|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Gică Păsat plăteşte din bugetul CJ Vâlcea suma de 435.000 euro pentru achiziţia a trei utilaje… destinate RAJDP 

Pasat CJ

 

În data de 2 februarie 2016, preşedintele interimar al CJ Vâlcea, Gheorghe Păsat, a semnat cu firma SC Titan Machinery România SRL, cu sediul în sat Dragomireşti Deal, (reprezentată prin administratorul Manfred Spendier), un contract de furnizare autogreder (1 buc), buldoexcavator cu picon şi graifer (1 buc), buldoexcavator cu graifer fără picon (1 buc). Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate, plătibil furnizorului de către achizitor, este în sumă de 1,61 milioane de lei, iar preţul total cu TVA inclus, este de 1,93 milioane de lei, echivalent a 435.000 euro. Furnizorul se obligă să asigure gratuit, la livrarea utilajelor, un instructaj complet cu privire la modul de exploatare si întreţinere al acestora,în perioada convenită în prezentul contract la – Atelierul utilaj transport Troianu, str. Posada nr 27, Râmnicu Vâlcea, care aparţine Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. SC Titan Machinery România SRL va asigura livrarea, transportul si punerea în funcţiune a utilajelor în maximum 15 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi. Contractul produce efecte până la expirarea perioadei de garanţie a utilajelor de 24 de luni şi 2.000 ore funcţionare, calculată de la data recepţiei acestora. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate; daune-interese, costuri, taxe şî cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea cerinţelor achizitorului. SC Titan Machinery România SRL are obligaţia să răspundă tuturor solicitărilor achizitorului în vederea remedierii eventualelor vicii ascunse, identificate în perioada de garanţie a produsului. Consiliul Judeţean se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de 30 de zile de la data recepţionării produselor, în baza procesului verbal de recepţie şi a facturii înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile ari 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

(Nicu Trandafir)

One Response to Gică Păsat plăteşte din bugetul CJ Vâlcea suma de 435.000 euro pentru achiziţia a trei utilaje… destinate RAJDP

  1. Ion Ion

    Aceste utilaje inlocuiesc cele 83 persoane puse pe liber de Valimareanu si Tarbujaru ?
    Cine este de specialitate in cadrul atelierului sa le preia si sa le exploateze in favoarea cresterii productivitatii ?

     

Leave a Response