul de sarcini al închirierii bunurilor şi raportul de expertiză tehnică de evaluare vor fi supuse Consiliului Local spre aprobare într-o şedinţă ulterioară. În inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, atestat prin H.G. nr. 1362/2001, modificată şi completată prin H.G. nr. 54/2008, figurează bunurile "Lac Ostroveni", în suprafaţă de 27,71 ha şi" Lac bază de agrement Nord", în suprafaţă de 4,8752 ha. Prin hotărârea nr. 165/25.10.2001, Consiliul Local a transmis Lacurile Ostroveni şi Nord în administrarea directă, pentru o perioadă de 10 ani, către Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vâlcea. Administratorul celor două lacuri avea următoarele obligaţii : să nu permită depozitarea deşeurilor menajere sau industriale în zona adiacentă lacului; să ia măsuri împotriva deversării de ape uzate sau infestate împreună cu organele de control ale Primăriei; să protejeze lacurile prin împrejmuiri acolo unde este posibil; să nu permită deplasarea pe luciul apei decât a ambarcaţiunilor autorizate; să populeze lacurile cu puiet piscicol; să asigure paza lacurilor; să asigure ordinea şi curăţenia lacurilor; să menţină în stadiu de funcţionare instalaţia de deversare a lacurilor. De asemenea, potrivit art. 2 din hotărâre, Consiliul Local îşi rezerva dreptul de a organiza activităţi de agrement şi de a amplasa eventualele dotări specifice agrementului pe malul lacurilor, activităţi ce nu vor împiedica buna desfăşurare a celei legate de organizarea pescuitului sportiv. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 244/2010, activitatea de amenajare, întreţinere şi exploatare a lacurilor, ştrandurilor şi a bazelor de odihnă şi tratament a fost delegată către SC PIEŢE PREST SA, cu preluarea obligaţiile prevăzute în HCL nr. 165/2001. Având în vedere că, cele două lacuri erau neîntreţinute şi insalubre, prin HCL nr. 64/31.03.2015, acestea au fost preluate în administrarea Consiliului Local al municipiului în vederea găsirii unor soluţii pentru punerea lor în valoare. În data de 12.10.2016, cu adresa nr. 38939, completată prin adresa nr. 44226/21.11.2016, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vâlcea a solicitat transmiterea în folosinţă a celor două lacuri pentru "exercitarea pescuitului recreativ-sportiv şi de agrement de către împătimiţii sportului cu undiţa", pentru o perioadă de 20 ani. Precizăm că, potrivit art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate, iar potrivit art. 124 consiliile locale pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fară scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. De asemenea, potrivit art. 868 din Legea 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local, iar potrivit art. 874 dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică. Întrucât Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Vâlcea nu a făcut dovada încadrării în prevederile actelor normative mai sus amintite, solicitarea acesteia de transmitere în folosinţă gratuită nu a putut fi soluţionată favorabil. Având în vedere că cele două lacuri de agrement, Ostroveni şi Nord, reprezintă puncte de atracţie pentru locuitorii municipiului prin potenţialul ridicat de dezvoltare a unor activităţi de turism şi agrement, de petrecere în mod plăcut a timpului liber şi ţinând cont de necesitatea protejării, conservării şi regenerării actualelor resurse acvatice, s-a impus identificarea unei soluţii pentru administrare eficientă a celor două lacuri, respectiv închirierea prin licitaţie publică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe