|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Judecătoria Râmnicu Vâlcea ÎNCALCĂ LEGEA! 

judecatorie

Judecătoria Râmnicu Vâlcea ÎNCALCĂ LEGEA! În urmă cu peste două luni, Ziarul de Vâlcea a transmis conducerii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea o listă cu întrebări (mai mult decât rezonabile!), necesare realizării unui articol referitor la activitatea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. Numai că imberbul președinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, Bogdan Mateescu, nu a catadicsit să ne răspundă la întrebări, nici el și nici vicepreședintele acestei instituții. De ce? Pentru că nu au vrut mușchii lor, pentru că nu i-a dus mintea să răspundă la întrebări, pentru că pur și simplu nu au dorit să răspundă, pentru că au socotit întrebările prea dificile sau poate incomode? Habar nu avem de ce nu au răspuns! Ideea este că oamenii care sunt plătiți din bani publici să respecte legea, au încălcat-o cu TUPEU de data aceasta! Noi încă mai așteptăm răspunsurile, domnilor!

În cât timp trebuie să ţi se răspundă ?

Conform prevederilor legale, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a răspunde în scris la solicitare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. În cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile. În cazul în care informaţia pe care o solicită este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare va fi înştiinţat în scris despre acest fapt.

Ce faci dacă nu ţi se răspunde sau nu eşti mulţumit de răspuns ?

În cazul în care un cetăţean consideră că i-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţiile de interes public, poate depune o reclamaţie. Aceasta trebuie făcută în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei. Reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-a fost adresată solicitarea, iar acesta este obligat ca, în urma unei anchete administrative, să dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii. Dacă reclamaţia este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat. Dacă un cetăţean apreciază că i-a fost încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public, se poate adresa şi justiţiei, printr-o plângere făcută fie după trecerea timpului legal în care autoritatea publică sau instituţia publică are obligaţia să răspundă, fie după răspusul autorităţii publice sau instituţiei publice la reclamaţia administrativă (dar în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială). Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. Dacă această persoană care a înaintat plângerea nu este mulţumită de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitivă şi irevocabilă. Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

Așadar, ce să facem noi acum să dăm în judecată Judecătoria? Și cine să judece? Asta da dilemă!

 

Leave a Response