|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Pierderile de apă din Drăgăşani, soluţionate de Apavil 

 

SC APAVIL SA a desfăşurat o serie de activităţi în municipiul Drăgăşani şi în comuna Prundeni.

 

AVARII REZOLVATE. S-au înregistrat deteriorări ale apometrelor prin îngheţ şi pierderi de apă pe strada Batca din municipiul Drăgăşani.

PROBLEME PUNCTUALE. S-au curăţat căminele de racord la reţeaua de canalizare a scărilor de bloc, precum şi staţiile de pompare din Drăgăşani şi Prundeni; s-a realizat drumul de acces pentru staţia de epurare Călina în vederea realizării accesului autospecialei hidrojet; a continuat citirea apometrelor generale instalate la blocurile de locuinţe; s-au pus în aplicare ordinele de debranşare cu termen scadent; s-au verificat şi înlocuit apometrele la case (cele deteriorate prin îngheţ) în comuna Prundeni; s-a urmărit în permanenţă funcţionarea echipamentelor la toate staţiile de pompare apă din cadrul Sectorului Drăgăşani, precum şi la staţia de epurare şi staţiile de repompare din Prundeni; au fost verificaţi parametrii apei potabile furnizate, precum şi cei ai apei menajere epurate descărcate în Contracanalul Olt.

APOMETRE VERIFICATE SI MONTATE. Tot în cursul săptămânii trecute, au fost verificate şi înlocuite apometre la case, acolo unde acestea nu corespundeau din punct de vedere metrologic sau erau deteriorate prin îngheţ.

ASISTENŢĂ TEHNICĂ. A fost asigurată în continuare asistenţa tehnică pe str. Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Primăverii, Regele Ferdinand, Belşugului, la staţiile de apă nr. 1 Rudari şi nr. 2 Olt, precum şi la Staţia de Epurare Drăgăşani, cu ocazia efectuării lucrărilor care privesc “Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi apă uzată în aglomerarea Drăgăşani”, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, respectiv cu ocazia efectuării lucrărilor de “Extindere canalizare în Drăgăşani (cartierele Zlătărei, Zărneni şi Valea Caselor, total 13.998 ml şi 11 staţii de pompare)” în cadrul proiectului “Realizarea ratei de conectare de 100 % în aglomerarea Drăgăşani”.

PROBLEME DEOSEBITE. Din cauza temperaturilor scăzute, s-au sistat lucrările pentru extinderea reţelei de apă şi canalizare pe strada Braniştei.

S-a eliminat o pierdere de apă pe strada Batca prin lucrări efectuate în zilele de 29 şi 31 ianuarie.

 

 

Leave a Response