Administratorul judiciar al CET Govora scrie negru pe alb că integrarea EM Berbeşti a fost una din cauzele insolvenţei

luni, 3 octombrie 2016

 

În raportul privind cauzele care au dus la insolvenţa CET Govora, administratorul judiciar Remus Borza dedică mai multe capitole deciziei nerentabile şi păguboase din 2014 a CET Govora şi a Consiliului Judeţean Vâlcea de preluare în proprietate a Exploatării Miniere Berbeşti-Alunu. În urmă cu doi ani, Complexul Energetic Oltenia a transferat către CET Govora fosta Unitate Minieră de Carieră Berbeşti, care asigură cărbunele necesar pentru producţia CET Govora de energie electrică şi termică. Prin contract, a fost transferată întreaga activitate de exploatare minieră, în acest scop fiind transferaţi de la CEO la CET Govora angajaţii, de asemenea avizele, licenţele şi permisele pentru exploatare, contractele Complexului Energetic Oltenia aflate în derulare, precum şi drepturile asupra terenurilor pe care se desfăşoară activitatea de extracţie a lignitului, inclusiv litigiile aferente acestora. Astfel, o altă categorie de litigii este formată din litigiile aferente terenurilor preluate de CET Govora de la CEO şi care sunt afectate de activitatea de exploatare, acestea având ca obiect procedurile de expropriere demarate de autorităţile locale pentru preluarea terenurilor necesare activităţii de exploatare minieră, despăgubiri aferente acestor proceduri precum şi revendicări. Terenurile afectate de litigiile menţionate totalizează 5,8 hectare şi aferent acestora se află înregistrate pe rolul instanţelor de judecată 12 litigii, având o valoare patrimonială de 680.000 lei. Cărbunele de la Berbeşti este transportat în depozitul intermediar cu capacitate de 20.000 de tone amplasat în incinta carierei, iar de aici este încărcat în autobasculante şi transportat la CET Govora. Pentru scurte perioade s-a încercat transportul auto doar până la depozitul CFR din Berbeşti, urmând ca de aici, cărbunele să fie încărcat în trenuri de acelaşi tip cu cele utilizate la transportul cărbunelui din gara Alunu. Conform raportului privind cauzele insolvenţei CET Govora, societatea a ajuns în situaţia ca, la data de 31 iulie 2014, să aibă faţă de Complexul Energetic Oltenia o datorie de 176 milioane de lei. Ca urmare a neplăţii la scadenţă a datoriilor, CEO a calculat şi pretins penalităţi în sumă de circa 44 milioane de lei. Pentru a nu înregistra arierate şi faţă de alţi creditori ai CET Govora (furnizori, instituţii bancare, bugetul de stat şi local), nivelul plăţilor către Complexul Energetic Oltenia pentru cărbunele livrat a fost dimensionat la nivelul încasărilor de la SC Oltchim SA, înregistrându-se creşteri de datorii doar faţă de CEO la un nivel similar cu creşterea creanţelor neîncasate de la SC Oltchim SA. Prin apariţia OUG nr. 14/2014, s-a creat cadrul legal pentru transferul activelor între persoane juridice la care statul este acţionar majoritar dacă acesta are ca scop reducerea arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora. Procesul de transfer de active de la Complexul Energetic Oltenia către CET Govora, prin preluarea EMC Berbeşti, a început în luna ianuarie 2014, prin semnarea de către cele două părţi a unui acord de principiu privind transferul de activitate a EMC Berbeşti, înregistrat cu nr. 3823/7 februarie 2014 şi prin care părţile au convenit să întreprindă demersurile necesare pentru preluarea de către CET Govora a EMC Berbeşti. Transferul de afacere s-a făcut în conformitate cu prevederile OUG nr 14/2014 privind transferul de active între societăţi cu capital majoritar de stat, pentru stabilirea preţului de transfer fiind încheiat un contract de servicii cu un evaluator autorizat, Neoconsult SRL Cluj Napoca, pentru întocmirea unui raport de evaluare. Contractul de transfer de afacere încheiat între CET Govora şi Complexul Energetic Oltenia a fost semnat în data de 2 martie 2015 şi autentificat prin Încheirea nr. 163 din aceeaşi dată de BNP Volintiru Daniela Claudia în condiţiile descrise anterior. Totuşi, administratorul judiciar constată că, în ceea ce priveşte terenurile a căror proprietate trebuia predată de CEO către CET Govora, Complexul Energetic Oltenia nu şi-a îndeplinit obligaţia de a finaliza demersurile care ţin de această societate pentru a putea realiza transferul dreptului de proprietate către CET Govora. Astfel, s-a ajuns în situaţia ca între părţi să fie încheiat un contract care prevede transmiterea gratuită a dreptului de folosinţă asupra terenurilor de la CEO la CET Govora, debitoarea achitând taxe şi impozite pentru terenuri a căror proprietate nu o are. Precizăm că administratorul judiciar îşi rezervă dreptul de a promova orice acţiuni pe care le va considera necesare pentru protejarea drepturilor şi intereselor debitoarei. În perioada 2011-2015, CET Govora a aprovizionat cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, cărbune care a fost livrat de EMC Berbeşti, de la carierele Alunu, Panga şi Berbeşti Vest. În anumite perioade, s-a aprovizionat cărbune şi de la EMC Peşteana, în condiţiile în care livrările de la EMC Berbeşti au fost insuficiente. Anul trecut, după preluarea EMC Berbeşti de la Complexul Energetic Oltenia, CET Govora s-a aprovizionat cu cărbune de la carierele Alunu, Panga şi Berbeşti Vest, iar cantitatea suplimentară necesară a fost achiziţionată de la EMC Peşteana şi EMC Husnicioara, unităţi aparţinând Complexului Energetic Oltenia şi de la Energocarb SRL Motru. Preţul cărbunelui achiziţionat de CET Govora de la Complexul Energetic Oltenia a crescut din anul 2011, de la 31,1 lei/Gcal, la 32,5 lei/Gcal, în anul 2012, deci o creştere de 4,5%, preţ menţinut până în anul 2014 inclusiv. În anul 2015, preţul a fost majorat la 34 lei/Gcal, prin urmare a înregistrat o creştere de 4,6% faţă de perioada 2012-2014 şi de 9,32% faţă de anul 2011. Costul final al cărbunelui, cu transportul inclus, situaţia se prezintă astfel: în anul 2011, costul final a fost de 41,43 lei/Gcal; în anul 2012, costul final a fost de 43,21 lei/Gcal, mai mare cu 4,3% faţă de cel din 2011; în anul 2013, costul final a fost de 44,29 lei/Gcal, mai mare cu 2,5% faţă de cel din 2012 şi mai mare cu 6,9% faţă de cel din 2011; în anul 2014, costul final a fost de 43,56 lei/Gcal, mai mic cu 1,6% faţă de cel din 2013 şi mai mare cu 5,1% faţă de cel din 2011; în perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2015, costul final a fost de 50,22 lei/Gcal, mai mare cu 15,3% faţă de cel din 2014 şi mai mare cu 21,2% faţă de cel din 2011. Creşterea costului final cu aprovizionarea cărbunelui în anul 2015 faţă de anul 2014 a fost influenţată şi de costurile pe care CET Govora a fost obligată să le efectueze pentru susţinerea activităţii de exploatare, ca urmare a productivităţii scăzute din cauza alocării insuficiente de fonduri de către Complexul Energetic Oltenia pentru realizarea programele de mentenanţă şi de investiţii în anii anteriori. Astfel, se constată că preluarea EMC Berbeşti a determinat o creştere a costurilor CET Govora, rezultatul fiind creşterea pierderilor înregistrate de societate în anul 2015. Chiar dacă impactul acestor costuri suplimentare în pierderile înregistrate de societate sunt cu mult mai puţin semnificative faţă de pierderile generate din vânzările de utilităţi energetice către SC Oltchim SA şi SC Ciech Soda România SA, administratorul judiciar al CET Govora consideră că achiziţia EMC Berbeşti este una din cauzele secundare ale insolvenţei. Menţionăm de asemenea faptul că societatea a realizat în anul 2015 o serie semnificativă de cheltuieli cu operaţiunile de mentenanţă a echipamentelor preluate, acestea având la data preluării un grad de uzură ridicat şi reparaţiile periodice neefectuate. Preluarea de către CET Govora de la Complexul Energetic Oltenia a carierelor Panga, Berbeşti, Alunu a condus în anul 2015 şi în prima parte a anului 2016 la creşterea cheltuielilor societăţii, în special a costurilor cu retribuirea forţei de muncă. Prin contractul de transfer, CET Govora a preluat 1.100 de mineri şi personal Tesa, situaţie care a condus la creşterea fondului de salarii cu 80%, de la 60 milioane de lei în anul 2014, la 108 milioane de lei în anul 2015. Pe fondul unor deficienţe organizatorice şi de management în această perioadă de timp preţul de achiziţie a tonei de cărbune a fost cu 15-20% mai mare decât în anii anteriori transferului, când cărbunele era aprovizionat din aceleaşi cariere ale Complexului Energetic Oltenia. În ceea ce priveşte preţul de transfer al afacerii de la Complexul Energetic Oltenia la CET Govora, de 184 milioane de lei, în opinia administratorului judiciar avantajează CET Govora câtă vreme la momentul semnării contractului de transfer, respectiv 2 martie 2015, CEO înregistra o creanţă împotriva CET Govora de 202,74 milioane de lei şi penalităţi de întârziere de 44 milioane de lei, ce au fost anulate prin semnarea contractului de transfer. În realitate, preţul de transfer stinge doar creanţa istorică a Complexului Energetic Oltenia faţă de CET Govora, cele trei perimetre de extracţie a cărbunelui din cadrul carierelor Panga, Berbeşti şi Alunu cu toate dotările tehnologice aferente fiind preluate de CET Govora la valoare zero.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Administratorul judiciar al CET Govora scrie negru pe alb că integrarea EM Berbeşti a fost una din cauzele insolvenţei”

 1. E clar ca minerii au dus in faliment CET-ul. Acestia oricum nu plateau nimic, deci carbunele a fost gratis.
  dupa ce au preluat minele, au trebuit sa plateasca salariile minerilor, deci carbunele n-a mai fost gratis! C-asa-i in viata de artist! Pam Pam

Ultimele stiri

 • PUBLICITATE

 • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
 • PARTENERI MEDIA

 • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe