|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea va SUPRAIMPOZITA clădirile şi terenurile neîngrijite 

primaria ramnicu valcea

 

Recent, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat regulamentul privind stabilirea condiţiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile neîngrijite din intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea. Întrucât aspectul clădirilor si al terenurilor din intavilanul municipiului aduce o contributie majora la confortul urban, ca parte componenta a unui peisaj optim, caracterizat de un raport echilibrat intre constructii, spaţiul verde existent si caile de circulaţie, se impune elaborarea unor masuri pentru protejarea, conservarea si menţinerea functionalitatn acestora precum si de combaterea acţiunii factorilor poluanţi. Având in vedere ca unele clădiri din municipiul Ramnicu Valcea se afla intr-o stare avansata de degradare, precum si existenta unor suprafeţe de teren neintretinute, necosite, cu depozitari de deşeuri, sunt necesare luarea unor masuri care sa conducă la determinarea proprietarilor clădirilor si terenurilor neîngrijite de a executa lucrări de reabilitare si de viabilizare a acestora. Temeiul juridic al hotărârii îl constituie prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata, precum si ale Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare. Prin regulament, s-au stabilit procedurile de lucru si notele tehnice de constatare atat pentru clădirile neîngrijite cat si pentru terenurile neîngrijite din intravilanul municipiului. Notele tehnice pentru clădirile neîngrijite vor fi întocmite de către reprezentanţii Politiei Locale si funcţionarii din cadrul Direcţiei de Urbanism, iar pentru terenurile neîngrijite de către funcţionarii din cadrul Serviciului Corp Control Primar. Stabilirea criteriilor cu privire la încadrarea imobilelor neîngrijite intr-o categorie speciala de impozitare nu urmăreşte sa aduca fonduri suplimentare la bugetul local, ci sa ii stimuleze pe proprietarii acestor imobile sa le repare, sa le igienizeze si sa le ingrijeasca si sa colaboreze cu administraţia publica locala pentru intretmerea acestora. Se doreşte responsabilizarea proprietarilor si determinarea lor in a-si trata cu respect vecinii, pentru ca, in fapt, o clădire degradata sau un teren neîngrijit, afecteaza negativ imaginea zonei din care face parte, diminuând inclusiv valoarea terenurilor învecinate. Prin reabilitarea si igienizarea imobilelor neîngrijite, populaţia municipiului va beneficia de un mediu mai prietenos , de un tesut revitalizat, de investiţii noi in zona in care locuiesc si nu in ultimul rand de mai multa siguranţa in zona. Regulamentul respecta principalele obiective ala activitatii de urbanism: îmbunatatirea condiţiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor; utilizarea eficienta a terenurilor, in acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat şi plantat; promovarea unei dezvoltări durabile, a unui mediu socio-economic sănătos.

Leave a Response