Primarul Ion Spîrleanu a dat o gaură în buget de 129.000 lei pentru o „asfaltare” plătită, dar neexecutată

joi, 25 februarie 2016
  • În comuna Creţeni,

Primarul Ion Spîrleanu a dat o gaură în buget de 129.000 lei pentru o „asfaltare” plătită, dar neexecutată

Camera de Conturi Vâlcea a constatat că, la Primăria comunei Creţeni, condusă de primarul Ion Spîrleanu, activitatea de achiziții publice a fost organizată în 2014 și se desfășura cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale. Astfel, nu exista desemnată o persoană care să aibă ca atribuții de serviciu achizițiile publice, iar pentru anul 2014 nu a fost întocmit programul anual al achizițiilor publice. În cazul unui contract de asfaltare drumuri comunale, executantul lucrării a înscris în situațiile de plată lucrări neexecutate, a căror contravaloare a fost facturată și încasată. A fost creat un prejudiciu de 129.000 lei. Tot Camera de Conturi a descoperit la Primăria Creţeni că facturile de utilități (energie electrică, salubrizare) aferente lunii decembrie 2013 au fost înregistrate în evidența contabilă drept cheltuieli ale lunii ianuarie 2014 deși au fost primite în prima jumătate a lunii ianuarie 2014 și puteau fi înregistrate conform prevederilor legale. Aceeași abatere s-a constatat și la nivelul ordonatorului terțiar de credite din subordine. În anul 2014 au fost achiziționate sau primite cu titlu gratuit bunuri care nu au fost înregistrate în evidența contabilă a entității. Au fost achiziționate bunuri de natura obiectelor de inventar dar care au fost înregistrate în evidența contabilă ca materiale consumabile iar valoarea acestora a fost înregistrată la cheltuieli materiale. În anul 2014 au fost aprovizionate materiale (tuburi beton) pentru care nu s-au întocmit documente de recepție. Trei dintre acestea au fost montate pe diferite căi de acces din comună. Operațiunea de montare nu a fost însă înregistrată în evidența contabilă. De asemenea, pentru o țeavă aprovizionată în anul 2014 și montată pe o cale de acces (drum de tarla) nu au fost întocmite documentele justificative de consum iar operațiunea nu a fost înregistrată în evidența contabilă. Între ordonatorul principal de credite (Primăria Crețeni) și ordonatorul terțiar de credite (Școala Gimnazială Crețeni) nu a fost realizat protocolul pentru predarea patrimoniului către unitatea de învățământ. Cu toate acestea, unitatea de învățământ a înregistrat în contabilitatea proprie (conform balanței de verificare la 31 decembrie 2014 și bilanțului contabil încheiat la aceeași dată) mijloace fixe, materiale consumabile și obiecte de inventar. Unitatea de învățamânt a constituit în anul 2014 provizioane în sumă de 210.000 lei reprezentând valoarea drepturilor rămase de plătit ca urmare a hotărârilor judecătorești. Totodată, în cursul anului 2014 au fost efectuate plăți în sumă de 92.000 lei, dar provizioanele nu au fost diminuate cu sumele plătite în cursul anului.

Majoritatea contractelor au fost semnate de primar fără viza de control financiar preventiv propriu

Tot Camera de Conturi Vâlcea a mai decsoperit la Primăria Creţeni că majoritatea angajamentelor legale (contracte) încheiate, au fost semnate de ordonatorul principal de credite fără ca acestea să fi fost prezentate, în prealabil la viza de control financiar preventiv propriu. Sistemul de control intern sau managerial a fost doar proiectat (întocmite anumite documente) dar nu a fost și implementat. Astfel, nu fost constituită Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern; au fost identificate o parte din activitățile desfăşurate în entitate, pentru care s-au întocmit proceduri operaționale; nu fost elaborat Registrul riscurilor prin care să se identifice şi să evalueze riscurile pe activități și compartimente; a fost elaborat și aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Crețeni dar nu a fost elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului propriu al primarului. La data de 31 decembrie 2014 lista persoanelor juridice cu restanțe la plata impozitelor și taxelor locale cuprinde și entități cu restanțe având o vechime de peste 2 ani și pentru recuperarea acestora nu s-au întreprins acțiuni cu excepția transmiterii anual a somațiilor de plată și a titlurilor executorii. Aceste acțiuni nu au avut însă nici un efect întrucât volumul restanțelor s-a majorat în perioada 2013-2014. Operațiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2014 s-a efectuat și finalizat fără respectarea tuturor prevederilor legale, ca de exemplu: unele liste de inventariere nu sunt semnate de membri comisiei sau de gestionari; nu au fost întocmite declarațiile gestionarilor la începerea inventarierii; nu a fost întocmit procesul verbal la finalizarea operațiunii de inventariere. În cazul unui contract de transport calcar, operatorul economic a utilizat o distanță/cursă mai mare cu 32 km decât cea reală, rezultând un prejudiciu estimat de 1.000 lei. Între consumul de apă înregistrat de ABA Olt - furnizor (facturat către Primăria Crețeni și achitat de aceasta) și consumul înregistrat, evidențiat și încasat de Primăria Crețeni pe baza contractelor încheite cu beneficiarii există o diferență de 12.146 mc. Această cantitate de apă nu este înregistrată în contabilitatea entității astfel încât nu s-au realizat încasări și nu s-au calculat penalități de întârziere conform contractelor încheiate cu beneficiarii. Ordonatorul terțiar de credite a calculat, înregistrat și achitat în mod eronat indemnizația pentru zone izolate în procent de 5% în loc de 3% pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie mai și iunie 2014 pentru un salariat al unității de învățământ. Pentru un cadru didactic, unitatea de învățământ a calculat, înregistrat și achitat în mod eronat sporul de vechime (10% în loc de 5% corespunzător tranșei de vechime în muncă) în perioada octombrie 2014 - februarie 2015.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe