|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societatii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A. 

 

Societatea OLANESTI BALNEOTER SA

Sediu: Baile Olanesti, str. Libertatii, nr. 2 A, vila 17

Judetul Valcea 

Nr. inreg. la ORC Valcea J38/650/2012

CUI : R 31044716

Nr.  54 din 27.04.2015

 

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR Societatii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A.

 

 

 

ADMINISTRATORUL UNIC al societăţii OLĂNEŞTI BALNEOTER S.A., in temeiul atributiilor stabilite prin Actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor la data de 30.05.2016, în sedinţă de la orele 11, la sediul societăţii din Băile Olăneşti, str. Libertatii, nr. 2A, Vila 17, jud. Vâlcea, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 29.04.2016, cu următoarea ordine de zi:

 

  1. Analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar al anului 2015 si descarcarea de gestiune a acestuia;
  2. Analiza, modificarea si aprobarea situatilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2015;
  3. Analiza si aprobarea Raportului auditorului independent pentru exercitiul financiar al anului 2015;
  4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, si, dupa caz, programul de activitate, pentru anul 2016;
  5. Aprobarea programului privind intretinerea si repararea bunurilor mobile si imobile pentru anul 2015;

 

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor se va ţine la data de 31.05.2016 , la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la sediul societăţii.

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ,

Teodorini Andrei Mihail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Response