Consiliul Local a reglementat folosirea artificiilor pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea

joi, 15 decembrie 2016

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă zilele trecute, a avizat organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private, respectiv nunţi, botezuri şi altele asemenea, în următoarele condiţii, după cum urmează: persoanele fizice şi juridice autorizate să organizeze jocuri cu articole pirotehnice au obligaţia să solicite, în scris, acordul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea cu cel puţin cinci zile înainte de data desfăşurării evenimentului; folosirea articolelor pirotehnice de divertisment cu ocazia unor evenimente festive private este permisă într-un interval orar care să nu depăşească ora 22 (ora 23 pe timpul verii); agenţii economici care administrează unităţile de alimentaţie publică în care se organizează evenimente festive private vor permite organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment numai în condiţiile existenţei acordului Primăriei şi, după caz, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie; nerespectarea obligaţiilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei - 2.500 lei; constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în prezenta hotărâre se face de către Poliţia Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea şi de către persoane împuternicite de primarul municipiului; contravenţiilor le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii). Printre atribuţiile şi răspunderile Primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea se înscrie şi rezolvarea, în limitele prevederilor legale, a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor locuitorilor municipiului în care o pondere ridicată o constituie cele referitoare la ordinea şi liniştea publică. în ultima perioadă s-a constatat că multe reclamaţii, în mare parte întemeiate, se referă la tulburarea liniştii publice, prin folosirea articolelor pirotehnice de divertisment în zona unităţilor de alimentaţie publică cu ocazia unor evenimente festive (nunţi, botezuri şi altele asemenea). La aceasta contribuie în foarte mare măsură, modul defectuos de respectare a dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrul legal actual permite autorităţilor administraţiei publice locale să hotărască, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, iar una dintre acestea o constituie ordinea publică şi liniştea locuitorilor. în acest domeniu, în vedere îndeplinirii angajamentelor asumate de ţara noastră în procesul de integrare europeană, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, care, pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos, stabileşte obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale să reglementeze desfăşurarea unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale localităţilor, cu predominanţă în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului. Actul normativ care reglementează folosirea articolelor pirotehnice de divertisment - Legii nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive, stabileşte faptul că organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective. Limitarea acordului primăriei la articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 3 (F3) şi 4 (F4), nu permite administraţiei locale să supravegheze eficient organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment în special cu ocazia evenimentelor festive private, existând sesizări că nu se respectă în totalitate categoria articolelelor pirotehnice folosite şi astfel se tulbură liniştea publică. Totodată, şi în cazul folosirii articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2 (F2), pentru care nu se eliberează acordul primăriei, există nemulţumiri datorită nivelului maxim de zgomot admis la distanţa de securitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe