|marți, decembrie 6, 2022
 • Follow Us!

Sorin Vasilache (PSD): SĂ CONTINUĂM ÎMPREUNĂ LA OLĂNEȘTI! APROAPE DE OAMENI, PENTRU OAMENI! 

primar Vasilache Olanesti

 

 

REALIZĂRI ÎN PERIOADA: 2012-2016

 1. Proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea Băile Olănești”, proiect ce a cuprins: asfaltarea a 23 de străzi; modernizarea a două parcuri; extinderea și reabilitarea a 6 km de rețea de alimentare cu apă și canalizare; consolidarea străzilor Epurești și Forestierilor.

 

 1. Modernizarea a trei cabinete pentru medicii de familie și un cabinet stomatologic.

 

 1. Modernizarea și dotarea Căminului Cultural Cheia.

 

 1. Asfaltarea străzii Vâlcele și, parțial, a străzilor: Valea de Case, Unirii, Mura în Olănești Sat și Fata Dealului în Cheia.

 

 1. Betonarea străzilor: Releului, Viezuianu și Narciselor în Olănești Sat, iar în Cheia, străzile: Aluniș și, parțial Cumpăna.

 

 1. Consolidarea străzilor: Islazului, Maluri și Valea Moașei.

 

 1. Construirea podului în zona Vulpoiești.

 

 1. Achiziționarea terenului pentru construirea bazei sportive cu o zonă de agrement în Olănești Sat- Str. Tudor Vladimirescu.

 

 1. Refacerea pasarelelor pietonale în zona blocurilor de locuințe – Str. 1 Decembrie și în Olănești Sat.
 2. Modernizarea iluminatului public pe străzile: Mihai Eminescu (Aleea Izvoarelor), Carol Davilla, Libertății, Aleea Trandafirilor, Băilor și în localitatea Mosoroasa.
 3. Achiziționarea unui utilaj multifuncțional pentru deszăpezire și a unui utilaj pentru curățenia stradală.
 4. Realizarea unui spațiu de joacă pentru copii în localitatea componentă Cheia și modernizarea locului de joacă din Parcul Central.

Sorin Vasilache Olanesti

PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE:

 

 1. “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată”, derulat prin POS Mediu, în valoare totală de 15 milioane euro, ce include: construirea stației de epurare în localitatea Valea Cheii (obiectiv finalizat); modernizarea stației de tratare a apei Rapuroasa; modernizarea stației de captare a apei Comanca; extinderea și reabilitarea a 17 km rețea de alimentare cu apă și 10 km de canalizare.
 2. “Conectare 100%” a localității Băile Olănești la rețeaua de apă și apă uzată, proiect derulat prin POS Mediu, cu o valoare totală de 3 milioane euro, cuprinzând: extinderea rețelei de alimentare cu apă pe o lungime de 4,3 km și a rețelei de canalizare pe o distanță de 10,6 km.
 3. Asfaltarea străzilor: Pleașa, Mura , Păcii și Vâlcele, proiect realizat prin PNDL, cu o valoare de 2,5 milioane lei – strada Vâlcele finalizată și strada Mura asfaltată parțial.
 4. Reabilitarea și modernizarea drumului județean 654 Valea Cheii – Cheia – Iezer – Pahomie.
 5. Consolidarea podului din strada Forestierilor – zona stației de tratare a apei Rapuroasa.

 

 1. Elaborarea “Planului Urbanistic General” al localității Băile Olănești.

 

 

PROIECTE PROPUSE PENTRU PERIOADA 2016 – 2020:

 

 1. Realizarea unei baze sportive și a unei zone de agrement pe terenul achiziționat în Olănești Sat prin POR – Axa prioritară 5.

 

 1. Construirea grădiniței cu program prelungit în incinta Liceului Tehnologic “Iustinian Marina”.

 

 1. Reabilitare, modernizare si extindere spații de învățământ și laboratoare la liceul “Iustinian Marina”.

 

 1. Creșterea eficienței energetice a școlilor cu clasele I-VIII “Dumitru Bădescu” și “Ionescu Cheianu”.

 

 1. Reabilitarea și modernizarea drumului județean 656 Băile Olănești-Comanca-Tisa – DN 64.

 

 1. Reabilitarea și modernizarea drumului de legăturăîntre Olănești Sat (str. Glodeanu) și Muereasca (studiu de fezabilitate realizat).

 

 1. Asfaltarea străzilor în localitatea Olănești Sat și Cheia și reabilitarea străzilor din celelalte localități componente: Tisa, Gurguiata, Pietriș, Comanca, Mosoroasa.

 

 1. Anveloparea blocurilor de locuit din Băile Olănești în vederea creșterii eficienței energetice a acestora.

 

 1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de iluminat public în toate localitățile componente.

 

10.Modernizarea pieței agroalimentare și a celei comerciale.

 

 1. Îmbunătățirea infrastructurii de turism în stațiunea Băile Olănești.

 

 1. Continuarea programului de construire a blocurilor de locuințe sociale.

 

 1. Achiziționarea unei mașini de intervenție pentru pompieri.

 

 1. Realizarea în parteneriat cu fundația “ Școala Marelui Dac”, prin asociația GAL, a unui proiect ce vizează renașterea tradițiilor și obiceiurilor locale,precum și a protejării și conservării mediului înconjurător.
 2. Regularizarea albiei râului Olănești și consolidarea malurilor acestuia.

Leave a Response