Primăria Râmnicului face precizări în legătură cu ajutoarele pentru încălzirea locuinţei în sezonul de iarnă

duminică, 16 octombrie 2016

 

Începând cu data de 03 octombrie 2016, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, se depun cererile în vederea acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece, noiembrie 2016 - martie 2017. Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG 70/2011 şi HG 920/2011), în sezonul rece noiembrie 2016 - martie 2017, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia de unul din următoarele tipuri de ajutoare: ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică; ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. Au dreptul de a solicita ajutorul numai persoanele singure sau familiile care: locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; realizează venituri până la 615 lei/membru de familie (pentru ajutoarele cu gaze naturale, energie electrică, lemne sau combustibili petrolieri) şi 786 lei/membru de familie (sau 1.082 lei în cazul persoanei singure) pentru ajutorul cu energie termică; la stabilirea dreptului privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia: ajutorului social acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat; alocaţiei de stat pentru copii prevăzute de Legea nr. 61/1993; alocaţiei pentru susţinerea familiei conf. Legii 277/2010; bugetului personal complementar primit de persoanele cu handicap (106 lei – handicap grav, 79 lei – handicap accentuat, 39 lei – handicap mediu); ajutoarelor de stat pentru terenuri şi animale (APIA – cf.OG nr. 14/2010); burselor sociale sau de studiu; sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”; veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011. În sensul actelor normative care reglementează ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: persoană singură - persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată stabilită de instanţa de tutelă; familie - soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între aceste există sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă şi/sau care locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei; nu deţin unul din bunurile prevăzute în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei (clădiri, alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 lei etc); au calitatea de titulari de ajutor. Au această calitate persoanele care se află în următoarele situaţii: proprietar al locuinţei; succesorul de drept al proprietarului locuinţei; persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie; titular de contract de închiriere, comodat, concesiune (obligatoriu încheiat prin fisc, agenţii imobiliare, instituţii, etc.); alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere; reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc). Actele care se vor anexa la cerere (se gaseste pe site-ul Primariei, sectiunea Cereri si formulare): copii după actele de identitate ale tuturor membrilor de familie; copie după documente care atestă calitatea de titular de ajutor de încălzire (act de proprietate, contract de închiriere, împuternicire legală, etc.); copii după certificatele de înmatriculare ale autoturismelor deţinute (unde este cazul); acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (adev. salariu cu menţiunea DA/NU bonuri de masă, cupoane pensie, cupoane şomaj, cupoane alocaţii stat, etc.); pentru cei care nu au venituri sau cuantumul acestora nu poate fi dovedit în alt mod, se va depune declaraţie notarială dată în acest sens; adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari/locatari privind numărul şi numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care se solicită ajutor pentru încălzire (pentru solicitanţii care depun cererea direct la furnizor); copie după ultima factură la gaze naturale/energie electrică (pentru ajutoarele cu gaze naturale şi energie electrică). Procedura de acordare a ajutoarelor cu energie termică: până la 20 noiembrie 2016 (şi 20 ale fiecărei luni din sezonul rece pentru cazurile noi, în perioada decembrie 2016  - martie 2017), asociaţiile de proprietari vor colecta cererile de la titulari (însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, locuinţă şi bunuri deţinute) şi le vor depune la Direcţia de Protecţie Socială; până la 5 decembrie 2016 (până pe 5 ale fiecărei luni în perioada ianuarie 2017  - martie 2017) stabilirea dreptului şi transmiterea la titulari a dispoziţiei primarului (prin intermediul furnizorului şi asociatiilor); şi în acest an, municipalitatea va sprijini populaţia vulnerabilă care utilizează energie termică, cu măsuri de protecţie specială, prin subvenţionarea lunară a diferenţei dintre preţul de producere, distribuţie, şi preţul local facturat populaţiei (44,93 lei/Gcal).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Primăria Râmnicului face precizări în legătură cu ajutoarele pentru încălzirea locuinţei în sezonul de iarnă”

  1. […] Începând cu data de 03 octombrie 2016, la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, se depun cererile în vederea acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece, noiembrie 2016 – martie 2017. Potrivit actelor normative specifice ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei (OUG 70/2011 şi HG 920/2011), în sezonul rece noiembrie 2016 – martie citește toată știrea… […]

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe