|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

GEORGE GÎNGU (PSD) – APROAPE DE OAMENI, EL CUNOAȘTE CU ADEVARAT PROBLEMELE COMUNEI BUJORENI ! 

George Gingu

 

 1. PROIECTE VIITOARE ALE LUI GEORGE GÎNGU PENTRU COMUNA BUJORENI:

a).   Înființarea urgentă a unei Societăți de gospodărire locală tip(ADP).

b). Susţinerea tuturor proiectelor începute şi nefinalizate sau cu termene depășite, stabilirea unor grafice de terminare a lucrărilor, cu respectarea proiectelor de execuție și convenirea unor termene realizabile.

c).  Realizarea unui parc cu panouri solare fotovoltaice în vederea obținerii independenței energetice a comunei Bujoreni.

d).  Introducerea gazelor în toată localitatea prin concesionarea serviciului local de distribuție gaze.

e).  Completarea rețelei de canalizare în zonele care nu au fost incluse în proiectul aflat în construcție.

 1. f) Prelungirea traseelor ETA pe teritoriul comunei Bujoreni si acordarea de transport gratuit elevilor si pensionarilor în viitorul proiect de Zonă Metropolitana.
 1.    INFRASTRUCTURA
 • Executarea proiectului privind asfaltarea sau betonarea tuturor străzilor neasfaltate din comuna Bujoreni.:

-Gura Văii(La distilarie, cele două drumuri de la statia de betoane).

-Bogdanesti(drumul care va face legatura cu Vladesti, drumul spre Fata malului, drumul spre Fundulete)

-Lunca(drumul peste Linia CF, la Coltos si drumul spre Maicute)

-Bujoreni-Olteni(dr. Abator-Lazaresti, dr. Malu Alb-Rm. Valcea-Lazaresti,Ds. 207-la Preda,dr. La Blocuri-Valea Bujorencii, dr. Valea cu Apa, dr. La Hula, dr. La Poligon, 2 drumuri La Aprodu)

 • Constructia a doua poduri în zona Valea Bujorencii-Valea cu Apă(la Pribeanu) a unui podet(Malu Alb) si a unor punti pietonale(în Lunca si La Distilarie)

 

 • Trecere la nivel de cale ferata Abator-Malu Alb
 • Realizarea iluminatului public cu leduri la standarde europene.
 • Extinderea rețelei de energie electrică în toate zonele localității Bujoreni, pentru a da posibilitatea cât mai multor cetățeni să se racordeze la rețeaua publică de energie electrică.

 

 • Întocmirea unui Nomenclator Stradal (denumirea, numerotarea străzilor și indicatoare pentru orientarea în toate zonele comunei).
 • Realizarea infrastructurii turistice pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice din zonă (Muzeul Satului, Bisericile-monumente istorice, siturile arheologice romane ).
 • Urgentarea documentelor pentru Cadastrul localitatii prin Programul Național de cadastrare cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale.
 • Ajutor celor patru biserici pentru extinderea cimitirelor precum și construirea de capele în Lunca, Gura Văii si a unui prăznicar la biserica Olteni.
 • Amenajarea căilor de acces spre proprietățile cetățenilor din toate satele comunei Bujoreni.
 • Regularizarea cursurilor de apă ale pâraielor din toată comuna, pentru evitarea inundării proprietăților.
 • Acordarea de facilități pentru intreprinzătorii care vor să dezvolte afaceri pe baza liberei inițiative în vederea creării de locuri de muncă.
 • Atragerea de fonduri europene pentru infrastructura specifică promovării turismului cultural (bibliotecă, cămine culturale).

 

 1. ASISTENȚĂ SOCIALĂ
 • Asigurarea transportului gratuit pentru elevii ce frecventează cursurile învățământului gimnazial din comună.
 • Reducerea taxelor și impozitelor la nivelele minime prevăzute în codul fiscal.

 

 • Eliminarea taxelor de urgență pentru eliberarea documentelor.

 

 • Folosirea fondurilor rezultate din taxe și impozite doar pentru folosul comunității.

 

 1. SĂNĂTATE
 • Alocarea de spații pentru asigurarea asistenței medicale curente (medicina de familie) și de urgență, modernizarea și dotarea acestora cu echipamente medicale necesare cetățenilor din comuna Bujoreni.

 

 1.        5.  CULTURĂ , SPORT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT
 • Înființarea echipei de fotbal a comunei Bujoreni.

 

 • Amenajarea de locuri de joacă și terenuri de sport.
 • Reluarea organizării Cupei Satelor cu prilejul zilelor comunei.

 

 • Alocarea de fonduri pentru restaurarea și întreținerea obiectivelor de patrimoniu cultural, științific, aflate pe raza comunei Bujoreni.
 • Permanentizarea activităților cultural-artistice și științifice organizate în parteneriat cu Muzeul Satului..
 • Susținerea materială și financiară cu fonduri proprii (buget local) a unităților de învățământ pentru modernizarea bazei tehnico- materiale și a stimulării cadrelor didactice și a elevilor cu performanțe școlare deosebite.

 

 • Construirea unei Sali de Sport în cadrul Scolii Gura Văii si repararea celei vechi.
 • Înființarea de programe After School în parteneriat cu școlile de pe raza comunei.
 • Acțiuni cultural-educative în colaborare cu școlile, Căminul Cultural și biblioteca.
 • Organizarea de manifestări culturale (,,Fiii satului,, ,,Ziua comunei Bujoreni,, ,,Cântecele Oltului,,).
 1. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • Crearea unui climat de siguranță și liniște publică la nivelul comunei prin implicarea organelor abilitate și cu sprijinul cetățenilor.

 

 • Monitorizare video în toată localitatea.

 

CANCELARIE PREFECT

INFORMARE PRESĂ

La data de 08 mai 2017, domnul Florian Marin, prefectul județului Vâlcea, a emis Ordinele privind alegerile locale parțiale pentru funcția de primar, în localitatea Bujoreni, astfel:
– Ordinul nr.174, privind numerotarea circumscripției nr.18 din comuna Bujoreni, județul Vâlcea, la alegerile locale parțiale pentru funcția de primar din 11 iunie 2017.
– Ordinul nr.175, privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din iunie 2017.
Ordinele sunt însoțite de Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017, organizate în Circumscripția electorală nr.18, Bujoreni.
La prezenta informare de presă sunt atașate și cele 3 documente menționate.

Cu stimă,
CONSILIER
George-Alexandru CONCIOIU

 

Foto: Vocea Olteniei

 

 

Leave a Response