|duminică, mai 9, 2021
  • Follow Us!

Primăria Călimăneşti a primit împrumutul de 700.000 lei de la Consiliul Local al Râmnicului 

calimanesti_4 Florinel Constantinescu

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit de îndată, în şedinţă, în ziua de 3 noiembrie 2016, a aprobat cererea publică a primarului oraşului Călimăneşti de acordare a unui ajutor financiar de urgenţă, rambursabil, în valoare de 700.000 de lei, pentru depăşirea situaţiei dificile în care se află bugetul local al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea, respectiv acoperirea golului de casă. Suma de 700.000 de lei, acordată ca ajutor financiar de urgenţă oraşului Călimăneşti, va fi rambursată în 20 de rate egale, începând cu luna ianuarie a anului 2017. S-a mai aprobat utilizarea sumei de 700.000 de lei din fondul de rezervă bugetară, înscris în bugetul local la dispoziţia Consiliului Local, sumă ce se virează de la Cap. 54 „Fond rezervă” la Cap. 51 Titlul 55, şi s-a împuternicit primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze graficul de rambursare a ajutorului financiar acordat oraşului Călimăneşti. Potrivit unei adrese a primarului din Călimăneşti, Florinel Constantinescu, prin Sentinţa civilă nr. 672/PI din 16.09.2014 pronunţată de Tribunalul Timiş – Secţia a II-a civilă în dosarul nr. 8155/30/2013 a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta SC Confort SA prin care Oraşul Călimăneşti a fost obligat la plata sumei de 965.935 lei, compusă din 632.542 lei cu titlul de împrumut restant din anii 2010-2011, 308.741 lei cu titlul de dobândă legală, 2.500 lei cu tilul de cheltuieli de judecată şi 22.151 lei cu titlul de cheltuieli de executare. Hotărârea constituie titlu executoriu şi formează obiectul dosarului de executare silită nr. 294/2015 aflat pe rolul biroului executorului judecătoresc Radu Marius. La data de 23 decembrie 2015, s-a emis Somaţia de plată în dosarul de executare silită nr. 294/2015, iar la data de 11 ianuarie 2016, s-a procedat la instituirea popririi asupra conturilor de disponibilităţi ale UAT Oraş Călimăneşti. Prin Sentinţa Civilă nr. 712 din 14 octombrie 2016, poprirea înfiinţată de executorul judecătoresc în sarcina terţului poprit Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea – Trezoreria Râmnicu Vâlcea, a fost validată. Astfel, UAT Oraş Călimăneşti se află într-o situaţie financiară foarte dificilă, deşi suma de sub 1 milion de lei nu pare mare, pentru oraşul Călimăneşti al cărui buget este riguros organizat pentru plata unor angajamente din anii anteriori, pentru investiţiile proprii (limitate) şi pentru asigurarea plăţilor strict obligatorii pentru o administraţie publică locală, fără rezervă bugetară, suma este împovărătoare şi blochează funcţionalitatea instituţiei. De precizat este faptul că deşi au reduse la limită toate cheltuielile curente ale instituţiei, din debitul aflat în procedură de executare silită nu s-a achitat decât suma de 265.935 lei. Suma necesară achitării obligaţiei aferente acestei popriri, stabilită prin hotărârea judecătorească mai sus mentionata, este atât de mare pentru Oraşul Călimăneşti, încât plata acesteia, într-un termen foarte scurt, ne pune în imposibilitatea asigurării cheltuielilor funcţionale, cu consecinţe incalculabile atât pentru populaţia oraşului cât şi pentru autorităţile publice locale. Sesizând dificultăţile financiare ale Primăriei Călimăneşti si apreciind probabil ca dificilă recuperarea debitului din bugetul local, societatea Confort SA, aflată în faliment, prin executorul judecătoresc, a procedat la demararea procedurilor de vânzare prin licitaţie a bunurilor aferente proiectului „Centru de Convenţii si Expoziţii Nord Oltenia”. Aceste bunuri se află în proprietatea oraşului si au fost realizate printr-un proiect cu co-finantare europeană, Expertul evaluator a procedat la evaluarea bunului, stabilind o valoare scandalos de mică, iar executorul judecătoresc a publicat anunţul de vânzare pentru data de 07 noiembrie 2016. Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia, a fost recepţionat şi pus în funcţiune în anul 2012, beneficiarul fiind obligat să asigure sustenabilitatea pentru cinci ani – deci până în septembrie 2017- perioadă în care va trebui menţinută proprietatea publică asupra obiectivului. Vânzarea acestuia, prin executare, reprezintă riscul major de neîndeplinire a sustenabilităţii proiectului, cu consecinţe dezastruaoase pentru bugetul local, pentru oraşul Călimăneşti. „Dat fiind cele expuse mai sus şi apelând la spiritul de solidaritale al administaţiilor publice locale, prevăzut de art 15 al Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare vă rugăm să analizaţi posibilitatea acordării din fondul de rezervă înscris în bugetul local al U.A.T. Municipiul Rm Vâlcea, a unui ajutor cu titlul de împrumut, în sumă de 700.000 de lei. Suma de bani solicitată va fi rambursată în 20 de rate egale începând cu luna ianuarie 2017, iar valoarea acestora va fi cuprinsă în bugetul oraşului Călimăneşti aferent anilor 2017-2018. Menţionăm că solicitarea noastră se întemeiază pe prevederile art 36 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora fondul de rezervă înscris în bugetul local se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum si pentru acordarea unor ajutoare către alte unităti administrativ-teritoriale în situaţii de extrema dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unităti ori din iniţiativa proprie”, spune primarul din Călimăneşti.

(Petre Coman)

Leave a Response