|sâmbătă, decembrie 10, 2022
  • Follow Us!

Lidia Băescu, candidat PSD la Roșiile, susține regenerarea rurală şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă! 

13214407_843953489082150_1212238934_o

 

Obiectivele specifice strategiei de dezvoltare a comunei Roşiile în perioada 2016-2020 vizează dezvoltarea economică şi socială a comunei Roşiile.

Obiectivul principal  îl reprezintă regenerarea rurală şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, accesarea de fonduri europene în vederea iniţierii de proiecte.

Proiecte

Organizarea unei baze materiale capabile să mulţumească nevoile legate de actul educaţional (reabilitarea terenului de sport al Şcolii Gimnaziale Roşiile; realizarea unei săli de sport; amenajarea terenului de fotbal – zona târgului – Pleşeşti);

Aducerea la standarde europene a şcolilor şi grădiniţelor;

Accesul transparent la sursele de informare tradiţionale şi moderne;

Identificarea activităţilor variate în domeniile zootehnice şi agricole generatoare de venit la bugetul local;

Susţinerea şi informarea privind practicile de agricultură ecologică;

Plantarea arborilor pe terenurile neproductive ale comunei;

Conservarea si protejarea capitalului silvic al comunei;

Reabilitarea drumului judeţean DJ676 Roşiile-Bălcești şi continuarea asfaltării drumului judeţean 676 F Romaneşti – Grădiştea;

Modernizarea drumurilor comunale/sătești care prestează în folosul public (satele Mărinești, Zgubea);

Renovarea clădirilor, ridicarea standardului calitativ al design-ului comunei, al construcţiilor, serviciilor și al imaginii în general;

Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din Romaneşti şi Zgubea;

Reînfiinţarea Târgului săptămânal ( joia )/împrejmuirea şi amenajarea locaţiei târgului;

Introducerea în comună a cadastrului general gratuit care implică soluţionarea problemelor de moştenire, succesiune, partaj, titluri de proprietate;

Amenajarea unui parc comunal;

Înlăturarea deşeurilor de pe cursurile de apă şi de pe  domeniul public;

Luarea de măsuri pentru stoparea distrugerii recoltelor agricole de către animalele sălbatice (porci mistreţi) sprijinind astfel cetăţenii comunei;

Asigurarea transparenţei activităţilor decizionale ale Primăriei Comunei Roşiile prin crearea unui climat favorabil de îmbunătăţire a relaţiilor funcţionari-cetăţeni ai comunei;

Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele aflate în dificultate (minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi);

Diversificarea de servicii oferite către cetăţenii comunei Roşiile prin sprijinirea întreprinzătorilor care desfăşoară activităţi productive şi participă la dezvoltarea comunei;

Creşterea siguranţei cetăţenilor şi a bunurilor deţinute de aceştia;

Finalizarea tuturor investiţiilor în curs de derulare în comună ( în funcţie de fondurile alocate ).

Lidia Baescu Rosiile

 

 

Leave a Response