Situaţie tragică în Vâlcea: peste 90 de şcoli din judeţ au funcţionat FĂRĂ autorizaţie sanitară

duminică, 3 iulie 2016

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, care a avut loc săptămâna trecută, conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea a transmis materialul „Autorizarea sanitară a unităţilor şcolare din judeţul Vâlcea”. În anul şcolar 2015-2016 în judeţul Vâlcea au funcţionat un număr de 475 unităţi de învăţământ, din care 229 unităţi în mediul urban (48%) şi 346 unităţi în mediul rural (52%), fiind cuprinşi în procesul educativ un număr de 45.146 copii şi tineri. În anul 2015 au fost înregistrate 91 solicitări pentru emiterea ASF. în urma evaluarii sanitare, s-a constatat că 74 de unităţi au respectat condiţiile sanitare, iar 17 unităţi au fost neconforme. În anul 2016 au fost înregistrate 12 solicitări pentru emiterea ASF, 9 unităţi conforme şi 2 unităţi neconforme. În anul şcolar 2015-2016 din 475 unităţi de învăţământ public şi privat, 384 au funcţionat în baza autorizaţiei sanitare de funcţionare, iar 91 de unităţi, fară deţinerea ei. Motivele înregistrării acestor deficienţe: amplasarea unităţilor de învăţământ în localităţi rurale fară sisteme publice de apă potabilă şi canalizare; înreţinerea neigienică, fară efectuarea dezinfecţiei periodice şi verificării prin probe de laborator a calităţii apei distribuite prin surse individuale- fântâni; neefectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale spaţiilor de învăţământ; nesolicitarea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin necunoaşterea legislaţiei privind modalitatea de autorizare sanitară sau datorită neîndeplinirii condiţiilor legale de funcţionare. În anul şcolar 2015-2016 DSP Vâlcea prin compartimentele de control în sănătate publică şi supravegherea stării de sănătate, a efectuat 325 controale igienico-sanitare în unităţile de învăţământ. Cu ocazia controalelor şi recontroalelor igienico-sanitare s-au efectuat recomandări sanitare pentru respectarea legislaţiei în vigoare. S-au aplicat 47 sancţiuni, dintre care 5 sancţiuni contravenţionale in valoare de 5000 lei si 42 de avertismente. Pentru anul şcolar 2016-2017, este necesară intensificarea procesului de solicitare a emiterii autorizaţiei sanitare de funcţionare. Activitatea unităţilor de învăţământ se autorizează sanitar în conformitate cu Ordinul MS nr. 1030/2009 - proceduri de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, prin procedura autorizării sanitare a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere. În termen de 30 zile de la depunerea solicitării, personalul DSP verifică obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igienă şi sănătate publică. Dacă se constată neconformităţi, în funcţie de gravitatea acestora şi, implicit, riscul pentru starea de sănătate, se acordă un termen de remediere de maximum 30 de zile şi se comunică acest lucru solicitantului. După expirarea termenului acordat pentru conformare se efectuează recontrolul şi orice neconformitate se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. Condiţiile igienico-sanitare pe care trebuie să le respecte o unitate de învăţământ pentru a fi autorizată sanitar sunt cuprinse în Ordin MS nr. 1955/1995 - Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, care are prevederi generale privind condiţiile de microclimat, prevederi specifice pe tip de unitate de învăţământ şi prevederi pentru procesul instructiv-educativ. Condiţiile de microclimat includ referiri la dimensiunile şi elementele de construcţie ale sălii de învăţământ, iluminat, ambianţă termică, mobilier şcolar, alimentare cu apă potabilă, sistem canalizare, evacuare deşeuri menajere, alte dotări şi amenajări pentru procesul instructiv-educativ: cabinet medical, sală sport, grupuri sanitare şi vestiare, căi de acces, spaţii recreere, spaţii depozitare produse alimentare panificaţie şi lactate, dar şi zone de protecţie sanitară pentru unităţile de învăţământ. Autorizaţia sanitară de funcţionare emisă, este valabilă atâta timp cât nu se modifică structura funcţională autorizată sanitar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe