Consiliul Local va aproba participarea la evenimentele „Gala Olimpicilor 2016” şi „Gala Sportului Vâlcean 2016”

duminică, 27 noiembrie 2016

 

Marţi, 29 noiembrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2016 prin majorare venituri şi virare de credite bugetare de la un capitol la altul şi transferuri de la secţiunea de dezvoltare la secţiunea funcţionare; alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local pentru sprijinirea unei persoane aflate în situaţie de extremă dificultate; aprobarea prelungirii perioadei de tragere şi a perioadei de graţie până la 31.12.2017 şi modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 2/14 ianuarie 2016, modificată de hotărârea nr. 233/121/27 septembrie 2016, referitoare la repartizarea pe obiective a finanţării rambursabile internă în sumă de 20.000.000 lei de la Banca de Export Import a României; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al instituţiilor de cultură pentru anul 2016; participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea evenimentului “Gala Olimpicilor 2016”; participarea municipiului Râmnicu Vâlcea la organizarea evenimentului “Gala Sportului Vâlcean 2016”; efectuarea unor plăţi din bugetul local; predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Sală de sport şcolară cu 102 locuri, Liceul Sanitar Antim Ivireanu din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea”; aprobarea preţului superficiei datorat de către titularul acestui drept - deţinătorul construcţiei Casa de Cultură a Sindicatelor Râmnicu Vâlcea, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 25; aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în ordinea de prioritate; aprobarea listei solicitanţilor care au acces la o locuinţă de serviciu, în ordinea de prioritate; completarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea anexei nr.1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; inventarierea unui imobil-teren cu destinaţia de drum public; transmiterea în folosinţă, pe termen limitat, a unor bunuri mobile pentru realizarea serviciului public de curăţire şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ; îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.280/168/2016 referitoare la atribuirea denumirii unor artere de circulaţie în municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.157/45/27.07.2016 prin care s-a actualizat componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a secretariatului tehnic; completarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea”; modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social “Centrul Social de Urgenţă Ioana”; modificarea statului de funcţii al Cantinei de Ajutor Social; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului municipal Ariei Râmnicu Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Filarmonicii “Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01 decembrie 2016; înfiinţarea “Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” - instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.241/129 din 27 septembrie 2016 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2016-2017; mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA de la societăţile ETA SA şi Pieţe Prest SA cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare; mandatarea reprezentanţilor municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea ETA S.A; solicitarea unui mandat special din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru reprezentanţii Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea Pieţe Prest S.A. Râmnicu Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe