|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Baroul Vâlcea. Adunarea Generală a Avocaților și Adunarea Generală a CAA, Filiala Vâlcea – 21 februarie 2017 

baroul_valcea

Vineri, 3 februarie 2017, Baroul Vâlcea a dat publicității un anunț cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Baroului şi a Adunării Generale Ordinare a Filialei Vâlcea a Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru data de 21 februarie 2017, orele 15.00, la Teatrul Anton Pann, B-dul Tudor Vladimirescu nr. 23, Rm. Valcea, Jud. Vâlcea.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Baroului:
1. prezentarea dării de seamă privind activitatea Decanului şi Consiliului Baroului Vâlcea pe anul 2016;
2. raportul Comisiei de cenzori;
3. descărcarea de activitate şi de gestiune a Consiliului Baroului Vâlcea pentru anul 2016;
4. aprobarea proiectului de buget pentru anul 2017;
5. alegerea delegaţilor la Congresul UNBR 2017;
6. diverse.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Filialei Vâlcea a Casei de Asigurări a Avocaţilor:
1. prezentarea dării de seamă privind activitatea Consiliului Filialei Vâlcea a CAA pe anul 2016;
2. raportul Comisiei de cenzori;
3. descărcarea de activitate şi de gestiune pentru anul 2016 ;
4. adoptarea proiectului de buget pentru anul 2017;
5. diverse.

În cazul în care numărul legal al membrilor prezenţi nu va fi întrunit, o nouă adunare generală va fi convocată la data de 28 februarie 2017, orele 15.00, la aceeași locație de desfășurare. (juridice.ro)

Leave a Response