|vineri, decembrie 2, 2022
 • Follow Us!

Ștefan Verdeș (PSD): Împreună vom realiza totul pentru oameni la LIVEZI! 

Livezi

Stefan Verdes Livezi

REALIZĂRI

Pe perioada mandatului 2008 – 2012, am realizat următoarele obiective:

 • Drumuri: asfaltare linia Pîrîieni – DC 74 A, finalizat asfaltare – DC 75 Pîrîieni – Străchineşti, pietruire drumuri săteşti: Tina Deal, Boru, Meriş, Forestier, La Dinu, Uliţa Stănculeştilor, Uliţa Porţii, Piscul Cireşului, Valea Satului, La Bobonete, La Voinoiu, Dealul Văleni, La Guţă, La Leu, Valea Mare (unele parţial).
 • 5 staţii de autobuz şi 2 panouri de intrare în localitate.
 • Consolidare alunecări de teren pe DC 75.
 • Indicatoare denumiri drumuri.
 • Drum acces fântână izlaz Valea Mare.
 • Plantaţii puieţi de tei de-a lungul DC 75 A.
 • Poduri: pod betonat peste râul Olteţ Părăuşani, pod betonat peste Apa Săşciorii în Boru, pod de lemn peste apa Borului în Boru.
 • Punţi pietonale peste Râul Olteţ: la gura Vecii, în Pîrîienii de Jos, la Podul cel vechi.
 • Podeţe: în Boru şi Dos – 6 podeţe, Linia Pîrîieni – 6 podeţe, Meriş – 1 podeţ, Tina Deal – 1 podeţ, Tina Agricol – 1 podeţ, Pleşoiu Olteţ – 1 podeţ, Biserica Huma – 1 podeţ, Spre Istrăţeşti – 1 podeţ.
 1. Învăţământ
 • Microbuz nou pentru elevi.
 • Reabilitare şcoală Tina.
 • Reabilitare grădiniţă Tina.
 • Reabilitare grădiniţă Prîieni.
 • Dotare cu calculatoare.
 • Dotare cu mobilier.
 • Internet de mare viteză.
 • Sisteme de alarmă.
 • Împrejmuire şcoală Părăuşani
 • Şcoala Veche Tina – eliberată şi igienizată incinta.
 1. Cultură
 • Identificarea eroilor din localitate şi realizarea unui monument în cinstea acestora.
 • Organizarea zilei comunei în premieră, fără bani de la bugetul local.
 • 2 telecentre
 • Bibliotecă – sediu nou, reţea electrică, internet de mare viteză, biblionet, încălzire centrală, sistem de alarmă.
 • Cămine culturale – reabilitare, reţea electrică, încălzire centrală.
 • Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor.
 • Amenajarea unui parc de agrement în satul Pîrîienii de Mijloc.
 1. Sport
 • Cumpărarea terenului de sport.
 • Înfiinţarea echipei de fotbal Fauru
 • Împrejmuire, amenajare teren, construire de vestiare.
 1. Religie
 • Şoproane noi la bisericile din Pîrîienii de Jos, Pîrîienii de Sus, Pîrîienii de Mijloc, Veaca, Părăuşani şi modernizate la Pleşoiu.
 • Igienizarea cimitirelor din localitate.
 • Împrejmuirea Bisericii Huma.
 • Obținerea avizului Comisiei zonale a monumetelor istorice la bisericile din Huma şi Meriş pentru reabilitarea acestora.
 • Construirea unei troiţe în Pîrîienii de Jos.
 1. Sănătate
 • Reabilitarea dispensarului uman şi dotarea cu centrală termică, împrejmuire şi igienizări.
 • 2 farmacii utile.
 • Demararea lucrărilor pentru un nou dispensar în Pîrîienii de Mijloc.
 • Crearea şi dotarea unui spaţiu special destinat dispensarului veterinar.
 • Colectarea gunoaielor în sistem centralizat.
 • Desfinţarea gropilor de gunoi şi igienizarea localităţii.
 1. Agricultură
 • Înfiinţarea unei plantaţii de 1 ha de meri.
 • Pentru evitarea inundării suprafeţelor agricole s-au realizat 9 km de canale colectoare spre râul Olteţ.
 • Sprijinirea în campaniile agricole.
 • Reabilitarea a două fântâni – Boru, Meriş.
 • Finalizarea punerii în posesie cu terenuri agricole şi forestiere.
 1. Administraţie publică locală
 • Reabilitarea şi modernizarea sediului Primăriei (redimensionat spaţiul, centrală telefon, sală de şedinţe, parcare, ceas cu mesaje, internet de mare viteză, etc.).
 • Înfiinţarea iluminatului public în Meriş, Boru, Istrăteşti, La Goleşti, Veaca.
 • Atragerea investitorilor pentru crearea de noi locuri de muncă (prospecţiuni geologice).
 • Ajutorarea oamenilor nevoiaşi şi a celor aflaţi în dificultate.
 • Am câştigat toate procesele intentate primăriei Livezi în instanţă.
 • Realizarea de proiecte eligibile cu avize de execuţie pentru apă, canal, asfaltare drumuri de interes local, sală de sport, spaţii verzi, reabilitarea bisericii Meriş.

 

 

OBIECTIVE

 1. Transpunerea în realitate a următoarelor proiecte:

Alimentarea cu apă  a localității.

Rețeaua publică de canalizare.

Asfaltarea drumurilor comunale.

 1. Modernizarea drumurilor comunale prin asfaltări și pietruiri.
 2. Continuarea modernizării căminelor culturale.
 3. Realizarea unui muzeu al satului la locația fostului cămin cultural Tina.
 4. Realizarea unui club al pensionarilor în localul şcolii Veaca.
 5. Continuarea modernizării terenului de fotbal prin construirea unei tribune acoperite.
 6. Extinderea plantației de meri.
 7. Continuarea modernizării primăriei.
 8. Continuarea tradiției „Întâlnirea anuală cu fii satului”.
 9. Înfiinţarea unui taraf folcloric.
 10. Extinderea iluminatului public.
 11. Realizarea a două parcuri de agrement care să corespundă „Legii picnicului” în satele Pleşoiu şi Pîrîieni.
 12. Întreţinerea bisericilor şi cimitirelor, precum şi modernizarea acestora.
 13. Înfiinţarea unui dispensar uman şi a unei farmacii în satul Pîrîienii de Mijloc.
 14. Continuarea procesului de colectare, în sistem centralizat, a gunoaielor.
 15. Sprijin în campaniile agricole prin implicarea promptă a primăriei.
 16. Ajutorarea oamenilor nevoiaşi şi a persoanelor aflate în dificultate.
 17. Primăria va fi în permanenţă la dispoziţia cetăţeanului.
 18. Eliminarea certurilor şi a judecăţilor cu ajutorul „Sfatului Bătrânilor” şi a Primarului.
 19. Atragerea investitorilor în vederea creării de locuri de muncă în localitate.
 20. Dotarea şcolilor cu materiale şi echipamente de ultimă generaţie.
 21. Încurajarea micilor fermieri prin asistenţă de specialitate.
 22. Continuarea şi definitivarea emiterii titlurilor de proprietate.
 23. Realizarea de noi proiecte de investiţii în funcţie de tendinţele economice actuale.
 24. Asocierea cu comunele vecine în vederea participării la programele de dezvoltare inter-regionale.
 25. Realizarea unui centru de consultanţă în vederea sprijinirii ideilor şi iniţiativelor locale.
 26. Implementarea şi dezvoltarea resurselor neconvenţionale de energie.

Leave a Response