|luni, noiembrie 28, 2022
  • Follow Us!

În atenția DNA! Carola Lăpădat, nevasta directorului economic de la CET Govora, a încasat peste UN MILION DE EURO de la Primăria Râmnicului! 

pod-goranu

pod-goranu

Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea va intra din nou în atenția procurorilor DNA în urma emiterii „Hotărârii de stabilire a despăgubirilor nr. 12 din 18.06.2014 pentru exproprierea imobilelor-constructii şi terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiţii «Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran»“. Concret, prin acest document suma de 1.101.418 euro plus TVA – BANI PUBLICI – intră în conturile societății SC ALFATOP SRL. „Ziarul de Vâlcea“ a consultat mai mulți specialiști în domeniu, care au susținut la unison că despăgubirile sunt EXAGERATE!

În hotărârea respectivă se menționează: „În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor-constructii şi terenuri, afectate de realizarea obiectivului de investiţii «Arteră de legătură între b-dul Nicolae Bălcescu şi b-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran» şi ale Dispoziţiei Primarului nr.8135/2013 privind exproprierea imobilelor – terenuri şi construcţii proprietate privată afectate de realizarea obiectivului mai sus mentionat;

Chimexim s-a transformat în Alfatop

Întrunită în şedinţă de lucru legal convocată în data de 16.06.2014, la care participă toţi membrii comisiei, secretarul municipiului Râmnicu Vâlcea şi doamna Barbu Preda Maria Magdalena (avocată la Baroul București – n.r.), persoană împuternicită în baza împuternicirii nr.1 din data de 16.06.2014 de către SC ALFATOP SRL, prin administrator Lăpădat Carola Liana, cu sediul în Ramnicu Valcea, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.35, comisia pentru verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real şi constatarea acceptării, sau, după caz, neacceptării cuantumului despăgubirilor de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii, numită prin Dispoziţia Primarului nr.8210/2013, a procedat la verificarea documentelor anexate la cererea nr.3/28.03.2013, înregistrată la Primăria municipiului Rm.Valcea sub nr.11233 din 28.03.2013 şi în Registrul Specific sub nr.10 din data de 24.03.2014, respectiv, contractul de vanzare-cumparare nr.581 din 06.03.2002 prin care SC CHIMEXIM sRl, ce şi-a schimbat ulterior denumirea in SC ALFATOP SRL, a cumparat imobilul situat in intravilanul municipiului Rm.Valcea, str.Tudor Vladimirescu nr.35, compus din teren (curti – constructii) in suprafata de 3491,50 mp, constructia situata pe acest teren, compusa din parter in suprafata construita la sol de 896,31 mp, precum si cele doua constructii cu caracter provizoriu, imobil inscris in Cartea Funciara nr.45940;

În urma analizării actulului de proprietate mai sus menţionat şi a extrasului de carte funciară, Comisia constată că SC ALFATOP SRL este proprietara acestui imobil compus din teren şi construcţie, precum şi a celor două construcţii cu caracter provizoriu, fiind îndreptăţita la plata despăgubirilor pentru terenul în suprafaţă de 3491 m.p (cât este trecut în anexa nr.4 la HCL nr. 59/2013), a constructiei in suprafata de 896 mp (cât este trecut în anexa nr.4 la HCL nr. 59/2013), precum şi a celor 2 (două) construcţii provizorii (C2 şi C3) prevăzute în actul de proprietate şi evaluate, afectate de procedura exproprierii;

Despăgubirea ce urmează a se acorda este în cuantum de 1.101.418 EURO din care: 691.218 Euro reprezentând cuantumul despăgubirilor pentru imobilul – teren în suprafaţă de 3491 mp, 402.000 Euro, reprezentând despăgubiri pentru constructia (C1) in suprafata de 896 mp, 7000 Euro reprezentand despagubiri pentru constructia C2, si 1200 Euro reprezentand despagubiri pentru constructia C3, imobil supus procedurii de

expropriere; preţul imobilului teren si constructii a fost stabilit în baza Raportului de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR si nu contine TVA ;

Doamna Barbu Preda Maria Magdalena, persoană împuternicită în baza împuternicirii nr.1 din data de 16.06.2014 de către SC AlFAtOP SRL, prezentă la şedinţa Comisiei, a declarat , in fata Comisiei ca este de acord cu exproprierea şi suma propusă ca despăgubire pentru imobilul compus din teren si constructii, supus procedurii de expropriere, însă a semnat procesul verbal al acestei sedinte cu obiectiuni in sensul ca solicita plata TVA in valoare de 264.340,32 Euro, după dovedirea de către societate a calităţii de plătitor de TVA.“

Frații și nevasta…

În spatele societății Alfatop se află o doamnă Carola Lăpădat, în calitate de ADMINISTRATOR și asociat cu cele mai multe acțiuni, care este (din întâmplare!) soția directorului economic de la CET Govora, Constantin Lăpădat și (ATENȚIE!) cumnata directorului economic de la Primăria Râmnicu Vâlcea, Ion Lăpădat. În firmă mai sunt asociați: doi oameni de afaceri, o bătrânică din Constanța, care nu au cum să justifice legal modul în care au ajuns să devină proprietarii unui teren intravilan în Râmnic de 3491 mp și a unei clădiri în suprafață de 896 mp. Este mai mult decât evident că manevra imobiliară a vizat anumite afaceri realizate prin intermediul unei societăți de stat din municipiu. „Ziarul de Vâlcea“ investighează această operațiune dubioasă! Interesant este că în AFACEREA ALFAGATE sunt implicați doi directori economici FRAȚI, iar principalul pion băgat la înaintare este soția unuia dintre aceștia! Curat murdar!

Cine va da cu subsemnatul la DNA în acest caz:

1. Vîrlan Eduard – viceprimar al municipiului Ramnicu Valcea; 2. expertul care a realizat „evaluarea“; 3. Marin Corina – consilier juridic Instituţia Prefectului Valcea; 4. Cruşoveanu Eugenia – inginer cadastru-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Valcea; 5. Ciontea Mihaela Teodora – consilier juridic Primăria municipiului Ramnicu Valcea; 6. Ciobanu Elena Daniela – consilier juridic Primăria municipiului Ramnicu Valcea; 7. jurist Ion Didoiu; 8. directoruion-lapadat-14012014l economic al Primăriei Râmnicu Vâlcea, Ion Lăpădat (foto); plus beneficiarii.

 

Tiberiu Pîrnău

Leave a Response