|marți, octombrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe strategia pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare 

primaria ramnicu valcea

 

 

Luni, 29 februarie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 20 de proiecte de hotărâri şi rapoarte plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, se vor aproba următoarele propuneri: aprobarea devizelor generale aferente obiectivelor de investitie: „Reabilitare reţele termice încălzire şi apă caldă de consum PT 22 Filipin – Ramura 2 (bi.D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D22, D23), „Reabilitare reţele termice încălzire şi apă caldă de consum PT 2 Ostroveni – Ramura 4 (bl.C28 – sc.F+G, C29, C30, C31, C32 – sc.E+F, B12, Grădiniţa nr.2, A8/1)”, „Reabilitare reţele termice încălzire şi apă caldă de consum PT 38 Nord – Ramura 2 (bl.N4, N6, N7, N8, P3, P4)”; stabilirea amplasamentului pentru obiectivul de investiţii „Amenajare parc auto SC Pieţe Prest SA”; aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea pe anui 2015 şi aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; aprobarea Strategiei Locale referitoare la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea; modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 262/28 octombrie 2013; stabilirea destinaţiei unor imobile locuinţe; încheierea unui nou contract pentru locuinţa socială situată în strada Nicolae lorga, bloc B03, scara A, etaj III, ap.14; modificarea pct.13, lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2013; prelungirea duratei de folosinţă gratuita a imobilului-construcţie „Spaţiu cu altă destinaţie – clădire PT 7 A (1 Mai Est)” de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea; acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Pieţe Prest SA; modificarea şi completarea regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu-Vâlcea, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2012; aprobare PUD “Construire locuinţă D+P+1E şi împrejmuire, str. Prof. C-tin Gibescu nr.11”, investitor Vîşcă Gabriel Mugurel; efectuarea unor plăţi din bugetul local; organizarea unui eveniment de socializare dedicat personalului feminin din cadrul administraţiei publice locale municipale, consiliului local, serviciilor, direcţiilor şi instituţiilor subordonate cu ocazia Zilei Femeii; modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 02.02.2016; aprobarea evaluării activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2015, precum şi a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016; aprobarea Pianului Local de Acţiune la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea 2016-2020 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.03.2016; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2015-2016.

Leave a Response