|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

Votați Remus Popa (PSD) la Măciuca – UN PRIMAR DE ÎNCREDERE! 

Maciuca

 

Remus Popa Maciuca

 • Reprezint un partid de centru-stânga, partid social ce are în centrul atenției omul și nevoile lui.
 • Sunt tânăr întreprinzător, am pregătirea, capacitatea și experiența necesară funcției de primar, cunosc foarte bine realitatea din comună, necesitățile de dezvoltare viitoare, puterea financiară și resursele umane de care dispune comuna.
 • Posed o bună experiență în activitatea administrativă, sunt consilier local din anul 2002, am deținut, pentru o perioadă, funcția de viceprimar, lucru care a însemnat o bună experiență în administrația publică locală.
 • Prin donații și sponsorizări, am contribuit la diverse activități în cadrul localității.
 • Sunt „fiu al satului”, m-am născut, am crescut și am fost educat în această localitate, interesele comunei fiind și ale mele și ale familiei mele.
 • Sunt hotarât și convins că, împreună cu concetățenii mei, vom reuși să dezvoltăm din punct de vedere economic și să dăm o bună înfățișare localității Măciuca.
 • Voi sprijini, prin toate mijloacele, și voi da dispozitii privind dezvoltarea agriculturii, atât organizatoric cât și prin valorificarea produselor agricole.
 • Voi sprijini permanent activitatea cultural-artistică, sportivă, promovarea tradițiilor locale, organizarea de activități competiționale și stimularea talentelor.
 • Voi acționa, împreună cu Consiliul Local, pentru organizarea unor manifestări de amploare și activități specifice în vederea creșterii prestigiului comunei.
 • Pe durata mandatului meu, voi păstra un permanent contact cu întreaga comunitate, în acest scop organizând, trimestrial, pe sate, întâlnire cu cetățenii – ,,PRIMARUL VĂ  ASCULTĂ”

 

Ce îmi propun să realizez, eu și echipa mea:

 

Infrastructură-Educație-Sănătate

 

 1. Asfaltarea tuturor ulițelor și drumurilor  comunale;
 2. Pietruirea și refacerea drumurilor agricole;
 3. Înființarea reațelei de alimentare cu APĂ și a rețelei de CANALIZARE în satele în care nu există.
 4. Construirea unei case de cultură moderne, în centrul comunei, respectiv ,,Primăria Veche’’
 5. Construirea unui centru multifuncțional la școala Popești
 6. Asigurarea asistenței medicale, prin crearea unui centru de permanență la etajul dispensarului uman Oveselu.
 7. Sprijinirea înființării unui centru de radiologie pe lângă Cabinetul Stomatologic, deschis în centrul localității.
 8. Finalizarea lucrărilor la Gotca ,,Dumbrava Eroilor’’
 9. Redeschiderea internatului fete-băieti din cadrul Liceului Teoretic Măciuca, pentru susținerea și atragerea în cadrul liceului a  tinerilor din comunele vecine.
 10.  Modernizarea Centrului Civic al localitatii
 11.  Modernizarea bazei materiale a Liceului Teoretic Măciuca.
 12.  Construirea unei Săli de sport moderne și a unui  teren de sport sintetic.
 13.  Reabilitarea spațiilor Liceului Teoretic Măciuca
 14.  Modernizarea târgului din localitate în vederea valorificării produselor agricole și animale.
 15.  Atragerea investitorilor, atât pentru a crea locuri de muncă în localitate cât și pentru creșterea veniturilor acestei localități.
 16.  Sprijinirea cetățenilor pentru obținerea de subvenții APIA și consilierea lor în vederea accesării finanțărilor europene.
 17.  Creearea unui parc fotovoltaic finanțat cu fonduri europene, la fosta Unitate Militară punctul I și II
 18.  Înființarea unui centru de bătrâni în clădirea fostei Unități Militare.
 19.  Sprijinirea parohiilor locale și dotarea lor  cu o mașină mortuară.
 20.  Întreținerea și modernizarea fântânilor publice din localitate.
 21.  Înființarea Muzeului Măciucean
 22.  Finalizarea emiterii titlurilor de proprietate
 23.  Sprijinirea și promovarea activității ,,Clubului Pensionarilor’’
 24.  Promovarea Zilei localității Măciuca
 25.  Construirea unui ștrand, proiect finanțat cu fonduri europene
 26.  Amplasarea de locuri de joacă pentru copii în incinta unității de învățământ din satu Oveselu Amplasarea unei toalete publice în centrul localității.
 27.  Modernizarea spațiilor deținute de către Consiliul Local, în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru cetățeni
 28.  Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, în vederea optimizării programului orar
 29.  Taxe și impozite locale la nivelul minim prevăzut de lege.

 

 

 

Leave a Response