|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

Pearcu Dumitru (PSD), PRIMAR pe viață la Tomșani! 

tomsani_dumitru_pearcu_1

Primarul comunei Tomșani, județul Vâlcea,  Pearcu Dumitru a acordat o atenție deosebită funcționării în bune condiții a serviciilor publice aflate în subordine, precum și activităților de investiții, social-culturale și edilitar gospodărești.

Preocuparea centrală este îmbunătățirea calității vieții în comuna Tomșani, răspunzând necesităților comunității, anticipând nevoile comunității prin asigurarea unor servicii de calitate.

S-au finalizat proiectele conform strategiei de dezvoltare economică a localității pentru perioada 2007-2013, prin accesarea de fonduri europene sau buget local, proiecte care au dus la dezvoltarea economico- socială a localității.

Enumerăm o parte din realizări:

DOMENIUL EDUCAȚIE 

În satul Tomșani s-a construit o grădiniță pentru copii și o școală nouă, modernă.

– Școliledincomuna Tomșani sunt dotate cu centrale termice, laboratoare de informatică, la standarde  europene.

– S-au construit garaje pentru microbuzele școlare și  magazii pentru lemne.

– S-au amenajat terenurile de sport dincurtea școlii.

– S-au modernizat toate centralele termice.

– S-au modernizat grupurile sanitare la Școala GimnazialăFoleștii de Sus.

ADMINISTRAȚIE

-S-a reamenajat, consolidat, modernizat și extins sediul primăriei la standarde europene;

-S-a achiziționat, cu titlu gratuit, un autoturism marca Nubira, un microbuz pentru transport școlari și un buldoexcavator.

-În comună existărețea de telefonie fixă digitală, 2 relee pentru  rețeade telefonie mobilă, televiziune princablu, internet și  iluminat public în toată comuna.

Pe Legile Fondului Funciar, la Primăria comunei Tomșani s-au depus un număr de 4384 cereri, care au fost soluționate.

 

CULTURĂ și CULTE

În satul Mirești s-a realizat construcția unei biserici cu hramul ,,Sf. Dumitru”.

– A fost ridicat, în satul Tomșani, un monument reprezentând pe Sf. Andrei, ocrotitorul României și al locuitorilor dincomuna Tomșani.

– Căminele Culturale dinsatele Bogdănești, Tomșani, Foleștii de Sus și Foleștii de Jos, unde există și biblioteci, au fost renovate și modernizate.

– Monumentele existente pe raza comunei Tomșani sunt într-o stare bună.

– Cu ajutorul primarului s-au executat lucrări de restaurare, renovare, construcție anexe și centrale termice la toate bisericile.

– Anual se organizează festivalul ,, Fagurele de Aur și concursul de colinde ,,Marea taină a Nașterii Domnului”.

– În comunăactivează ansamblul folcloric  ,,Nedeița”.

În Biblioteca Publică Locală  există programul Biblionet, unde au acces la internet toțicetățenii.

ALIMENTARE CU APĂ și CANALIZARE

– S-a realizat alimentarea cu apă și canalizarea în comuna Tomșani, prin programul PNDR, măsura 322,  ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea șiîmbunătățireamoștenirii rurale’’.

– S-au executat extinderi la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare.

INFRASTRUCTURA

Prinprogramul SAPARD, măsura 2.1. s-a asfaltat drumul Folești-Mirești-Oteșani;

– în satul Dumbrăvești s-a asfaltat DC 124 Dumbrăvești- Păușești;

– în satul Bogdănești s-a   asfaltat DC 148 A Bogdănești – Rovine și DC l48 – Bogdănești – Costești;

– în satul Chiceni  s-a  realizat asfaltarea drumului;

– în satul Băltățeni a fost asfaltat DC l53 Folești- Băltățeni.

– S-a construit puntea ce leagă satulFoleștii de Sus de satul Băltățeni.

– S-a construit podul ce face legătura între satul Foleștii de Jos și cătunul Lungulești.

– S-a realizat un dig de  susținere în satul Bogdănești pe DC 148.

– S-a refăcut canalul de lângăPrimărie.

– S-a realizat canalizarea vâlcelei  Valea Modarcii și a podețelor existente.

– Se asfaltează DC133 Modărceni –Dărvărești.

– S-au realizat reparații la drumurile comunale, sătești și de tarla în fiecare an.

SPORT

– Pe raza comunei Tomșanifuncționează două echipe de fotbal ,,Unirea Tomșani” seniori și juniori.

– Terenurile de fotbal ale celor două echipe au fost reamenajate și modernizate.

DOMENIUL SĂNĂTATE

– A fost reabilitat dispensarul medical.

– În sediul nou al primăriei și în căminele culturale au fost amenajate cabinete medicale.

 PROTECȚIA și REFACEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

S-a înființat serviciul de salubrizare pe raza comunei Tomșani, serviciu ce a fost concesionat Societății  SC Urban  S.A. pentru a ridica deșeurile menajere de la cetățeni și agenții comerciali.

PROIECTE DE VIITOR

 1. Continuarea asfaltării drumurilor comunale și sătești în toate satele dincomuna Tomșani.
 2. Balastarea și profilarea drumurilor de tarla și construcția de podețe acolo unde este nevoie.
 3. Se va construi un pod în punctul Boereasca, sat Băltățeni, proiect în faza de obținereautorizație de construire și licitațielucrări de execuție.
 4. Se va construi un pod peste râulBistrița în punctul Chiceni, proiect depus pentru finanțare la MDRAP;
 5. Execuție pod nou în punctul Dumbrăvești, proiect în faza de licitațielucrări de execuție.
 6. Finalizarea asfaltării DC133 Modărceni –Dărvărești.
 7. Refacerea și continuarea asfaltării în satul Bogdănești, a DC 148, DC 148 A și a tuturor ulițelor, proiect în faza de proiectare tehnică.
 8. Este în curs de implementare proiectul ,, ,,Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Tomșani, județulVâlcea”, prinFONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, submăsura 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică. Prinacest proiect se vor asfalta:DN – DJ 646 – Mestecăniș – Măldărești, Drum Măliniș, DC 130 Folești – Oteșani, Drumul Văilor, UlițaBrutăriei, Ulița Balta Mare, Drum La Lunca, Ulița Cimitir Tomșani, Drum Măcșoara Vale, Ulița Ototoci.
 9. Prin ‘’Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzatădinjudețulVâlcea, în perioada 2014-2020’’, proiect inițiat de asociația ADI APA VÂLCEA, se vor executa extinderi la rețeaua de alimentare cu apă și canal în : Modărceni, Dărvărești, Foleștii de Jos precum și în satele Mirești și Dumbrăvești.
 10. Punerea în valoare a izvoarelor de apă sulfuroasă și săratădinpunctul ,, Apa sărată”, prinoportunități de finanțare externă pentru o bază de tratament.

 

 

Leave a Response