|luni, august 15, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a alocat 162.500 euro pentru refacerea unei porţiuni de drum pe DJ 703M Perişani-Cornet 

Sandu Perisani 2015

 

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat documentaţia tehnico-economice faza proiect tehnic pentru lucrarea „Refacere platformă drum şi ziduri de sprijin pe DJ 703M Perişani-Cornet, km 0+400”, la valoarea totală de 162.500 euro. În programul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2016, la indicativul 113 „Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnică iniţială”, este inclusă şi lucrarea „Lucrări de punedere în siguranţă a drumului DJ 703M Perişani-Cornet (refacere platformă drum şi ziduri de sprijin), km 0+400”. Ploile abundente căzute în anii 2014 şi 2015, au afectat majoritatea drumurilor din judeţul nostru, printre acestea fiind şi DJ 703M Perişani-Cornet, unde, pe sectorul aflat la km 0+400 a fost afectată platforma drumului, zidul de sprijin şi podeţul, astfel că circulaţia se desfăşoară pe un singur fir. Lucrările de reparare a drumului vor avea ca scop aducerea părţii carosabile ia parametrii tehnici, îmbunătăţirea circulaţiei traficului auto, precum şi scurgerea apelor pluviale în condiţii cât mai bune şi constau în: lucrări de consolidare prin refacerea zidurilor de sprijin; refacere sistem rutier, parapet metalic; realizare rigolă pereată; prelungirea podeţelor care nu ajung la zidurile de sprijin proiectate. Documentaţia tehnico-economică prezentată conţine: descrierea generală a lucrărilor, detalii de execuţie şi caiete de sarcini; liste de cantităţi de lucrări; deviz general; piese desenate; studiu geotehnic. În conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public, finanţate din bugetele comunelor, oraşelor sau judeţelor, se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local sau de consiliul judeţean şi numai în baza unei licitaţii publice, în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. Finanţarea lucrării se va face de la bugetul propriu al Judeţului Vâlcea prin Ppogramul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene pe anul 2016 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 3 din 29 ianuarie 2016.

Leave a Response