|sâmbătă, decembrie 10, 2022
 • Follow Us!

ANUNŢ 2 ICSI 

 

 

În data de 23.05.2016, în cadrul INC-DTCI-ICSI Rm. Vâlcea se organizează examen/concurs pentru ocuparea postului de:

 • Agent de interventie, pază şi ordine, Cod COR 541406

&

Condiţii de participare:

 • Pot candida persoane din cadrul şi din afara institutului cu pregătire în domeniu;

Dosarul de înscriere la concurs/examen va conţine:

 1. Cerere pentru înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziţie de către comp. resurse umane)
 2. Curriculum vitae (formularul se pune la dispoziţie de către comp. resurse umane)
 3. Copie certificat de naştere titular
 4. Copie certificat căsătorie titular / (după caz)
 5. Copie certificat naştere copii titular / (după caz)
 6. Copie act de identitate
 7. Copie acte de studii (ultima şcoală absolvită)
 8. Copie acte de calificare (exclusiv pentru postul oferit)
 9. Copie livret militar / (după caz)
 • Adeverinţa medicală (medic familie)
 • Certificat de cazier judiciar (data eliberării să nu depăşească 6 luni anterior datei angajării)
 1. Copi alte adeverinţe de vechime în muncă şi/sau de şomaj / (după caz)
 • Recomandări de la locurile anterioare de muncă (la solicitarea ICSI)
 1. Carnet de muncă în original si copie cu înscrierile efectuate la zi la fostul angajator si/sau extras Revisal

Tematica de concurs:

 • Organizarea INC-DTCI ICSI Rm. Vâlcea;

-Principale obligaţii ce revin agentului de interventie, paza si ordine;

-Norme de protecţie a muncii; norme de securitate si sanatate în muncă

Bibliografie

Legea 333/2003 -_privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor Norme PSI

HG 967/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a INC-DTCI ICSI Rm. Vâlcea

Leave a Response