|sâmbătă, decembrie 10, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean i-a prelungit abuziv mandatul directorului economic al DGASPC, ruda… deputatului Buican 

Buican-aniversare-Bulgaria-2014

 

Cu 24 de voturi pentru şi 6 împotrivă, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat la sfârşitul lunii trecute prelungirea exercitării cu caracter temporar, pentru o perioadă de 3 luni, a funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, de către Camelia Lucia Floarea. Decizia consilierilor judeţeni este ilegală, fapt semnalat de consilierul Constantin Pîrvu, întrucât ocuparea postului respectiv se putea face de către o persoană cu facultate şi masterat, or Camelia Lucia Floarea nu are decât facultate. Pe surse am aflat că doamna respectivă este rudă directă cu preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, şi, de aceea, s-au făcut presiuni la preşedintele „de paie” al Consiliului Judeţean şi la consilierii liberali să închidă ochii la această ilegalitate şi să voteze favorabil. Am mai aflat că o persoană din cadrul DGASPC Vâlcea cu pregătirea profesională necesară a depus la Consiliul Judeţean cerere de numire pe postul în cauză, însă solicitarea… a fost aruncată la coşul de gunoi de preşedintele Păsat. Calculul este simplu din partea doamnei Camelia Lucia Floarea: prelungirea mandatului cu trei luni îi vine ca o mănuşă, deoarece în vara acestui an termină masteratul şi poate participa legal la concursul pentru ocuparea postului de director economic al DGASPC Vâlcea.

Cât priveşte avizul ANFP pentru Camelia Lucia Floarea, acesta există, dar a fost valabil până la 1 ianuarie 2016, fapt confirmat indirect în expunerea de motive a Consiliului Judeţean, unde nu este trecută noua dată şi numărul avizului. Iată ce se menţionează în expunerea de motive la proiectul de hotărâre aprobat în data de 28 aprilie 2016: „Potrivit prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată, în condiţiile legii. Dacă funcţia publică este vacantă, măsura se dispune de către persoana care are competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. În mod excepţional, perioada poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dacă autoritatea sau instituţia publică a organizat concurs de recrutare sau promovare şi funcţia publică nu a fost ocupată în condiţiile legii. Menţionăm că, în data de 20 aprilie 2016, la solicitarea Consiliului Judeţean Vâlcea, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat concurs de recrutare pentru funcţia publică de conducere de director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, funcţie care nu a fost ocupată, în condiţiile legii. Cu adresa nr. 6725 din 21 aprilie 2016, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici comunicarea avizului privind prelungirea exercitării cu caracter temporar, pentru o perioadă de 3 luni, a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, de către Camelia Lucia Floarea. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a transmis, cu nr. (!!!), avizul pentru prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director adjunct economic al DGASPC Vâlcea, de către Camelia Lucia Floarea. Pe perioada exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de director executiv adjunct economic al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Camelia Lucia Floarea va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective”.

Leave a Response