|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Toţi păgubiţii de la Harinvest au primit compensaţii băneşti 

harinvest

 

Recent, Fondul de Compensare a Investitorilor a anunţat oficial că s-a împlinit termenul de plată a compensaţiilor cuvenite investitorilor clienţi ai Societăţii de Servicii de Investiţii Financiare (SSIF) Harinvest SA Râmnicu Vâlcea. Fondul de Compensare a Investitorilor a efectuat plăţile compensaţiilor cuvenite tuturor investitorilor prin virament bancar în contul bancar indicat de fiecare investitor în cererea de compensare, cu luarea în consideraţie a sumei înscrisă de Fondul de Compensare a Investitorilor SA pe lista de plată. Pentru relaţii suplimentare, investitorii se pot adresa Fondului de Compensare a Investitorilor SA la sediul situat în municipiul Bucureşti, Bd. Carol I nr. 34-36. Fondul de Compensare a Investitorilor SA a primit în luna noiembrie 2015 de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) lista de plată cuprinzând compensaţiile cuvenite investitorilor SSIF Harinvest SA Râmnicu Vâlcea. Lista de plată a fost în prealabil verificată de catre ASF, împreună cu organele abilitate legal, din punct de vedere al neimplicării persoanelor îndreptăţite la compensare în operaţiuni de spălare a banilor sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale. Începând cu data de 17 noiembrie 2015, FCI a demarat procedura de plată a compensaţiilor în acest caz. Lista de plată cuprindea 104 persoane, din care 102 sunt persoane fizice şi restul sunt persoane juridice. Din cele 102 de persoane fizice, 74 de persoane se situează sub plafonul de 20.000 de euro/investitor prevăzut de legislaţie, iar 28 de persoane se situează peste acest plafon. Pentru recuperarea diferenţei dintre plafonul maxim de 20.000 de euro asigurat de fond şi paguba produsă de fraudă, aceste persoane vor trebui să îşi recupereze în instanţă prejudiciul.

Leave a Response