Consiliul Local a aprobat majorarea tarifelor Romprest la colectarea gunoiului menajer

joi, 29 decembrie 2016

 

 

Cu 16 voturi pentru, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 decembrie 2016, a aprobat majorarea tarifelor pentru prestarea activităților a căror gestiune a fost delegată către asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA, după cum urmează: tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice - 5,91 lei/persoană/lună (inclusiv TVA); tarif pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori - 235,96 lei/tonă (inclusiv TVA); tarif pentru colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora - 137,14 lei/mc (inclusiv TVA). Cu adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 28949/29 iulie 2016, asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA a solicitat modificarea tarifelor pentru activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru persoane juridice, precum şi modificarea tarifelor pentru activităţile de colectare separata si transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separat, pentru persoane fizice, iar cu adresa înregistrată sub nr. 32268/24 august 2016 a solicitat modificarea tarifului pentru activitatea de colectarea si transport al deşeurilor din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară sau exterioară a acestora şi a depus în acest sens memoriul tehnico-economic şi fişele de fundamentare a acestor tarife. Solicitarea de majorare a tarifelor era motivată de modificarea unor elemente de cost din fişa de fundamentare a tarifului, care au determinat modificarea costurilor cu o influenţă mai mare de 5% pe o perioadă de 3 luni consecutive. Întrucât pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea nu se precolectează de către utilizatorii serviciului deşeuri reziduale şi biodegradabile, aşa cum era prevăzut în caietul de sarcini şi nici în recipientele special amplasate în punctele de colectare selectivă, operatorul serviciului Romprest Energy colectează deşeurile municipale în amestec, însă acestea nu sunt acceptate la depozitare în Depozitul ecologic Feţeni, ceea ce determină ca operatorul să modifice fluxul operaţional, fapt ce a condus la modificarea costurilor de operare. De menţionat este faptul că pe teritoriul judeţului Vâlcea nu există niciun depozit în care să fíe acceptate deşeurile municipale în amestec (depozitul neconform Horezu este impracticabil în perioadele ploioase şi periodic are activitatea suspendată de către Garda de Mediu, iar staţia de sortare Drăgăşani are o capacitate redusă de prelucrare), astfel încât pentru derularea în ritm continuu a serviciului de colectare şi transport a deşeurilor de pe teritoriul municipiului, s-a adoptat soluţia ca acestea să fie transportate în vederea tratării şi depozitării la o staţie autorizată, cea mai apropiată care a acceptat primirea deşeurilor municipale de pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea fiind cea a Rom West Solution SA şi Iridex Group Import Export SRL. De asemenea, numărul recipienţilor de colectare care au fost predaţi efectiv către operatorul de salubrizare a fost mai mic decât necesarul acestora, iar dintre aceştia, o bună parte erau într-o stare avansată de degradare, fiind astfel necesară organizarea colectării deşeurilor cu o frecvenţă mai mare, fapt ce a condus implicit la creşterea costurilor de operare. Deoarece în urma analizării solicitărilor de modificare a tarifelor în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 28 octombrie 2016, nu a fost adoptată o hotărâre în acest sens, cu adresele înregistrate la Primăria municipiului sub nr. 43662/16 noiembrie 2016 şi 43666/16 noiembrie 2016, asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA a solicitat din nou Consiliului Local, analizarea solicitărilor de majorare a tarifelor pentru activităţile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a celor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară. De asemenea, prin notificarea depusă sub nr. 47782/16 decembrie 2016, asocierea SC Romprest Energy SRL şi SC Compania Romprest Service SA a revenit la adresele anterioare şi a solicitat Consiliului Local modificarea tarifelor pentru prestarea activităţilor componente ale serviciului de salubrizare care i-au fost delegate, cu precizarea că neaprobarea acestor tarife generează lunar societăţii pierderi financiare importante, menţine un dezechilibru contractual grav şi creează premisele întreruperii prestării serviciului. Se menţionează de asemenea, că principalele elemente de cost care au condus la modificarea acestor tarife sunt: majorarea legală a salariului minim pe economie în două etape în decurs de un an, de la 1050 lei la 1250 lei (19%); modificarea tarifului de depunere la depozitul Feţeni, începând cu data de 31 august 2016, conform HCL nr. 203/91, de la 40,66 la 67,29 lei fără TVA (65,5%); introducerea tarifului de depunere ta depozitul Stația de compost Râureni, începând cu data de 31 august 2016, conform HCL nr. 203/9, respectiv 3,64 lei fără TVA; modificarea tarifului de depozitare a deşeurilor din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora începând cu 18 august 2016, de la 15 lei/tonă la 50 lei/tonă. (333%); întrucât pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea nu se precolectează de către utilizatorii serviciului deşeuri reziduale şi biodegradabile, aşa cum era prevăzut în caietul de sarcini şi nici în recipientele special amplasate în punctele de colectare selectivă, operatorul serviciului Romprest Energy colectează deşeurile municipale în amestec, însă acestea nu sunt acceptate la depozitare în Depozitul ecologic Feţeni, astfel încât a fost necesară tratarea deşeurilor în vederea eliminării prin depozitar, costurile cu tratarea nefiind cuprinse în caietul de sarcini şi nici în fişa de fundamentare a tarifului ofertat; numărul recipienţilor de colectare care au fost predaţi efectiv către operatorul de salubrizare a fost mai mic decât necesarul acestora, iar dintre aceştia, o bună parte erau într-o stare avansată de degradare, fiind astfel necesară organizarea colectării deşeurilor cu o frecvenţă mai mare, fapt ce a condus implicit la creşterea costurilor de operare. Precizăm că, tarifele pentru activitatea de colectare separată si transportul separat al deşeurilor menajere, inclusiv fracţii colectate separate au făcut obiectul dezbaterii publice atât prin expunerea de motive afişată pe site-ul Primăriei municipiului în luna sept 2016, cât şi prin afişarea proiectului de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local în şedinţa ordinară din data de 28 oct 2016, care a inclus şi tariful pentru activitatea de colectare si transport al deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara sau exterioara, astfel încât a fost respectată procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe