|duminică, august 14, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a predat un teren către Ministerul Dezvoltării Regionale pentru construirea unei săli de sport la Liceul Sanitar 

primaria_valcea_31494400

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2016, a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii SA, pe bază de protocol, a terenului situat în incinta Liceului sanitar Antim Ivireanu din municipiul Râmnicu Vâlcea, teren aflat în proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea, în suprafaţă de 2596 mp din totalul de 8686 mp, în vederea şi pe perioada realizării de către CNI SA a obiectivului de investiţii „Sală de sport şcolara cu 102 locuri, Liceul Sanitar – Antim Ivireanu – din municipiul Ramnicu Valcea, judeţul Valcea”. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. S-a mai aprobat asigurarea finanţării de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). Consiliul Local se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani. În temeiul prevederilor Ordonanţei nr. 16 din 19 august 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii, actualizata, a art. 4 si art.7 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind predarea de către beneficiar pe perioada realizarii investitiei, pe baza de protocol, a amplasamentelor destinate construcţiilor care se realizeaza in cadrul programului naţional de constructii de interes public sau social, subprogram „Săli de sport”, terenul aflat in proprietatea publica a municipiului se transmite in mod gratuit la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, care va realiza investiţia „Sală de sport şcolara cu 102 locuri, Liceul Sanitar Antim Ivireanu din municipiul Ramnicu Valcea”, prin Compania Naţionala de Investiţii SA. Menţionam faptul ca amplasamentul pe care urmeaza a fi realizat obiectivul de investiţii este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor in vigoare. De asemenea, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Sală de sport şcolara cu 102 locuri, Liceul Sanitar Antim Ivireanu din municipiul Ramnicu Valcea”, Consiliul Local al municipiului Rm. Valcea are urmatoarele obligaţii: asigurarea finantarii cheltuielilor pentru racordurile la utilitati (electrica, apa, canal, gaze sau alt tip de combustibil utilizat etc.); asigurarea, in condiţiile legii, a suprafeţei de teren necesara pentru depozitarea si organizarea şantierului; menţinerea destinatiei obiectivului si intretinerea acestuia pe o perioada de minim 15 ani.

Leave a Response