|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Primăria a pus în dezbatere un proiect referitor la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru parcurile de distracţii 

Ramnic-2-300x169

 

Recent, Primăria Râmnicului a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local referitoare la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru parcurile de distracţii amplasate în municipiul Râmnicu Vâlcea. Astfel, funcţionarea parcurilor de distracţii amplasate în municipiul Râmnicu Vâlcea este supusă autorizării de către primar. Termenii referitori la „parcul de distracţii”, „echipamentul pentru parcurile de distracţii”, „echipamentul pentru agrement”, se definesc conform Hotărârii de Guvern nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, deţinătorul acestuia trebuie: să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat este însoţit de certificatul de conformitate; să încheie un document, în formă scrisă, cu administratorul parcului de distracţii din care să rezulte acceptul acestuia pentru amplasarea echipamentului agrement şi perimetrul pentru amplasare, în cazul în care deţinătorul echipamentului pentru agrement nu este şi administratorul parcului de distracţii; să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripţionate lizibil, durabil şi vizibil informaţii cu privire la denumirea echipamentului, codul de identificare al echipamentului pentru agrement, seria, anul de fabricare, producătorul (denumirea completă, adresa sediului, datele de contact), caracteristicile tehnice, numărul certificatului de conformitate; să efectueze o analiză de risc în exploatare care să cuprindă datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 435/2010. Autorizaţia de funcţionare pentru parcurile de distracţii amplasate în municipiul Râmnicu Vâlcea se eliberează în termen de 30 de zile de la data solicitării sau de la data înregistrării ultimului document al dosarului de autorizare şi se reînnoieşte ori de câte ori legislaţia în vigoare sau schimbarea condiţiilor pentru care a fost acordată o impun. Taxa pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare pentru parcurile de distracţii amplasate în municipiul Ramnicu Valcea, se stabileşte, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor, astfel: 200 lei pentru o suprafaţă de până la 100 mp; 500 lei pentru o suprafaţă cuprinsă între 101-500 mp; 2.000 lei pentru o suprafaţă ce depăşeşte 501 mp. Exploatarea utilajelor, instalaţiilor sau dispozitivelor ce constituie echipamente pentru agrement, este supusă reglementătilor Hotărârii de Guvern nr. 435 din 28 aprilie 2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. Conform acestui act normativ, persoana fizică sau juridică ce are în administrare un parc de distracţii are obligaţia să obţină, să deţină şi să pună la dispoziţie organelor de supraveghere şi control, autorizaţia de funcţionare a parcului de distracţii, emisă de autorităţile publice locale.

Leave a Response