Senzațional! Muzeul de la Râmnicu Vâlcea deține 40.000 de exponate de mare valoare!

sâmbătă, 5 martie 2016

 

 

Prestigioasa instituţie, înfiinţată în anul 1955, a funcţionat pînă la restaurarea vechii Şcoli primare „Take Ionescu“ în imobilul din str. Argeş nr. 29, unde acum se află Muzeul de Artă. Muzeul, reorga­nizat în 1980, are în colecţiile sale peste 40 000 obiecte, unele dintre ele fiind unicate de mare va­loare. Din bogatul patrimoniu nu lipsesc vestigii de ceramică din cele mai vechi timpuri, unelte, po­doabe şi alte obiecte aparţinînd perioadei dacice şi daco-romane, o bogată colecţie numismatică şi nu­meroase exponate de cultură materială şi spirituală din evul mediu şi epoca modernă: manuscrise, tipă­rituri, corespondenţă, obiecte de podoabă, artă plas­tică, grafică, artă decorativă, gravuri, veşminte, cos­tume şi uniforme de epocă, steme şi steaguri, hărţi, bunuri materiale şi de artă populară.

Într-o realizare grafică modernă sânt expuse în muzeu mărturiile arheologice din paleolitic, neolitic şi epoca bronzului, ca vase, bronzuri şi urne funerare de la mormintele tumulare din Ferigile şi Rîureni. Mărturii de o deosebită importanţă sânt urmele materiale descoperite în baza cercetării de peste două decenii făcute de profesorul universitar Dumitru Berciu, la Cosota-Ocniţa, printre care menţionăm: un depozit de 33 de piese de metal, obiect de practică medicală, vase de ceramică pictată, ceramică cu inscripţii cu caractere greceşti şi vasul cu inscripţia Thiamarcos. Deosebit de importante sânt şi urmele materiale ale culturii romane, cu tezaure imperiale, ceramică terra sigilata şi o fibula digitală. Evul mediu este amplu reliefat de descoperirile arheologice din Inăteşti, Ostrov şi de la să­păturile din parcul central al Râmnicului. Fresce votive, hrisoave, zapise, obiecte de artă reconstituie cadrul economic şi spiritual al pămîntului străbun, schimbul permanent de valori între regiunile situate  la nord şi la sud de Carpaţi. Tiparniţa de la Govora este amplu reliefată prin exemplare de mare valoare bibliofilă. Revoluţia de la 1821 este prezentată cu ajutorul unor documente de epocă, arme, cromolitografii şi tipărituri originale. Printr-o ingenioasă proiectare expoziţională sînt prezentate în aceeaşi sală Revoluţia română de la 1848 şi făurirea statului mo­dern român din 1859, în spiritul gîndului vizionar al lui Nicolae Bălcescu. Viaţa spirituală, cultura şcoala sânt reprezentate cu imagini din vremile tre­cute, presă literară, tipărituri editate de vâlceni, manuale şcolare, obiecte materiale şi portretele unor personalităţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe