|joi, octombrie 6, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean îşi va alege noi reprezentanţi în consiliile de administraţie sau AGA la instituţiile sau firmele din subordine 

Consiliul-Judetean-Valcea-300x295

 

 

Marţi, 31 ianuarie 2017, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu 27 de proiecte de hotărâri sau informări pe ordinea de zi: raportul administratorului special privind activitatea debitoarei CET Govora, pentru perioada 1-31 decembrie 2016; planul strategic anual referitor la obiectivele ce vor fi realizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea şi indicatorii de performanţă minimali, pentru anul 2017; aprobarea bugetului împrumuturilor interne şi a Listei obiectivelor de investiţii finanţate din împrumuturile interne, pe anul 2017; utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2017; actualizarea tarifelor de bază lunare pentru închirierea spaţiilor care aparţin domeniului public sau privat al judeţului, pentru anul 2017; actualizarea taxei de multiplicare pentru o pagină A4, respectiv A3, încasată de Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017; actualizarea unor taxe pentru servicii prestate către utilizatori, încasate de Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea, pentru anul 2017; actualizarea taxei pentru eliberarea la cerere, a unor extrase sau copii de pe documentele create sau deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, cu excepţia adeverinţelor privind vechimea în muncă, pentru anul 2017; actualizarea tarifelor pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Vâlcea, pentru anul 2017; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, a unor bunuri mobile care aparţin domeniului privat al judeţului Vâlcea; aprobarea Protocolului de cooperare pentru intervenţia în situaţii de urgenţă în zonele montane şi la instalaţiile de transport pe cablu de pe teritoriul localităţii Voineasa; desemnarea reprezentantului judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Apavil SA Vâlcea şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia; desemnarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Centrul de Afaceri – Flandra Vâlcea S.A. şi aprobarea Contractului de mandat al acestuia; modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 41 din 31 august 2016, privind desemnarea a trei consilieri judeţeni ca membri în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea; modificarea art. 1 lit. a) pct.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 22 din 28 iulie 2016 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ şi numirea Consiliului Administrativ al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie şi numirea Consiliului de Administraţie al Muzeului Judeţean Aurelian Sacerdoţeanu Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul Administrativ al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.214 din 23.10.2015 privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii şi funcţionării Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Vâlcea; modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.215 din 23.10,2015 privind aprobarea Acordului de Colaborare în vederea constituirii si funcţionării Consorţiului Regional ai Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia; desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Leave a Response