|sâmbătă, decembrie 10, 2022
  • Follow Us!

Daniel Achim Băluţă (PSD), un primar HARNIC și COMPETENT pentru comuna Vaideeni 

Daniel-Baluta-V

vaideeni-27052016

Obiective propuse şi realizate în mandatul 2012-2016

A. Infrastructură
– Am realizat cu sprijinul capital al regretatului Ion Cîlea, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, proiectul de „Reabilitare şi modernizare a Drumului Judeţean 665 –Limită Judeţul Gorj – Mariţa- Izvorul Rece – Vaideeni – Horezu, kilometrul 53+650+69+169, judeţul Vâlcea”;
– Am asfaltat circa 12 kilometri de drumuri comunale şi locale şi am refăcut infrastructura drumurilor săteşti, a uliţelor satelor, podurilor şi podeţelor;
– Am modernizat şi construit drumurile agricole şi de pe pajiştile alpine;
– Am reabilitat reţelele de alimentare şi distribuţie cu apă potabilă, precum şi punerea în funcţiune a hidranţilor;
– Am extins reţeaua de canalizare, am refăcut şi extins reţeaua de şanţuri pentru colectarea apelor pluviale;
– Am reabilitat şi igienizat sursele de apă (fântâni cişmele).
B. Educaţie, sănătate, cultură, religie şi sport
– Cultura, tradiţia şi obiceiurile au avut respectul cuvenit prin realizarea mai multor emisiuni TV, lansarea unui număr de peste 10 cărţi şi CD-uri, având teme diferite, dar în prim-plan a fost „Viaţa Vaideenilor”.
– Am reparat, modernizat şi dotat corespunzător şcolile din Vaideeni, Izvorul Rece, Mariţa, Cerna şi Atârnaţi.
– Formaţia artistică „Mioriţa”, formaţia de Fluieraşi şi ansamblurile de copii au primit sprijinul cuvenit.
– Am sprijinit bisericile de pe raza comunei Vaideeni pentru diverse lucrări.
– Am înfiinţat două puncte sanitare în satele comunei.
– Am sprijinit înfiinţarea Satului de vacanţă Ursu-Ursuleţu.
C. Dezvoltare administrativă şi modernă
– Am reamenajat centrul civic al localităţii, am modernizat spaţiul pietonal, realizând traversări pietonale şi semnalizări stradale.
– Am realizat extinderea şi reabilitarea clădirii sediului Primăriei.
– Am înfiinţat în cadrul Primăriei un birou de relaţii şi îndrumare pentru accesarea fondurilor europene.
– Am achiziţionat utilaje pentru întreţinerea şi deszăpezirea tuturor drumurilor comunei.
– Am modernizat şi extins iluminatul public şi sistemul de supraveghere video în toată comuna.

Program electoral 2016-2020

– Asfaltarea a încă 20 de kilometri de drumuri comunale şi săteşti, precum şi continuarea reabilitării drumurilor agricole şi alpine.
– Proiect cadastral general al comunei Vaideeni.
– Regularizare albie şi amenajare faleză râu Luncavăţ.
– Modernizarea stadioanelor Seci –Vaideenişi Râpă-Izvorul Rece
– Înfiinţarea unor mici complexe turistice (pensiuni, locuri de agrement) în comuna Vaideeni.
– Restaurare monumente istorice.
– Realizarea de programe culturale care să valorifice tradiţiile etno-culturale ale localităţii.
– Implementarea unui program complex de promovare a turismului montan-pastoral.
– Realizarea unor branduri de produse tradiţionale
– Realizarea infrastructurii şi utilităţilor (apă, curent) în satul de vacanţă Ursu-Ursuleţu.
– Realizarea a trei puncte pentru valorificarea produselor agroalimentare (pieţe).
– Realizarea a două terenuri de sport multifuncţionale.
– Modernizarea dispensarului sătesc.
– Modernizare drum agricol Plaiul Nedeiului şi realizarea a 2 kilometri gabioane pe râurile din comuna Vaideeni.
– Amenajare torent Valea Plaiului şi consolidarea alunecărilor de teren de pe raza localităţii.
– Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni.
– Implementarea şi susţinerea unui program After School.
– Înfiinţare şi dotare grădiniţe noi după standarde europene.
– Amenajare spaţii de joacă pentru copii.
– Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural „Vartolomei Todeci” – sat Vaideeni şi Cămin Cultural Izvorul Rece.
– Restaurare clădire „Şcoala Veche” şi punerea în valoare a patrimoniului cultural al comunei Vaideeni.
– Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea.
– Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea.

Leave a Response